Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” lokālplānojuma publiskā apspriešana no 2013. gada 25. februāra līdz 25. martam

Mežaparka Attīstības biedrība aicina aktīvi un rakstiski piedalīties Kultūras un atpūtas
parka “Mežaparks” lokālplānojuma publiskajā apspriešanā!
http://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=103484
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 25.02.2013. līdz
25.03.2013. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.03.2013. plkst.18.00 Rīgas domes Sēžu
zālē, Rātslaukumā 1.
Lokālplānojuma materiāli līdz 25.03.2013. apskatāmi:
• Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
• Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1;
• Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21;
• internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.rigasmezi.lv un
www.apkaimes.lv.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa
tālruni 67 105 816.
Rakstiski priekšlikumi līdz 25.03.2013. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas
būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes
Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides
attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv,
sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa
numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv