Sveicam jubilejā Mežaparka attīstības biedrības ilggadējo dalībnieci Saulcerīti Neilandi

Ne jau vieta dara cilvēku lielu, bet cilvēks dzīvodams vietu pasaulē ceļ. Mežaparka iedzīvotāja, ilggadīga Mežaparka attīstības biedrības dalībniece Saulcerīte Neilande, apzinot, vācot, kārtojot dokumentālas liecības ne tikai par šīs īpašās Rīgas pilsētas daļas saimniecisko un sabiedrisko dzīvi, bet arī par cilvēkiem, kuri te pavadījuši kādu dzīves posmu, vairāku gadu garumā veikusi Mežaparka apkaimes un šeit dzīvojošo iedzīvotāju dzīvesstāstu pētniecības darbu.

 S.Neilande dzimusi 1933.gadā Cēsīs, kopš 1945.gada viņas ģimene dzīvo Mežaparkā. Pamatskolu Saulcerīte Neilande apmeklēja Mežaparkā, un par savu skolu, kurā mācījušies daudzi vēlāk populāri Mežaparka iedzīvotāji, viņa sarakstījusi plašas atmiņas. Aizraušanās ar vēstures pētniecību sākusies jau 70-to gadu vidū, kad pati nonākusi pie atziņas, cik maz ir zināms par vietu, kur nodzīvota lielākā mūža daļa, cik maz zināms par tās iedzīvotājiem. Sākas jauns posms zināšanu papildināšanā, kad Mežaparka izpēte vairs nav tikai hobijs, jo darbā pie dažādu materiālu apzināšanas un sistematizēšanas ik dienas aizritēja vairākas stundas. Saulcerītes kundze ir veikusi īstu arhivāra varoņdarbu – izpētījusi un konspektējusi visas pieejamās Mežaparka mājasgrāmatas un Rīgas adrešu grāmatas, telefona abonementu sarakstus, 1939.gadā uz Vāciju aizbraukušo baltvācu reģistrus, izziņas par izsūtītajiem latviešiem, lai milzīgajā uzvārdu un adrešu jūklī atrastu Mežaparka iedzīvotāju pēdas. Gandrīz katrā Mežaparka avīzes laidienā atrodami viņas raksti ar dokumentos atrastām, precīzām ziņām par vienu vai otru šai pilsētas daļai būtisku vēstures jautājumu. Viņas veidotais arhīvs par Mežaparka cilvēkiem, viņu likteņiem, atmiņu stāstiem un notikumiem droši vien ir pats lielākais pasaulē. Gandrīz ikviena pirmskara Mežaparka māja varētu izstāstīt vēsturisku stāstu par kādu izcilu, slavenu personību, kas šeit dzīvojusi – šāds bagātīgs, unikālu vēsturisku liecību krājums ir Saulcerītes Neilandes mūža darbs.”

Šogad vasaras vidū – 8.jūlijā, Saulcerītei Neilandei apaļa jubileja – apsveicam! Ar savu darbu Saulcerīte Neilande jau pati ir kļuvusi par Mežaparka kultūrvēstures daļu un devusi nenovērtējamu ieguldījumu Mežaparka kā īpašas Rīgas apkaimes uzplaukumam, iedvesmojusi arī mūs apzināties piederību šai vietai un dot savu ieguldījumu Mežaparka īpašās gaisotnes saglabāšanai.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv