Nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2016. gadā un turpmāk

2016. gads visiem Mežaparka iedzīvotājiem ir atnācis ar vēl vienu ievērojamu lēcienu maksājamā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmērā. Tam par iemeslu ir Rīgas domes (RD) lēmums no 2016. gada neturpināt piemērot NĪN samazināto likmi zemei (kas līdz šim bija noteikta 1% apmērā no zemes kadastrālās vērtības) un ēkām (kas līdz šim bija noteikta 0,2%, 0,4% un 0,6% apmērā no ēku kadastrālās vērtības atkarībā no ēkas platības), tā vietā gan zemei, gan ēkām piemērojot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēto maksimālo nodokļa likmi – 1,5% no zemes kadastrālās vērtības. Līdz ar to NĪN īpašumiem Mežaparkā šogad ir pieaudzis par aptuveni 1/3 daļu. Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ilgstoši un regulāri uztur saziņu ar RD un valsts institūcijām NĪN jautājumā. Tām vairākkārt norādīts, ka Mežaparkā NĪN nav atbilstošs daudzu iedzīvotāju maksātspējai un ka NĪN nedrīkst būt instruments “vietas atbrīvošanai” tikai ļoti turīgiem cilvēkiem. MAB turpina un turpinās šo saziņu, lai RD un valsts institūcijām regulāri atgādinātu par Mežaparka iedzīvotāju tiesībām uz tādu NĪN apmēru, kas ir saprātīgs un neliek apsvērt dzīvesvietas Vienlaikus MAB vēlas vērst Mežaparka iedzīvotāju uzmanību uz to, ka jau šobrīd tomēr pastāv iespējas, kā likumīgi samazināt maksājamo NĪN apmēru. Tā, piemēram, ir iespēja savā īpašumā deklarēt vienu vai vairākas personas, lai pretendētu uz samazinātu NĪN likmi (0,2%, 0,4% vai 0,6%) par īpašumā esošu dzīvokli vai ēku. Savukārt ievērojamas NĪN atlaides (25% līdz pat 90% apmērā) attiecībā uz visu īpašumu (gan ēkām, gan zemi) paredzētas maznodrošinātām un trūcīgām personām, pensionāriem un ģimenēm ar bērniem. Tāpat uz NĪN atlaidēm iespējams pretendēt, piemēram, gadījumā, ja īpašniekam ir bērns, kas līdz 24 gadu vecumam turpina studijas augstskolā. NĪN atlaidi par ēkām iespējams iegūt arī tad, ja ēkai ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums, veikta fasādes atjaunošana vai restaurācija.

Ar iepriekš minētajām un vēl citām iespējām pretendēt uz samazinātu NĪN likmi un/vai NĪN atlaidi iespējams iepazīties:

 • Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”;
 • Rīgas domes 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 198 “Nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”.

MAB piedāvā konsultēt Mežaparka iedzīvotājus par šiem un citiem NĪN jautājumu jaunumiem.

Konsultācijas par NĪN Mežaparkā iespējams saņemt pa tālr. 26 439 557 (Kaspars).

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv