Finanšu pratības nedēļa

No 18. līdz 24. martam Latvijā jau desmito reizi starptautiskās iniciatīvas “Global Money Week” ietvaros norisinās „Finanšu pratības nedēļa 2023”, kuru koordinē Latvijas Banka. Nedēļas laikā vairākas institūcijas rīko tiešsaistes un klātienes pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju naudas prasmi, finansiālo drošību un ilgtspēju. Informācija par “Finanšu pratības nedēļas” pasākumiem izlasāma vietnē finansupratiba.lv.

Finanšu pratības nedēļā ik gadu piedalās arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un ikvienam  Latvijas iedzīvotājam piedāvā iespēju apgūt, pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā, izmantojot NVA interaktīvo elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas ir pieejams NVA CV un vakanču portālā. Tas ir bezmaksas e-pakalpojums, tāpēc mācību vielu ikviens interesents var apgūt jebkurā viņam ērtajā laikā un vietā, ja vien ir dators vai viedierīce ar interneta pieslēgumu.

E-mācību modulī “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” apkopotas zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c.

Mācību kursam ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir piecas akadēmiskās stundas, un noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests. 2022.gadā finanšu pratības e-moduļa mācību saturs tika papildināts ar plašu izglītojošo informāciju par ļoti aktuālo parādu un parādsaistību tēmu, sniedzot zināšanas, kas var pasargāt no nokļūšanas parādu jūgā.

Kā uzsākt e- moduļa “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” mācību vielas apguvi?

 1. solis Datorā vai viedierīcē jāatver NVA CV un vakanču portāls;
 2. solis Sākumlapas augšdaļā jāuzklikšķina uz “E-pakalpojumi”;
 3. solis E-pakalpojumu lapas apakšdaļā jāuzklikšķina uz  “E-apmācība”;
 4. solis Jāautorizējas ar portālā latvija.lv starpniecību;
 5. solis Jāizvēlas kurss “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” un jāuzsāk mācības.

Mācības pabeidzot, ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests! Pēc testa izpildes ekrānā parādīsies paziņojums ar kursa apguves vērtējumu. Ja pareizas atbildes būs tikai uz vienu vai diviem testa jautājumiem, vērtējums būs negatīvs – kurss nav apgūts.  Negatīva vērtējuma gadījumā Jums ir iespēja kursu apgūt un testu izpildīt atkārtoti.

Finanšu pratība nav tikai skaitļi un tabulas, bet gan iemaņu attīstīšana, kas ļauj pieņemt pārdomātus lēmumus par savu naudu un labklājību. Finanšu pratība sniedz zināšanas par naudas pārvaldību, iemāca mērķtiecīgi kontrolēt savu budžetu, tostarp arī ietaupīt līdzekļus neparedzētiem izdevumiem. Apgūstot finanšu pratību, mēs investējam ne tikai savā finansiālajā izaugsmē, bet arī veidojam ceļu uz ilglaicīgu pārticību,” norāda NVA Attīstības un stratēģiskās komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Signe Bierande. Finanšu pratību apguvis cilvēks, kas informēts par savām tiesībām un iespējām, var mērķtiecīgi plānot un veidot savu un savas ģimenes dzīvi, pasargāt vai aizstāvēt sevi, ja saskaras ar netaisnību vai krāpniecību, būt konkurētspējīgs arī darba tirgū, jo zina, kas ir tiesiskās darba attiecības un kādas problēmas var rasties, ja darbs ir nelegāls. Bez zināšanām un prasmēm finanšu jomā nav iespējama gan mājsaimniecības, gan valsts turība.

E-mācību modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” NVA izstrādāja 2017.gadā Eiropas Sociālā fonda “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros, un iespēju tiešsaistē apgūt finanšu pratību jau ir izmantojuši kopumā 34 838 NVA reģistrētie klienti.

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/finansu-pratibas-nedela-nva-aicina-pilnveidot-naudas-prasmes-izmantojot-nva-e-macibu-moduli-mana-nauda-sodien-un-rit-finansu-pratiba

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv