Mežaparka Attīstības biedrības kopsapulce 2012. gada 14.aprīlī (protokols)

Balsstiesīgi 50 biedri, klātesoši 39.
Sapulci vada Zigurds Beinerts.
Protokolē Kristīne Lece.
Kristīnes Āboliņas ziņojums par paveikto:
· Nekustamo īpašumu nodokļu jautājumi;
· Grāmatvedība;
· Avīze un Mežaparka akcenti;
· Parka detālplānojums – labi sākts, bet iestrēdzis;
· Ielu svētki;
· Pētera Urtāna blogs – mājaslapa.
Inita Andžāne – par Mežaparka sākumskolu.
Tika izdalītas aptaujas anketas – izdalīja 600, saņēma 280.
Secinājums – Mežaparkā noteikti vajag skolu – laba vide, izglītības kvalitāte.
Izglītības ministrija apsolīja tuvāko 3 gadu laikā saglabāt esošo skolas modeli.
Skolas jaunā māja – S. Edžus ielas mazdārziņu vietā.
Un 2012./13. m.g. jau pieteikti 26 skolēni.
Kristīne Āboliņa ziņojums
Projekts ar Rīgas Domi.
E. Bergmaņa ielas mežs saglabāsies, neapbūvēts.
S. Edžus dārziņi – 43 nomnieki, gan no Ķempes ielas un Čiekurkalna.
Pretruna – ieplānotā jaunās skolas vieta atņem vietu atpūtai – S. Edžus dārziņu teritoriju.
Trokšņu siena Austrumu maģistrālei – Eiropas Savienības nauda, bet nav uzstādīta, kā tas tika plānots un iepazīstināts iepriekš.
Pagaidām neierīkos gājēju pāreju no Visbijas prospekta un Inčukalna ielas.
Plānotais minerālmēslu terminālis Kundziņsalā – sprādzienbīstams, nepareizi novērtēts.
Tiek dibinātas attīstības biedrības arī Sarkandaugavā un Čiekurkalnā.
Vides nodaļa – Mārītes Spiridovskas ziņojums
Tiesas process par aizbērto Ķīšezera krastu. Rīgas Dome izveidoja būvgružu salu, kas tagad pieder valstij. Noilgums – 3 gadi.
Revīzijas komisijas ziņojums – Z. Beinerts.
Gada beigās – 88 biedri.
Jaunā valde – par – 36, atturas – 3, pret – 0.
Jaunā ievēlētā Mežaparka Attīstības biedrības valde:
Kristīne Āboliņa, Mārīte Spiridovska, Vilnis Šlars, Egita Ķirsone, Andris Siliņš, Inita Andžāne, Līga Puriņa

Revīzijas komisija:
Edvīns Samulis, Zigurds Beinerts, Biruta Bernacka

Kristīne Āboliņa nolasa dibināmās Čiekurkalna biedrības vēstuli, vēlēšanās sadarboties.

Nākamā gada galvenie darbības virzieni – turpināt iepriekšējos + nodokļu problēma.
Ieviesīs deklarēšanas sistēmu attiecībā uz zemes dienestu.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv