Rīgas mērs Mežaparkā

Atsaucoties mūsu biedrības uzaicinājumam, piektdienas 10. novembra pēcpusdienā pie mums Mežaparkā uz pastaigu viesojās Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja Olafs Pulks, Rīgas domes deputāte, Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas vadītāja Rita Eva Naseniece, kā arī Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta (bijušais Satiksmes departaments) un Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieki. Pastaigas laikā pateicāmies par šogad Mežaparkā atjaunoto ielu segumu un īpaši par satiksmei atkal atvērto Brasas satiksmes pārvadu, kā arī pārrunājām un klātienē apskatījām vairākas mūsu identificētās satiksmes un citas infrastruktūras problēmas mūsu apkaimē:

– Austrumu maģistrāle – vēl decembrī ekspluatācijā plānots nodot līdz šim iztrūkušo maģistrāles posmu Purvciemā, kas nozīmē, ka līdz ar to kravas autotransports uz ostu no Rīgas centra tagad tiks maksimāli novirzīts pa Austrumu maģistrāli. Skaidrojām, ka šādā gadījumā Rīgas domei savos plānos būs jāparedz trokšņu sienas izbūve gar Mežaparku Gustava Zemgala gatves posmā starp Gaujas ielu un Meža prospektu

– Kokneses prospekts – centāmies saprast ūdensvada un ielas seguma maiņas darbu pabeigšanas šķēršļus un termiņus. Kavējumi bijuši saistīti ar SIA “Rīgas ūdens” nolīgtā būvuzņēmēja apakšuzņēmēja neatbilstoši būvprojektam veiktiem darbiem. Saņēmām solījumu, ka seguma atjaunošana vēl šogad tiks veikta būvbedru atrašanās vietās, bet nākamā gada pilsētas budžetā tiks meklēts finansējums, lai veiktu seguma atjaunošanu visā ielas platumā vismaz no Mirdzas Ķempes ielas līdz Hamburgas ielai, bet varbūt arī līdz Visbijas prospektam

– Teritorija starp Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un Mirdzas Ķempes ielu – apskatījām iedzīvotāju ļoti pozitīvi novērtēto bērnu rotaļu/ pieaugušo sporta laukumu, ko pašvaldība 2019. gadā izbūvēja pēc mūsu biedrības priekšlikuma; skaidrojām arvien pieaugošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju konkurenci par autostāvvietām līdz ar jauno dzīvojamā fonda (vairāk nekā 300 dzīvokļi šogad un nākamgad) un komercapbūves (2 lielveikali tuvāko gadu laikā) attīstību šajā apkārtnē un kā to risināt (mūsu piedāvājums: apsvērt iespēju atļaut iedzīvotājiem bez maksas atstāt savus auto lielveikalu autostāvvietās, veidot M. Ķempes ielu par vienvirziena ielu, ļaujot auto novietot abās ielas pusēs); vērsām uzmanību uz Kokneses prospekta un Ķīšezera ielas krustojuma neatbilstību tik lielām plānotam satiksmes plūsmām (uzzinājām, ka Rīgas dome jau izstrādājusi būvprojektu krustojuma pārbūvei par regulējamu T-veida krustojumu)

– Mailes iela – apskatījām būvniecības ieceres vietu Mailes ielā 12 un skaidrojām to, kādēļ par šo ieceri esam nonākuši līdz tiesvedībai starp mums un Rīgas domi (tiesas spriedums gaidāms mazliet pēc Jaunā gada); norādījām, ka šī ir pēdējā iela Mežaparkā bez cietā seguma, uz ko saņēmām solījumu, ka šo ielu varētu iekļaut nākamā vai aiznākamā gada ielu seguma t.s. dubultās virsmas apstrādes sarakstā (šāds seguma atjaunošanas risinājums šogad tika īstenots Velmes ielas posmā)

– Ezermalas iela – pārrunājām perspektīvās velo joslas ielas malās tās posmā no Ķīšezera ielas līdz Roberta Feldmaņa ielai (ir sagatavots plašāks projekts, kas paredz velo savienojumu pa Ezermalas un Krusta baznīcas ielu ar Brīvības ielu un tas tiks ieviests nākamā gada pavasarī); paudām sapratni, ka līdz ar to ielas malas šajā ielas posmā vairs nebūs pieejamas auto novietošanai stāvēšanai; aicinājām samazināt atļauto braukšanas ātrumu no 50 km/h uz 40 km/h (vai pat labāk 30 km/h) ielas posmā no Roberta Feldmaņa ielas līdz Cimzes ielai (ņemot vērā, ka šajā posmā ir bīstams līkums, te staigā Mežaparka sākumskolas un divu bērnu dārzu bērni un to, ka aiz Cimzes ielas jau ir noteikts ātruma ierobežojums 40 km/h); vērsām uzmanību uz iztrūkstošiem ietves posmiem ielas posmā no Hamburgas ielas līdz Lībekas ielai (pie Mežaparka sākumskolas) un no Cimzes ielas līdz 9. un 48. autobusa pieturai un 11. maršruta tramvaja galapunktam (pie pirmskolas izglītības iestādes “Viršu dārzs”)

– Saules dārzs – apskatījām šo mūsu biedrībai ļoti nozīmīgo (Saules dārza privatizācijas novēršana bija viens no mūsu biedrības dibināšanas iemesliem) un visai apkaimei vērtīgo īpašumu, kas pašlaik ir nodošanas procesā no valsts pašvaldības īpašumā. Apspriedām mūsu idejas un priekšlikumus Saules dārza revitalizācijai, kad īpašuma nodošana tiks pabeigta (dižkoku taka un pastaigu taka gar ezeru, bērnu dārza vai apkaimes centra izveide vienā no esošajām ēkām, jaunas skolas būvniecība u.c.)

– Stokholmas ielas segums un Lībekas ielas segums un ielu segums Mežaparkā vispār – pirmajā ir, iespējams, vissliktākais ielas seguma stāvoklis Mežaparkā šobrīd, savukārt Lībekas ielas segums tika kvalitatīvi atjaunots šogad; aicinājām Stokholmas ielu kā nākamo no mūsu apkaimes iekļaut ielu seguma atjaunošanas plānos Rīgas Attīstības programmas Rīcības plānā līdz 2027. gadam. Rakstiski iesniedzām arī sarkstu ar visām ielām (vai to posmiem), kurās nepieciešams veikt seguma atjaunošanas darbus

– Mežaparka skolas turpmākā attīstība – apsēdāmies uz kafiju mūsu omulīgajā skoliņā, pasakoties par pirms diviem gadiem veikto ogļu apkures katla nomaiņu ar mūsdienīgu granulu apkures katlu (te īpašs paldies Rīgas domes deputātam Kaspars Spunde un Rīgas domes Īpašuma komitejas priekšsēdētājam Dainis Locis); ar Rīgas 45. vidusskolas direktori Baiba Neimane un skoliņas vadītāju Indra Ostrovska (paldies jums abām par silto uzņemšanu!) pārrunājām gan sajūtas pēc tam, kad nu jau 2 gadus rūpes par mūsu skoliņu (kopā ar skolas ēku Gaujas ielā – bijušo Jāņa Poruka vidusskolu) ir uzņēmusies Rīgas 45. vidusskola (sajūtas ir ļoti, ļoti labas!), gan skoliņas ēkā akūti risināmās problēmas (tekošs jumts, siltuma uzturēšanai ziemā ļoti vajadzīga logu nomaiņa un godu nedara arī fasādes stāvoklis, ņemot vērā, ka pašvaldībai piederošā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis), un to, cik reāli pārskatāmā nākotnē ir sagaidīt jaunas skolas izbūvi Mežaparkā, ņemot vērā, ka tam vajadzīgi ap 15-20 miljoni EUR. Palikām pie tā, ka, ja nākamā gada sākumā būs skaidrs, ka finansiālu apsvērumu dēļ tuvākajos gados jauno skolas ēku Rīgai neizdosies uzsākt būvēt, tad kopīgi meklēsim veidus, kā uzlabot esošās skolas ēkas stāvokli

– Kokneses prospekta krustojums ar Pēterupes un Stokholmas ielu un Visbijas prospektu – aicinājām ierīkot pāris īstermiņa stāvvietas (15/20 min) piegādes transportam pie mazā pārtikas veikala, lai vieglāk veikt piegādes un lai netiek bloķēts krustojums šajā vietā; Pēterupes ielas sākumā apskatījām vienu no vairākiem piemēriem Mežaparkā, kad slikts segums ir salīdzinoši īsā ielas posmā (ap 20 metri) un kā visefektīvāk organizēt šādu nelielu laukumu asfalta seguma nomaiņu; paudām mūsu ieceri, ka ar laiku šis krustojums būtu mērķtiecīgāk attīstāms kā apkaimes centra vieta, nākotnē te izbūvējot atbilstošu vienota stila ielas infrastruktūru, novietot kādus soliņus un ierīkot papildu apstādījumus; arī zemās grīdas tramvajam pielāgotas iekāpšanas platformas/pacelto brauktuvi mēs šeit būtu pelnījuši

– Velo infrastruktūra Kokneses prospektā un Meža prospektā – izrunājām maģistrālā veloceļa “Centrs – Mežaparks” Kokneses prospektā attīstības perspektīvu (mūsu piedāvājums: pilnvērtīgs velo ceļš un nodalīta gājēju ietve posmā Ķīšezera iela-Sudrabu Edžus iela + velo iela (pēc Siguldas parauga?) posmā Sudrabu Edžus iela-Meža prospekts), bet Ārtelpas un mobilitātes departamentam ir vēl vismaz 2 idejas, kuras apspriedīsim nākamā gada sākumā; aicinājām līdz galam ieviest ļoti vajadzīgo savienojumu ar Sarkandaugavas apkaimi pa velo joslām Meža prospektā (pašlaik ir velo josla nepilnā garumā vienā ielas pusē, aicinājām to iezīmēt arī otrā ielas pusē un turpināt pa Meža prospektu līdz pat Viestura prospektam un Sarkandaugavas dzelzceļa stacijai)

Atvadījāmies uz pozitīvas nots, savstarpēji novēlot panākumus darbā. Vienojāmies par aktīvas saziņas uzturēšanu par vairākiem jautājumiem un to virzību, kurus identificējām pastaigas laikā. Un izrādās, ka Rīgas mērs arī ir suņu draugs!

Paldies visiem tikšanās dalībniekiem!

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv