Būvprojekta “Rīga ZOO Masterplan 2035 ekspozīcijas HIMALAJI būvprojekts” publiskās apspriešanas prezentācija

SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, uzsākot vitāli nepieciešamo pārmaiņu ceļu, 2022. gadā izstrādājis ilgtermiņa attīstības plānu “Masterplan 2035”, ko realizējot Rīga ZOO kļūs par četru gadalaiku bioparku.

Rīgas Domes apstiprinātā “Masterplan 2035” realizācija paredz izlīdzināt apmeklētāju plūsmu gada griezumā, būtiski samazinot šobrīd raksturīgo sezonalitāti (maijs – septembris), piedāvājot daudzveidīgu, izglītojoši izklaidējošu saturu visām vecumu grupām.

Realizējot iecerēto, tiks veikta:

 • dzīvnieku mītņu pārveidošana atbilstoši mūsdienu labturības prasībām;
 • satura izstrāde ar mērķi, lai dzīvās dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmīguma izpratne sasniegtu lielāku auditoriju;
 • ekspozīciju un tām piegulošo ekosistēmu piedzīvojumu taku interaktīvā interpretācija, tā nodrošinot emocionālās klātesamības efektu visu vecumu auditorijai, veicinot vides izglītības mērķu sasniegšanu efektīvā, intuitīvā veidā;
 • izcelta Mežaparka dabiskā ainava, integrējot tās unikalitāti ekspozīcijās;
 • Rīga ZOO vides saturiska bagātināšana;
 • ilgtspējīgu risinājumu ieviešana ikdienas darbībās (piemēram, bioatkritumu pārstrādes sistēma u.c.)

 “Masterplan 2035” ietvaros apmeklētājiem būs iespēja doties ceļojumā no sākumpunkta Rīgā līdz Tālajiem Austrumiem, pa ceļam iepazīstot visas pasaules reģionu raksturīgākos iemītniekus, augus, kokus un arhitektūru.

2023. gada 1. decembrī, pēc konkursa nosakot atbilstošāko un finansiāli izdevīgāko darbu veicēju, tika noslēgts līgums ar SIA “MARK ARHITEKTI” par “Masterplan 2035” pirmā posma “Himalaji” būvprojekta izstrādi, ko paredzēts pabeigt 2025. gada 1. aprīlī.

Realizējot “Himalaji” ekspozīciju, tiks ievēroti sekojoši pamata principi:

 • Himalajiem raksturīgie dzīvnieki dzīvos netraucēti, sev ierastā vidē;
 • Ekspozīcijas uztveres koncepts: esi viesis šajā brīnumainajā pasaulē!

Šāds koncepts paredz apmeklētāja intereses piesaisti ne tikai tradicionāli pasīvā veidā, bet arī palīdzot ceļojuma gaitai gan ar vides dizainu, kā arī ar dažādu audiovizuālu elementu klātbūtni. Īpaši ierīkoti skatu punkti, aktīvie, ar sensoriem vadāmie skaņas efekti un audioinformācija būs organiska ekspozīcijas sastāvdaļa. “Himalaji” būvprojekta ietvaros plānots eksponēt tādus dzīvniekus kā sniega leopardus, manulus, takinus, bārdainos grifus, zilās aitas, baltpurna briežus, fazānus, mājas jakus, Indijas dzeloņcūkas, Indijas pāvus, kiangus u.c. kalnu reģioniem raksturīgos iemītniekus, no kuriem daļa jau atrodas Rīga ZOO kolekcijā, savukārt daļa – kā graciozie sniega leopardi – būs jaunpienācēji.

Ņemot vērā, ka ekspozīcijā paredzams izmitināt dzīvniekus, kuri viegli adaptējas Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, izvēlēts posms 2-5 km augstumā – saskaņā ar dzīvnieku labturības principiem. Šim augstumam pielāgota gan tipiskā koka un akmens arhitektūra, gan attiecīgās veģetācijas izmantojuma koncepcija.

Ieejot “Himalaju” ekspozīcijā, apmeklētājs iziet cauri visaptverošai floras un faunas dinamikai, kas mainās, attiecīgi mainoties augstumam virs jūras līmeņa. Piedzīvojums sākas 2000 m virs jūras līmeņa un ļauj piedzīvot Himalaju augstkalnus līdz pat 6000 m augstumam. Apstādījumi un izmantotie reljefa risinājumi atbilst katras Rīga ZOO dzīvnieku sugas dzīvotnei un vizuāli pakāpeniski mainās, pārejot no vienas teritorijas uz nākamo. Piedzīvojums noslēdzas ar Tibetas ciema apmeklējumu skujkoku mežā. Ainavu konceptu izstrādā ainavu arhitektu grupa SIA “ALPS ainavu darbnīca”, ar nozarē pazīstamiem un atzītiem speciālistiem – ainavu arhitekti Ilzi Rukšāni, Mārīti Sprudzāni, Indru Ozoliņu, u.c.

Augu izvēle veidota atbilstoši dažādajām augstuma joslām. 2000 m virs jūras līmeņa tie būs vasarzaļie (alkšņi, bērzi, kļavas) un skujkoku meži (Himalaju ciedri, Himalaju priedes un egles). 2500-4000 m v.j.l.- skujkoku meži (krāšņās baltegles, lapegles, hemlokegles, pamežā rododendri), augstāk līdz ap 5000 m – subalpīnās pļavas ar krūmājiem un alpīnas pļavas. Jāatzīmē, ka iecerēts stādīt jau lielus kokus un krūmus vietās, kur tas nepieciešams ekspozīcijas bagātināšanai.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku un krūmu stādīšana, iestādot vismaz 165 kokus un liela auguma krūmus, turklāt, visus būvdarbu procesā nozāģētos kokus 100% apmērā paredzēts izmantot ekspozīciju labiekārtošanā.

Saistībā ar jaunu dzīvnieku mītņu un nožogojumu izbūvi saskaņā ar dzīvnieku labturības un apmeklētāju drošības prasībām, ainavisku un labiekārtotu apmeklētāju telpu izveidi, atbilstoši ”Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza” ilgtermiņa attīstības plāna iecerēm Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) paredzēts cirst 12 ošlapu kļavas ø 10-38 cm, 42 priedes ø 18-63 cm, 7 gobas ø 10-51 cm, 24 kļavas ø 15-48 cm, 4 bērzus ø 26-41 cm, 4 ievas ø 12-41 cm, 1 ozolu ø 46 cm, 2 zirgkastaņas ø 48; 48/33 cm.

Cērtamie koki – kopā 96 gab., t.sk.:

 • ekspozīcijas infrastruktūras būvniecības dēļ – 55gab.;
 • kopšanas nolūkos – koku konkurence un/vai invazīvo sugu ierobežošanai – 31gab.;
 • bojāts, bīstams un/vai nokaltis – 10gab.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Lūdzam pieteikties uz publiskās apspriešanas prezentāciju klātienē, kā laikā Rīga ZOO pārstāvji prezentēs zooloģiskā dārza ilgtermiņa stratēģiju “Masterplan 2035”, savukārt, būvprojekta autori un ainavu arhitekti no projektētāju apvienības SIA “MARK ARHITEKTI” un SIA “ALPS ainavu darbnīca” informēs par uzsākto būvprojektu “Rīga ZOO Masterplan 2035 ekspozīcijas HIMALAJI būvprojekts”.

Prezentācija norisināsies 2024.gada 30.maijā, plkst. 17.30, ZINARIUM vides izglītības centrā Rīgā ZOO teritorijā, Meža prospektā 1, Rīgā.

Apkaimes iedzīvotājiem iesniedzot pieteikumu, tiks nodrošināta bezmaksas ieeja Rīga ZOO teritorijā, kā arī visiem, kas pieteikuma formā norādīs e – pasta adresi, uz to tiks nosūtīta arī MS Teams saite, lai prezentācijai, nepieciešamības gadījumā, varētu pieslēgties attālināti.

Kontaktinformācija:

Rīga ZOO infrastruktūras attīstības un būvniecības projektu vadītājs Aigars Špons

aigars.spons@rigazoo.lv
mob. 28001109

Pieteikšanās anketa apspriedei klātienē – https://forms.office.com/e/bz3xfzGMgm

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv