Gaisa piesārņojums Mežaparkā

Tā kā 2012. gada pavasarī un vasarā, vismaz E. Bergmaņa ielas apkaimē, jau sākām justies kā 1. pasaules kara gāzu frontē, gandrīz ikdienu pārciešot “uzbrukumus”, kuru dēļ bieži bija nepatīkami atrasties ārā, tad Mežaparka attīstības biedrība uzsāka atbildīgo iestāžu – Vides ministrijas, Valsts Vides dienesta un Rīgas Domes iztaujāšanu – kas tad īsti notiek un kad šī indēšana tiks izbeigta?

Esmu apkopojusi šo info un nosūtu, jo daudzi no Jums ir nobažījušies par gaisa netīrības jautājumu.

Liekas, ka kaut kas mazliet tika darīts, smakas 2012. gada rudenī daudzkārt mazinājās, taču diemžēl, sestdien, 5. janvārī, tās atkal ietina vismaz mūsu Mežaparka nostūri.

Visvairāk ticams, ka visās šajās nebūšanās vainojams, iespējams, “Man-Tess” termināls, un jebkādi uzlabojumi gaisa kvalitātē saistāmi tikai ar to, ka “Man-Tess” labprātīgi (skat. Vides ministrijas vēstuli zemāk) nepārlej kaut kādu sevišķi smakojošu sortimentu vai arī samazinājis tā apjomus.

Tomēr konkrētības pagaidām nav un smirdēšana var atkal notikt kaut jebkuru dienu, ja terminālam tā labpatiktos.

Ko tad darīt? Oficiāli pieejamais pasākums – zvanīt vai rakstīt uz Valsts vides dienestu:
Ģenerāldirektore Inga Koļegova (t.: 67084200; e-pasts: inga.kolegova@vvd.gov.lv)
No VVD mājas lapas:
Jautājums: Kur zvanīt par vides problēmām?
Atbilde: Par vides problēmām ziņot ir iespējams:
Zvanot uz Valsts vides dienesta bezmaksas tālruni 80000828
Zvanot uz Valsts vides dienesta centrālo struktūrvienību 67084200
Vēršoties tuvākajā reģionālajā vides pārvaldē: Lielrīgas pārvaldē – 67084278

Jo vairāk individuālu sūdzību tiks iesniegts tad, kad Jūs atkal sajutīsiet šo smaku, jo labāks varētu būt iznākums. Atgādinu – smird kā pie dabasgāzes noplūdes (kā rezultātā diemžēl iedzīvotāji mēdz nepamatoti žēloties Latvijas Gāzei, kurai ar šo nav nekāda sakara).

Ar cieņu, Līga Puriņa

From: Maija Vanaga
Sent: Friday, December 21, 2012 5:03 PM
To: ‘Liga Cruz’
Subject: RE: No Mežaparka Attīstības biedrības – par gaisa kvalitāti

Labdien!
Mums ir patiess prieks dzirdēt, ka Mežaparka iedzīvotāji jūt reālus uzlabojumus smaku izplatības ierobežošanā. Jāatzīst, ka pagaidām uzlabojumi panākti galvenokārt pateicoties Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) darba efektivitātes uzlabošanai jaunās dienesta ģenerāldirektores vadībā. Nozīmīgākās VVD aktivitātes ir bijušas saistītas ar kontroles pilnveidošanu ostas kompāniju uzņēmumos, piesārņojošo darbību atļauju nosacījumu pārskatīšanu (īpašu vērību veltot emisiju limitu projektu vērtējumiem, pieaicinot neatkarīgus ekspertus), pieminēšanas vērts ir arī 21.09.2012. VVD lēmums par SIA „Mantess” darbības apturēšanu, kas tika pamatots ar konstatētiem pārkāpumiem uzņēmuma veiktajā darbībā. Tiklīdz Mantess iesniedza plānu, kā darbībā konstatētie pārkāpumi tiks novērsti, atļauja tika atjaunota, bet operatoram, citu pasākumu starpā, tika uzlikts pienākums sagatavot iesniegumu grozījumu veikšanai piesārņojošas darbības atļaujā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) uzsāktās aktivitātes situācijas uzlabošanai pagaidām vēl ir procesā un nav devušas „taustāmus” rezultātus, bet esam pārliecināti, ka tas ir tikai laika jautājums.
Šobrīd ir izstrādāti un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Minēto MK noteikumu grozījumi cita starpā noteiks konkrētākas prasības emisijas limitu projektu izstrādē. Ieguvums no šo noteikumu projekta prasību īstenošanas ir tajā, ka piesārņojošas darbības veicējam tiek noteiktas konkrētas prasības, kā rēķināt un modelēt emisiju izkliedes, lai VVD reģionālā vides pārvalde varētu izvirzīt atbilstošākus nosacījumus piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanas procesā. VVD ir informējis, ka arī tā struktūrvienībās plānota datormodeļa iegāde un darbinieku apmācības, lai pārbaudītu operatora sniegto informāciju.
VARAM dienaskārtībā joprojām ir jautājumi arī par normatīvā regulējuma izstrādi ostu un termināļu darbībai, kā arī pārskatīt un nepieciešamības gadījumā pilnveidot vai grozīt MK noteikumu normas, kas reglamentē saimnieciskas darbības radītas smakas.
Diemžēl līdz šim VARAM nav izdevies izveidot konstruktīvu sadarbību ar Rīgas domi attiecībā uz programmas „Rīgas rīcības programmas gaisa piesārņojuma samazināšanai 2011.-2015.gadam” pārskatīšanu un atjaunošanu. Rīgas dome formāli piekrīt problēmjautājuma nozīmībai un nepieciešamībai risināt, tomēr atrunājas ar šobrīd notiekošu vides aizsardzības funkciju pārdali starp struktūrvienībām, kādēļ neesot iespējams noteikt atbildīgo struktūrvienību un uzsākt reālus darbus. Attiecībā uz šo tiek meklēts risinājums augstākās vadības jeb politiskā līmenī.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv