Kanisterapija bērniem ar īpašām vajadzībām

Laika posmā no 7. aprīļa līdz 28. decembrim Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežaparks” tiek īstenots projekts „Kanisterapija bērniem ar īpašām vajadzībām”. Šī  iestādes audzēkņiem ir alternatīva iespēja paralēli ikdienas nodarbībām apgūt jaunas zināšanas, kas veicinātu audzēkņu fizisko attīstību un bagātinātu emocionālo pieredzi.

Kā tas notiek? Projekta ietvaros 1-2 reizes nedēļā tiek organizētas nodarbības, kurās piedalās īpaši izvēlēti, sertificēti suņi-terapeiti un viņu saimnieki, kanisterapijas brīvprātīgie.

Šajās nodarbībās audzēkņiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes un rotaļas ar mācību elementiem gan valodas attīstības veicināšanai, matemātisko priekšstatu apgūšanai, sīkās pirkstu muskulatūras un lielās ķermeņa motorikas attīstīšanai no ikdienas mācību darba atšķirīgā gaisotnē. Nodarbības notiek gan grupās vairākiem bērniem kopā, gan individuāli pēc nepieciešamības.

Nodarbības tiek organizētas, izvērtējot un ņemot vērā audzēkņu garīgo un fizisko veselības stāvokli, jau esošās prasmes un iemaņas, un to tuvāko attīstības zonu, kā arī diagnozēm raksturīgās specifiskās attīstības īpatnības, bērnu intereses un uzvedības īpatnības.

Suns šajās nodarbībās ir motivācijas devējs, kas ar savu klātbūtni mudina bērnu darboties, pārvarēt nedrošību, aizmirst to, ko nemāk vai nezina.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Par iestādi

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežaparks” īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežaparks” atrodas Rīgā, Stokholmas ielā 3a.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv