“Mežaparka”detalplānojuma apspriešana,aicinām piedalīties

IEPAZĪSTIES AR MEŽAPARKA DETĀLPLĀNOJUMU http://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=103114

Paziņojums par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma 1. redakcijas
sabiedrisko apspriešanu

Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz
Rīgas domes 02.10.2012. lēmumu Nr. 5343 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks”
detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, K. Barona ielā 3-4, Rīgā. Tālrunis 67 217 043.
Detālplānojuma pasūtītājs: SIA „Rīgas Meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā. Tālrunis 67 012 568.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no

 1. gada 10. līdz 31. oktobrim.

Detālplānojuma 1. redakcijas materiāli līdz 31. oktobrim apskatāmi:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;

Rīgas domes ēkā, 2. stāvā, Rātslaukumā 1;

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21;

kafejnīcā „Gustavs Ādolfs”, Kokneses prospekts 13a, Mežaparkā;

internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.rigasmezi.lv, http://
mezaparks.blogspot.com un www.apkaimes.lv

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 1. oktobrī plkst. 18.00 Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas aktu zālē, Lībekas ielā 27;
 2. oktobrī plkst. 18.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta
pa tālruni 67 105 816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 2012. gada 31. oktobrim sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas
pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī
elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese
un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa
numurs.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv