Kopsavilkums par 2011. gada novembrī notikušo aptauju par Mežaparka skolu

Mežaparka apkaime ir viena no retajām Rīgā, kurai nav savas sākumskolas. Rīgas attīstības plānā pašvaldībai piederošā zemesgabala Sudrabu Edžus ielā izmantošana paredzēta Rīgas pilsētas vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai.

2011.gada novembrī kādreizējās Mežaparka sākumskolas Lībekas ielā 27 vecāku iniciatīvas grupa sadarbībā ar Mežaparka attīstības biedrību organizēja aptauju par bērnudārza un sākumskolas nepieciešamību Mežaparka apkaimē.

Aptaujas rezultāti ļauj noskaidrot esošo situāciju un prognozēt pirmsskolas un sākumskolas izglītības pakalpojuma pieprasījumu Mežaparkā. Aptaujas rezultāti tiks iesniegti Rīgas domē, lai diskutētu par jaunas izglītības iestādes būvniecību un Mežaparka sākumskolas saglabāšanu.

Tika izdalītas ~600 aptaujas anketas visās Mežaparka sabiedriskajās vietās, iedzīvotāju pastkastēs, kā arī tuvējos bērnudārzos un Lībekas ielās skolā. Anketu varēja aizpildīt arī Mežaparka blogā http://mezaparks.blogspot.com.

Kopumā tika saņemtas aizpildītas 204 anketas un 77 atbildes blogā, kopā savu viedokli izteica pavisam kopā 281 respondents. 170 kā dzīvesvietu ir norādījuši Mežaparku, tās atbildes ir analizētas vēl atsevišķi un pārskatā norādītas zaļā krāsā.

1.      Vai Mežaparka apkaimē ir jābūt savai sākumskolai

Jā                     261                  160

                   13                    4

Nav atbilde       7                      6

2.      Vai Jūsu ģimenē ir bērni vecumā līdz 13 gadiem

Kopējais bērnu skaits 424, dzīvesvieta Mežaparkā – 273

3.      Vai Jūsu bērni līdz 13 gadu vecumam apmeklē izglītības iestādes – skolu vai bērnudārzu

Kopā 315 bērni apmeklē 55 mācību iestādes, PII – 197 bērni, skolas – 118 bērni.

Mežaparkā dzīvojošie 173 bērni apmeklē PII – 100, skolas –73 bērni.

4.      Ja apmeklē izglītības iestādes, norādiet, kuru izglītības iestādi

Viršu dārzs5950
Čiekuriņš8620
Liepziediņi22
192.PII Vatsona ielā2314
Citas PII2714
Skolu Lībekas ielā 276950
Skolu Gaujas ielā62
Rīgas Franču licejs86
Citas skolas3515

5.      Ja Lībekas ielā 27 (kā Poruka vidusskolas filiālē) tiks nodrošinātas mācības skolā 1.-6. klasē, vai Jūs pieteiksiet bērnu mācībām/ turpināsiet mācības (atzīmēt atbilstošo):

Jā                                161                  128

Nē                               48                    19

Nezina                         67                    34

Cita atbilde                   5                      2

Mācību gadi, kad bērns sāks mācības Lībekas ielā 27 (tikai „jā” atbildes)

2012                            26                    13

2013                            18                    15

2014                            20                    11

2015                            10                    6

2016                            12                    10

2017                            4                      4

2018                            3                      1

2019                            1                      1

6.      Ja tuvāko 3 gadu laikā tiks uzcelta jauna Mežaparka sākumskola un bērnudārzs,  vai Jūs pieteiksiet bērnu bērnudārzā, sākot no 2014./2015. mācību gada, t.sk. mainot līdzšinējo bērnudārzu

Jā                                 94                    78

Nē                                97                    45

Nezina                          47                    26

Cita atbilde                    26                    10

7.      Ja tuvāko 3 gadu laikā tiks uzcelta jauna Mežaparka sākumskola un bērnudārzs,  vai Jūs pieteiksiet bērnu mācībām 1.-6.klasē sākot no 2014./2015. mācību gada, t.sk. mainot līdzšinējo skolu

Jā                                 140                  118

Nē                                51                    18

Nezina                          61                    28

Cita atbilde                    23                    6

8.      Ja vispār netiks nodrošināta iespēja Mežaparkā mācīties sākumskolā 1.-6. klasē, Jūs pieteiksiet bērnu mācībām

Centrā                           155                 109

Teikā                             39                    24                   

RFL                               7                      2

Poruka skolā                  27                    12

Sarkandaugavā               9                      8

Juglā                              5

45.vsk.                           4                      1

Kultūru vsk.                   4                      4

Nav atbildes                  15

Cita skola nekonkr.         4

Nezina                           7

Cita skola (katra 1x)       9                      4

Darba vietas tuvumā      1

9.      Kādi ir būtiskākie kritēriji izvēloties sākumskolu saviem bērniem

Skolas tuvums dzīvesvietai221
Augsta izglītības kvalitāte (skolēnu sekmes)204
Radoši pedagogi150
Draudzīga gaisotne137
Zaļa vide (pagalms, sporta un rotaļu laukums)132
Neliels skolēnu skaits klasē126
Skolas un vecāku sadarbība103
Daudzveidīgas ārpusskolas aktivitātes94
Pagarinātās dienas grupa79
Skolas reitings un prestižs66
Ekoskolas statuss (skola pastiprinātu uzmanību pievērš vides izglītības jautājumiem)58
 1. Jūsu dzīvesvieta ir:

Mežaparks                   170

Čiekurkalns                  61

Teika                            7

Sarkandaugava             6

Centrs                         15

Jugla                            5

Nav norādīts                 6

Cits                             7

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv