Krišs Rake

Krišs Rake dzimis 1897. gada 29. augustā Kuldīgas pagastā trīs bērnu ģimenē kā vecākais dēls; māsa Karlīna un brālis Ernests ir jaunāki. Krišs Rake mācijās Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē. Viņa un viņa sievas – poļu izcelsmes dziedātājas Elizabetes – ģimenē auga divi dēli – Gunārs un Ilmārs, kuri kopā ar tēvu jau agrā bērnībā apguva fotografēšanas pamatus.

K.Rake ir slavens grupu fotogrāfs. No 1928. līdz 1938. gadam viņa fotodarbnīca atradās Rigā, Ganu ielā 4. 1938. gadā viņš atvēra fotodarbnīcu Dzirnavu ielā 7, vēlāk, 1940. gadā – Zigfrīda Meirovica bulvārī 10 (tagad Basteja bulvāris 1).

Viņš ir sakrājis vairāk nekā 100 fotonegatīvu par 2. pasaules kara izraisītajām sekām. Mākslinieka kamera reģistrējusi ēku drupas un postījumus Vecrīgā, Daugavmalā. Šiekadri, kasuzņemti tūlīt pēc kara beigām, rāda arī strādniekus, novācam drupas, lai atjaunotu rūpnīcas un fabrikas. K.Rakes fotouzņēmumi sniedz faktogrāfisku informāciju par tā laika aktuālākajiem notikumiem Latvijā.

1962. gada 27. februārī Centrālajā poligrāliķu klubā nodibināja Rīgas Foto amatieru klubu. Tas kļuva par foto dzīves centru, kura darbā iesaistījās arī vecākās paaudzes latviešu fotogrāfi. Fotokluba 2. izstādē 1962. gada rudenī ar diviem diapozitīviem un diviem fotodarbiem piedalījās arī K.Rake. Viņš bija arī fotokluba 3. izstādes dalībnieks. Klubā Rake lasīja lekcijas gan par fotomākslas vēsturi, gan par retušu; viņš bija arī atbildīgs par korespondentu grupu. Klubā pulcējās ne tikai Rīgas, bet arī citu Latvijas pilsētu un rajonu foto mākslas cienītāji.

Dzīvojot Mežaparkā, E. Dārziņa ielā 14, K.Rake tikās ar vairākiem tālaika valstsvīriem, piemēram, ar Vili Lāci, Augustu Kirhenšteinu. Viņa draugu vidū bija arī Medicīnas vēstures muzeja dibinātājs Pauls Stradiņš.

K.Rakes vecākā mazmeita (dēla Gunāra meita Maija Rieksta-Rake) atceras kā vectēva portretus gleznoja Džemma Skulme un Indriķis Zeberiņš. Tēva ietekmē dēls Gunārs vēlāk Talsos organizēja fotostudiju.

Krišs Rake miris 1965. gada 6. janvārī; apglabāts Rīgas 1. Meža kapos.

https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/199/1/amhr.1997.III.363-366.pdf

1897–1965

Fotogrāfs

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv