Piemiņas vieta Dziesmu svētkiem

Rīga, 25.apr., Tuvākajā laikā paredzēts sakopt un labiekārtot Dziesmu svētku piemiņas vietas Rīgā.
Šādu priekšlikumu šodien konceptuāli atbalstīja Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja.
Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis komitejas deputātus informēja, ka aģentūras pārstāvji ir apzinājuši veicamos darbus Dziesmu svētku parka un simtgades ansambļa restaurācijai un labiekārtošanai, kā arī jaunas piemiņas zīmes ierīkošanai Esplanādē.
Viena ideja saistīta ar Dziesmu svētku vēstures un dalībnieku – koru, deju grupu, tautas mūzikas pārstāvju, pūtēju orķestru, to virsdiriģentu un virsvadītāju, komponistu, dzejnieku un citu mākslinieku – plašāku popularizēšanu, šim nolūkam radot jaunas simboliskas vietas.
Gailītis norādīja, ka šim nolūkam būtu nepieciešams publisks, atklāts konkurss. Tas papildinātu gan plānoto Dziesmu svētku muzeja ieceri, gan atgādinātu publiskajā telpā par šo svētku nozīmi un būtību.
Šāds piemineklis – ansamblis, memoriāls, galerija, aleja, cilnis, siena vai skulptūra – varētu atrasties Mežaparka teritorijā estrādes tuvumā. Tam būtu nepieciešams liels finansējums, kura apmērs patlaban vēl neesot zināms.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv