Mežaparka iedzīvotāji aktīvi piedalījušies Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” detālplānojuma sabiedriskajā apspriešanā – saņemtas 112 rakstiskas atsauksmes

Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” detālplānojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2012. gada 10. līdz 31. oktobrim. Detālplānojuma 1. redakcijas materiāli, kas, pateicoties Aijas Kalniņas atsaucībai, bija izstādīti kafejnīcā „Gustavs Ādolfs”, iedzīvotājiem deva iespēju iepazīties ar Parkā plānoto uz vietas Mežaparkā.

Katru no divām sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, kas notika 17. oktobrī Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas Mežaparka filiālē un 25. oktobrī Rīgas domes Sēžu zālē, apmeklēja aptuveni 30 Mežaparka iedzīvotāji, kuri aktīvi pauda savu viedokli par detālplānojumā izvirzītajiem attīstības priekšlikumiem.

Mežaparka Attīstības biedrība 23. oktobrī Jāņa Poruka vidusskolas Mežaparka filiālē organizēja atklāto valdes sēdi par Kultūras un atpūtas parka “Mežaparks” detālplānojumu, kurā piedalījās 20 Mežaparka iedzīvotāji. Sēdes laikā tika noformulēts kopējais viedoklis saistībā ar dažādiem Parka attīstības aspektiem. Šis viedoklis tika apkopots atsauksmju anketā, kas tika izdalīta Mežaparka iedzīvotājiem pārskatīšanai un papildināšanai. No iedzīvotājiem Mežaparka savākšanas vietās tika saņemtas 112 rakstiskas atsauksmes, kuras Mežaparka Attīstības biedrība iesniedza Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv