Kārlis Skalbe

Kārlis Skalbe (1879. gada 7. novembris — 1945. gada 16. aprīlis) bija latviešu dzejnieks, prozaiķis un politiķis. Populārās latviešu literārās pasakas “Kaķīša dzirnavas” autors. Skalbes “Tēvzemei un brīvībai” rotā Brīvības pieminekli. Viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memoranda parakstītājiem.

Skalbe kā jaunākais bērns ir dzimis kalēja Jāņa Skalbes (1833—1888) un viņa sievas Edes (dzimušas Brūklenes) Skalbes desmit bērnu ģimenē Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta “Incēnos”. Mācījās Veļķu pagastskolā (1887—1890) un Vecpiebalgas draudzes skolā (1890—1893). Pēc skolas beigšanas strādāja par laukstrādnieku, vēršu dzinēju, grāmatu tirgotāju, visbeidzot par rakstveža palīgu Raunā (1896-1898). No 1898. līdz 1901. gadam strādāja pie P. Blaua Ērgļos, šeit iepazinās ar Rūdolfu Blaumani, Jāni Akurateru, Jāni Poruku. Pašmācības ceļā nolika tautskolotāja eksāmenu un kļuva par Ērgļu pagastskolas otro skolotāju (1901-1904), kuru tolaik vadīja R. Blaumaņa brālis Arvīds. Šeit viņš sastapa tulkotāju Lizeti Erdmani (1886—1972), kuru apprecēja 1910. gadā. Laulībā viņiem piedzima dēls Jānis Viesturs (1910—1986) un meita Ilze (1912—1996).

Kā politiski neuzticams 1904. gadā tika atbrīvots no skolotāja amata. Sākoties 1905. gada revolūcijai, piedalījās skolotāju kongresā Rīgā, tika ievēlēts skolotāju birojā. 1905. gada beigās nodibināja un vadīja žurnālu “Kāvi”. Pēc represiju sākšanās un žurnāla aizliegšanas 1906. gadā Skalbe bēga uz Somiju, vēlāk uz Šveici. 1906. gadā uz pāris mēnešiem atgriezās Latvijā, bet atkal bija spiests bēgt uz Somiju un no 1907. līdz 1909. gadam dzīvoja Oslo. 1909. gadā atgriezās Latvijā, dzīvoja Vecmīlgrāvja Burtnieku namā, 1910. gadā bija laikraksta “Rīta Vēstnesis” atbildīgais redaktors. 1911. gada decembrī tomēr tika arestēts un notiesāts sakarā ar apsūdzību agrāk rediģētā žurnāla “Kāvi” lietā. Līdz 1913. gada februārim atradās apcietinājumā.

Sākoties Pirmajam pasaules karam Skalbe, kā laikraksta “Dzimtenes Vēstnesis” korespondents, tika nosūtīts uz fronti Polijā. 1915. gadā viņš strādāja laikrakstā “Līdums” un gada beigās devās uz Maskavu, kur vadīja Latviešu kultūras biroja mākslas nodaļu un rediģēja žurnālu “Varavīksne”. 1916. gadā Skalbe strādāja laikrakstos “Līdums” un “Jaunākās Ziņas”. 1916. gada beigās iestājās latviešu strēlniekos, veicot kancelejas darbus.

Aktīvi iestājās par Latvijas neatkarības ideju, bija Latviešu Nacionāldemokrātu partijas biedrs, Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes un Tautas padomes loceklis. Latvijas Republikas Satversmes sapulces deputāts. 1. Saeimas un 4. Saeimas deputāts no Demokrātiskā centra partijas.

No 1920. līdz 1940. gadam laikraksta “Jaunākās Ziņas” literārās nodaļas vadītājs. 1930. gadā ievēlēts par Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības vadītāju. No 1928. līdz 1935. gadam — daiļliteratūras žurnāla “Piesaule” redaktors. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tika uzņemts Latvijas Padomju rakstnieku savienībā, saņēma personālo pensiju. 1942.—1944. gadā vācu okupētajā Latvijā vadīja literāro žurnālu “Latvju Mēnešraksts”.

1944. gada novembrī devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, 1945. gada februāri ievēlēts atjaunotajā Latviešu Pagaidu Nacionālajā Padomē, bet jau 1945. gada 16. aprīlī mira Stokholmas Serafima slimnīcā.

1945. gadā Kārļa Skalbes paša celtajā vasarnīcā Vecpiebalgas pagasta “Saulrietos” tika izveidots memoriālais muzejs. Tur 1992. gada 20. jūnijā pārapbedīja urnas ar K. Skalbes un Lizetes Skalbes pelniem. 1997. gadā viņiem piebiedrojās urna ar meitas Ilzes Skalbes-Lazdiņas pelniem. Piemiņas vietas projekta autore ir arhitekte Ausma Skujiņa. Tā mums adgādina no akmeņiem izliktu laivu (kā seno kuršu ugunskapu) ar piemiņas akmeni plandošas buras veidā. Akmenī šo ideju īstenoja tēlnieki Andrejs Jansons un Maija Baltiņa. Muzejs saglabā K. Skalbes memoriālās lietas un dokumentus. Veic daudzpusīgu izglītojošu un dažāda mērķgrupas iesaistošu darabu. 2023. gadā izpelnījies Cēsu novada “Gada kultūtelpas” balvu.

https://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Skalbe

  1879-1945

  Dzejnieks un prozaiķis

  Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

  Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

  Pieraksties jaunumiem

  © 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
  Izstrāde verpejs.lv

  Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

  Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
  Pieraksties jaunumiem

  © 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
  Izstrāde verpejs.lv