Izvilkums no Rīgas domes KOPSAVILKUMA par Kultūras un atpūtas parka Mežaparks lokālplānojuma risinājumiem

Sakarā ar to, ka ir izmainīti normatīvie akti, kas reglamentē teritorijas plānošanu, janvāra nogalē
Rīgas dome pieņēma lēmumu par Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi.
Līdz šim jau ir noticis aktīvs Kultūras un atpūtas parka teritorijas plānošanas darbs – veiktas
vairākas izpētes un izvērtējumi, dažādu attīstības scenāriju analīze, izstrādāta detālplānojuma 1.
redakcija, un pagājušā gada rudenī norisinājās tās sabiedriskā apspriešana. Plānojuma risinājumi
tika izskatīti vairākās darba grupās, sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, valsts un pašvaldības
institūcijās. Būtiskākās izmaiņas:
1. No plānojuma ir svītrots punkts par turpmākās plānošanas procesu, kas paredzēja iespēju
jauna tematiskā atrakciju parka izbūvei esošajās meža zemēs Parka ziemeļrietumu daļā.
2. Pilnveidots satiksmes organizācijas risinājums, nosakot stingrākus ierobežojumus apkalpes
transporta kustībai.
3. Saglabāts pamatprincips autostāvvietu izvietojumam pa parka perimetru, bet ir precizēta plānotā
autostāvvietu ietilpība un izmantošanas režīms.
4. Ķīšezera krastmalas promenādei lokālplānojuma ietvaros netiek noteikts konkrēts trasējums,
bet ir atzīmēta zona, kuras robežās to ir atļauts projektēt, labāko risinājumu izvēloties atklāta
arhitektūras konkursa rezultātā.
5. Papildināti nosacījumi Parka labiekārtojuma infrastruktūras attīstībai.
6. Precizēta atsevišķu taciņu konfigurācija.
7. Samazināts kopējais pieļaujamais meža zemju transformēšanas īpatsvars Mežaparkā, t. sk.,
netiek paredzēta apbūve Ozo golfa kluba teritorijas daļā.
Vilnis Šlars, MAB valdes loceklis

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv