Paziņojums par lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu teritorijā starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimi

2016. gada 26.janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3408 „ Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Spēkā esošā lokālplānojuma izstrādes laikā tika izdoti jauni MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, to izstrādājot tika pielietoti Rīgas teritorijas plānojumā noteiktie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai nodrošinātu lokālplānojuma īstenošanu ilgtermiņā un atrisinātu tā integrāciju jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā ir nepieciešams grozīt spēkā esošo lokālplānojumu atbilstoši MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” funkcionālo zonu iedalījumam un apzīmējumiem – no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, Dzīvojamās apbūves un Savrupmāju apbūves teritorijas uz – Jaukta centra apbūves teritorijas (JC), Savrupmāju apbūves teritorijas un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas funkcionālo zonējumu. Visās minētajās teritorijās plānotais stāvu skaits – 3 stāvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Mežaparka Rezidences”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

·         Lēmums –   Lejupielādēt
·         Darba uzdevums –   Lejupielādēt
·         Lokālplānojuma robeža –   Lejupielādēt

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv