Nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2012. gadā (papildinājums)

Labdien!

Paldies par informāciju un veikto darbu. Mēs esam nosūtījuši vēstules Rīgas Domes priekšsēdētājam un Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes vadītājam ar aicinājumu saglabāt nekustamā īpašuma nodokli zemei 2011. gada līmenī, jo Mežaparka gadījumā zemes nodoklis jau tāpat ir ļoti augsts. 25% pieauguma ierobežojuma piemērošana, protams, ir labāka nekā nodokļa dubultošana viena gada laikā, bet, piemērojot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu katru gadu, nodoklis tikpat dubultosies, kaut arī trīs gadu laikā.

Šodienas, tas ir, 2011. gada 29. decembra, telefona sarunā ar Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes vadītāju Ilmāru Ziedoni noskaidrojām, ka jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli Rīgas Dome skatīšot 2012. gada 17. janvāra sēdē, un tiekot plānots piemērot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, kā ari neaplikt ar nodokli palīgēkas.

Mežaparka Attīstības Biedrība ir griezusies pie Kultūras Ministres ar priekšlikumu virzīt 50% nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ēkām un zemei, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

Vēlam Jums laimīgu Jauno gadu!

Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos


Rīgā
Rīgā, 2011. gada 22. decembrī
Reģ. Nr. 6/65-2-n/7-11/11
Mežaparka Attīstības biedrībai
Kokneses prospektā 15
Rīgā, LV-1014
Par Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””
Ņemot vērā mūsu kopīgos centienus rast risinājumus priekšā stāvošajiem, pārmērīgi augstajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, vēlos Jūs informēt par Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem un šo priekšlikumu virzību Saeimā likumprojektam „Par valsts budžetu 2012. gadam” vienā no tā pavadošajiem likumprojektiem – „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” .
Attiecībā uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri nosaka, ka ar 2012. gadu beidzas un netiek pagarināts līdz šim likumā noteiktais 25% nodokļa pieauguma ierobežojums zemei un ar 2013. gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokli pēc saviem ieskatiem koridora ietvaros 0.2% – 3% gadā, Nacionālās apvienības frakcijas deputāti vērsa uzmanību uz apstākli, ka Latvijas pilsoņiem piederošajam īpašumam, kurš ticis mantots vai arī ir vienīgā pastāvīgā dzīvesvieta, piemēram, Rīgas un Jūrmalas pašvaldību teritorijās nodokļa paaugstinājums būs neadekvāts, jo palielināsies 2.5 un vairāk reižu. Līdz ar to, atceļot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu iepriekš minētajās teritorijās, kur īpašumiem ir ļoti augsta kadastrālā vērtība, nekustamā īpašuma nodokļa summas būs milzīgas.
Lai arī pēc mūsu neformāla ierosinājuma 25% nodokļa pieauguma ierobežojums netika pagarināts likumā, un šādas tiesības tiks deleģētas pašvaldībām, jāatzīst, ka dažas pašvaldības varētu būt alkatīgas, ņemot vērā šo pašvaldībām piešķirto rīcības brīvību. Kaut arī neformālu, tomēr panācām atsaucību no Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas un Jūrmalas domes par 25% nodokļa pieauguma ierobežojuma iestrādāšanu pašvaldību saistošajos noteikumos līdz 2012. gada 15. februārim. Gadījumā, ja pašvaldības šo apņemšanos nerealizēs, Nacionālās apvienības deputāti nāks klajā ar grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nosakot, ka 25% nodokļa pieauguma ierobežojums tiek pagarināts likumā, un noteiksim kārtību, ka līdz šim pašvaldību budžetos iekasētos nodokļa ieturējumus līdz zināmam termiņam pašvaldībām būs pienākums atlīdzināt nekustamo īpašuma nodokļa maksātājiem. Nacionālās apvienības frakcijas deputātiem ir stingra nostāja, ka 25% nodokļa pieauguma ierobežojumam, neatkarīgi no tā kāda līmeņa normatīvajā aktā, ir jābūt noteiktam. Šī ierobežojuma atcelšana valsts budžeta 2012. pavadošo likumprojektu paketē tika iekļauta galvenokārt tikai tāpēc, lai veiksmīgi pabeigtu budžeta konsolidācijas programmu. Turpinot ar Jums līdz šim uzsākto konstruktīvo sadarbību, lūdzam mūs informēt par panāktās principiālās vienošanās virzību Rīgas domē.
Tāpat viens no mūsu iesniegtajiem priekšlikumiem bija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm piederošajam vienīgajam īpašumam. Tomēr saskaņā ar koalīcijas partiju savstarpējo vienošanos, nolēmām priekšlikumu iestrādāt likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” līdz 2012. gada 1. jūlijam. Jāatzīst, ka jau šobrīd pašvaldībām ir tiesības piemērot nekustamā nodokļa atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm piederošajiem īpašumiem, tomēr iekļaujot nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm likumā, pašvaldībām piemērot šos atvieglojumus būs nevis tiesības, bet gan pienākums.
Cieņā,
Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”–”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
frakcijas deputātu vārdā
Imants Parādnieks

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv