Paziņojums par SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Atbilstoši 2005. gada 19. jūlija Ministru Kabineta noteikumiem Nr.532 “Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS ir sagatavojis SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu īslaicīgas uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu.

Atbilstoši minētajiem Ministru Kabineta noteikumiem SIA “Riga fertilizer terminal” organizē ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 2013.gada 24.jūlijā plkst. 17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā. Rakstveida jautājumus un ierosinājumus līdz š.g. 7.augustam var iesniegt VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA Civilās aizsardzības pārvaldē, Maskavas ielā 5, Rīgā, LV-1050, tālr. 67075818, un SIA “Riga fertilizer terminal”, Eksporta ielā 15, k-1, Rīgā, LV-1045.

ĀRPUSOBJEKTA CIVILĀS AIZSARDĪBAS PLĀNS ZEMĀK:

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv