Tikšanās ar N. Ušakovu trešdien, 5.jūnijā, apkopojums

Labdien!

Mežaparka Attīstības biedrības Valdes locekļu tikšanās laikā ar Rīgas mēru 2013. gada 5. jūnijā galvenie punkti, kurus izteica Nils Ušakovs, bija sekojošie:
– nekustamā īpašuma nodokļa likme Rīgā nākošajos 4 gados nepieaugšot, bet maksājumu apjomu var ietekmēt īpašumu kadastrālās vērtības celšanās. Kadastrālās vērtības aprēķins atrodas Valsts Zemes dienesta kompetencē, kas nav Rīgas Domes pakļautības iestāde;

– Rīgas Dome gatava piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus “vēsturiskiem” Mežaparka iedzīvotājiem, un aicināja iesniegt juridiski korektus un pielietojamus formulējumus par to, kurš būtu uzskatāms par “vēsturisku” iedzīvotāju;
– visaptverošs nodokļa maksājuma samazinājums visiem Mežaparka privātmāju iedzīvotājiem netiks piedāvāts. Uz jautājumu, vai nevarētu noteikt vienotu nodokļa likmi zemei un ēkām atbildēja: “Bet ko par to teiks Purvciema iedzīvotāji?”

– attiecībā uz smaku novēršanu informēja, ka patiešām iedzīvotāju dzīves gandētāji Rīgas Brīvostā ir 3 uzņēmēji – naftas produktu pārkrāvēji. Teica “mēs esam piešķīruši Valsts vides dienestam 300,000 LVL gaisa kvalitātes monitoringa staciju iegādei un uzstādīšanai.” Pati Rīgas Dome un Brīvosta neko daudz nevarot darīt vainīgo uzņēmēju pieķeršanā un sodīšanā, jo neesot tiesību aktu, kas to atļautu.

– attiecībā uz sākumskolas izglītības iespējām Mežaparkā atzina, ka nepieciešami risinājumi. Teica, “jūs taču saprotat, ka ar finansējuma modeli “nauda seko bērnam” atsevišķa skola ar 105 skolniekiem nevar pastāvēt.” Uz mūsu argumentu, ka veiktā aptauja pierāda, ka vissvarīgākais kritērijs sākumskolas posmā ir skolas tuvums dzīvesvietai un Mežaparka apkaimei skola ir nepieciešama, uzskatīja par apsveramu veidot kādas Rīgas centra skolas filiāli Mežaparka sākumskolas telpās. 

Pievienoju mūsu (Mežaparka Attīstības biedrības) iesniegumu, kas tika prezentēts tikšanās laikā. Lūdzu izplatīt šo informāciju citiem interesentiem, kam varētu būt aktuālas tikšanās laikā apspriestās tēmas.

Ar cieņu,
Līga Puriņa
MAB Valdes locekle

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv