Nekustamā īpašuma nodoklis grauj dzīvi Mežaparkā

Paziņojums presei
Autors: Mežaparka Attīstības biedrība
Rīgā
10.04.2012.
Nekustamā īpašuma nodoklis grauj dzīvi Mežaparkā
14.04.2012. plkst. 11:00 Mežaparkā, Lībekas ielā 27 notiks Mežaparka Attīstības biedrības (turpmāk – MAB) atklātā kopsapulce, kur tiks apspriests netaisnais un nesamērīgi augstais nekustamā īpašuma nodokļa slogs Mežaparka dzīvojamā rajona iedzīvotājiem un meklēti risinājumi, kas ļautu ģimenēm saglabāt savas pašreizējās mājvietas. Sanāksmē līdzdalību apstiprinājuši Saeimas deputāti I. Grigule (ZZS), J. Ozoliņš (ZRP) un I. Klementjevs (SC); Rīgas domes deputāti O. Pulks (V), V. Gavars (V), J. M. Skuja (JD), M. Šics (JD) un R. Timma (GKR), kā arī K. Korna (V, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre), G.Kalniņš (Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors), A.Pīlēģis (VARAM Pašvaldību attīstības departamenta vecākais konsultants) un I.Ziedonis (Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks).
„Mēs esam uzrakstījuši vairāk kā 100 vēstules un piedalījušies vairāk kā 10 sanāksmēs, kur esam skaidrojuši politiķiem un ierēdņiem, ka situācija ir ārkārtēja. Šogad par tipisku mājvietu Mežaparkā ģimenei jāmaksā nodoklis aptuveni 1200 latu gadā. Ja nodokļa maksājums tiktu pacelts līdz 3% gadā, kā to pieļauj likums, tad par tipisku mājvietu Mežaparkā būtu jāmaksā 6000 latu gadā. Jau šī gada summa daudzām ģimenēm liek pamest dzimtas mājas, un tas ārda Mežaparku kā apkaimi. Visa pamatā ir cilvēks „ar saknēm” un stabila kopiena. Sanāksmē ceram atrast kopsaucējus tūlītējiem un nākotnīgiem risinājumiem,” teica Kristīne Āboliņa, MAB Valdes priekšsēdētāja.
„Pagājušā gada nogalē tika pieņemti grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, un likumā tagad noteikts sekojošais: Pašvaldībām ir tiesības noteikt nodokļa likmi no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Tomēr pašvaldības nevar noteikt likmi pēc saviem ieskatiem, jo tām jāieskaita līdzekļi finanšu izlīdzināšanas sistēmā saskaņā ar Finanšu ministrijas „prognozēm”. Nodarbojoties ar šī jautājuma risināšanu – tas ir, skaidrojot, ka šāda pārmērīga nodokļu sloga uzlikšana Mežaparka iedzīvotājiem nav pamatota un taisnīga, esam saskārušies ar problēmu, ka gan valdība, gan Rīgas dome norāda viena uz otru – it kā gan problēma, gan risinājums esot meklējami otrā pusē. Nekustamā īpašuma nodokļa jautājums ir politisks – šis nav ierēdņu vai tehnisko izpildītāju jautājums. Mani kaitina centieni dažkārt novirzīt diskusiju uz kadastrālo vērtēšanu, ieslīgt kadastrālās vērtēšanas formulu un koeficientu analīzē. Vienīgais patiešām svarīgais ir – cik mums, iedzīvotājiem, būs jāmaksā? Nākošgad, pēc diviem gadiem, pēc četriem gadiem? Kā (un vai vispār?) mums plānot savu nākotni Mežaparkā, Rīgā, Latvijā?”, teica Līga Puriņa, MAB ievēlētā pārstāve nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos.
Par nesamērīgi augsto nodokli Mežaparkā, kura cēlonis ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklim Mežaparks raksturīgie lieli zemes gabali ar augstu kadastrālo vērtību un valstī vēsturiski ieviesusies nekustamā īpašuma nodokļa politika aplikt zemi ar daudz augstāku nodokļa likmi (līdz šim – 1.5% gadā) nekā dzīvojamās ēkas (līdz šim – 0.2 līdz 0.6% gadā), ir informēti visi Saeimas deputāti, Ministru Prezidents, Finanšu ministrs, Vides un reģionālās attīstības ministrs, Kultūras ministre, visi Rīgas domes deputātu frakciju vadītāji, Rīgas domes priekšsēdētājs un vesela virkne valsts un pašvaldības ierēdņu un amatpersonu.
MAB kopsapulce ir atklāta, aicināti žurnālisti un visi interesenti. Papildus informācija pa tālruņiem 28390057, 29450951.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv