Paldies Mežaparka ielu svētki 2012. gada 22. septembra organizētājiem un atbalstītājiem

Sirsnīgi pateicamies:
Ralfam Jansonam par iniciatīvu un SIA „Jaunais Mežaparks” par 500 Ls ziedojumu, Vijai Kilblokai par atsaucību un apgādam „Zvaigzne ABC” par apjomīgu dāvinājumu – grāmatām balvu fondam, Verai Singajevskai-Āboliņai par sirsnīgu sveicienu un četrām mūža grāmatām ar autogrāfiem, Rolandam Greiziņam par atsaucību un Rīgas Zooloģiskajam dārzam par 12 ielūgumiem balvu fondam, Lindai Ankoriņai par iniciatīvu un SIA „Avon” par vērtīgām balvām, Lindai Kaņepei par atsaucību un basketbola klubam „Barons” par 7 bumbām balvu fondam, veikalam „Sports 2000” par atlaižu kartēm balvās, ilggadīgākajai svētku atbalstītājai Aijai Kalniņai par iniciatīvu un minirestorānam Gustavs Ādolfs par gardām uzkodām pie apbalvošanas, Vilnim Šlaram par 50 latu ziedojumu, Aldim Plaudim par 20 latu ziedojumu, Sauku ģimenei par velobalvām, Stokholmas ielas 38. nama ģimenei par elektrības piegādi, ansambļa „Magonīte” dziedātājām un dziedātājiem par skanīgu uzstāšanos, J.Poruka vidusskolas Mežaparka filiāles kolektīvam par informatīvo atbalstu!

Organizatori:
Inita Andžāne, Ilze Apine, Renāte Apse, Anna Bindere, Aleksandrs Briedis, Ieva Bukeiko, Ints Jansons, Egita Ķirsone, Lauma Krogzeme, Vita Matīse, Jānis
Muzikants, Edvards Muzikants, Inga Peļņa, Velta Siliņa, Vilnis Šlars, Barkeru ģimene, Dilānu ģimene, Emsiņu ģimene, Melderu ģimene, Leču ģimene, Riekstiņu
ģimene, Sauku ģimene, Urtānu ģimene, Zeseru ģimene, Zīlānu ģimene, Viktorija ar ģimeni, Stokholmas ielas 28. nama saime, Mežaparka skolas atbalsta biedrība, Mežaparka Attīstības biedrība.

Paldies par sadarbību:
Pašvaldības policijai, Rīgas domes Satiksmes departamentam, Rīgas domei, Mežaparka angļu pamatskolai, Elgai Zēģelei un SIA „Rīgas meži”, Viktoram
Aleksejevam!

Īpašs paldies par atsaucību visiem svētku dalībniekiem un Stokholmas ielas iedzīvotājiem!

Tiekamies nākamajā gadā!

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv