IEDZĪVOTĀJI PRASA PĀRTRAUKT INDĒŠANU

Šodien, 20.06.2012. Mežaparka Attīstības biedrība, Sarkandaugavas Attīstības
biedrība un Biedrība „Kundziņsala” iesniedza atklātu vēstuli Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam, kurā pieprasīts pārtraukt Rīgas
iedzīvotāju indēšanu ar veselībai kaitīgiem gaistošiem organiskiem savienojumiem
no Rīgas Brīvostas teritorijā esošajiem naftas produktu pārkraušanas termināliem un
stividoriem, un nodrošināt iedzīvotāju dzīvībai un veselībai nekaitīgu saimniecisko
darbību Rīgas Brīvostas teritorijā.

11.06.2012. plkst. 18:00 Mežaparkā, Lībekas ielā 27 notika Mežaparka Attīstības
Biedrības atklātā valdes sēde, kurā piedalījās pārstāvji arī no Sarkandaugavas
Attīstības Biedrības un Biedrības „Kundziņsala”.

Klātesošie pauda vienbalsīgu sašutumu par Rīgas iedzīvotāju ilggadīgo indēšanu ar
gaistošiem organiskiem savienojumiem, kuri izplatās no Rīgas Brīvostas teritorijā
esošiem uzņēmumiem, un par atbildīgo valsts un pašvaldības institūciju bezdarbību
šī jautājuma risināšanā. Iedzīvotāji ir snieguši rakstiskas, telefoniskas un mutiskas
sūdzības jau gadiem ilgi, tomēr arvien sastapušies ar atrunām – neesot likumu un
tiesību aktu, uz kuru pamata uzstādīt iekārtas un reālā laikā mērīt konkrētā uzņēmuma
radīto vai kopējo apkaimes gaisa piesārņojumu. Tātad iespējas noskaidrot un sodīt
vainīgos nemaz neesot! Atbildēs esam saņēmuši, ka viss esot kārtībā, jo smaka,
piemēram, benzola, esot subjektīva lieta – viens to jūtot, otrs – it nemaz, it sevišķi, ja
pēdējais esot kāda termināla labi atalgots jurists.

Veselības inspekcijas mājas lapā lasām, ka „Benzols ir kancerogēna viela, tāpēc
tai nav nosakāms veselībai nekaitīgs gaisa piesārņojuma līmenis. Tā dabiskā
koncentrācija lauku apvidos ir līdz 1µg/m3, bet Eiropas pilsētās robežās no 5-10µg/
m3. Benzola gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 5µg/m 3.” Rīgā,
Tvaika ielā 44 atrodas gaisa kvalitātes mērīšanas stacija, vienīgā un kopīgā visā
apkaimē (!), kuras veikto benzola piesārņojuma mērījumu datus var atrast Rīgas
domes mājas lapā. Redzams, ka benzola piesārņojums regulāri ir virs 5µg/m3, bet 26.
maijā bija pat 308.45µg/m3!

Iedzīvotāji ir izmisumā – gan no gaisa piesārņojuma, kas rada hroniskas elpošanas
slimības un nelabu dūšu un ilgtermiņā – arī vēzi, gan apzinoties savu bezspēcību „šīs
pasaules vareno” priekšā. Rodas iespaids, ka „varenajiem” ir izdevīgāk uzpirkt
politiķus un ierēdņus vai samaksāt niecīgās soda naudas, lai saglabātu esošo lietu
kārtību, nevis veikt nepieciešamās investīcijas tādu iekārtu uzstādīšanā, kuras
novērstu gaisa piesārņojumu. Tā kā pēc pēdējām Saeimas vēlēšanām Vides ministrijas
politiskā vadība ir mainījusies un nonākusi Reformu partijas rokās, Mežaparka,
Sarkandaugavas un Kundziņsalas iedzīvotāji ar nepacietību gaida Reformu partijas
ministra Edmunda Sprūdža konkrētu rīcību, tas ir:

− Vai tiks sagatavoti un Saeimā apstiprināti attiecīgi likumprojekti, uz kuru
pamata Rīgas Brīvostā esošiem termināliem un stividoriem radīsies pienākums
uzstādīt attiecīgas iekārtas gaisa piesārņojuma samazināšanai un reālā laikā
mērīt uzņēmuma radīto /kopējo apkaimes gaisa piesārņojumu, un to publicēt

tiešsaistē, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija?
− Vai tiks atrasti vainīgie – Rīgas Brīvostā esošie gaisa piesārņotāji? Vai tie tiks
sodīti?
− Kad tiks veikts augšminēto un citu darbību kopums, tas ir, kad beidzot
iedzīvotāju indēšana tiks padarīta par ekonomiski neizdevīgu un krimināli
sodāmu pasākumu Rīgas Brīvostas teritorijā esošiem uzņēmumiem?

Žurnālisti un visi interesenti ar jautājumiem aicināti griezties Mežaparka Attīstības
Biedrībā pa tālruni 28390057 un Sarkandaugavas Attīstības Biedrībā pa tālruņiem
26446757 un 26469112.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv