Mežaparka Attīstības biedrības vēstule Rīgas Domes priekšsēdētājam Nilam Ušakovam par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā

Nr. 11-25

Rīgā

 1. gada 12. decembrī.

Nilam Ušakova kungam
Rīgas Domes priekšsēdētājam
Rātslaukums 1, Rīga
LV-1539

Kopija: Mežaparka Attīstības Biedrības biedriem, Mežaparka iedzīvotājiem

Aicinājums nepieļaut nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinājumu Mežaparkā.

Šajās dienās Saeima lemj par 2012. gada valsts budžetu un pavadošo likumprojektu
paketi, tajā skaitā, par Grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuros
paredzēts sekojošais:

“3.1 pants. Pašvaldībām deleģētās tiesības nodokļa likmes noteikšanā

Pašvaldībām ir tiesības, līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim pieņemot saistošos
noteikumus, noteikt nodokļa likmi:
1) no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; …”

“40. Līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu,
pašvaldībām, pieņemot domes lēmumu, ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 2011.gada
līmenī, kā arī noteikt šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.”

Mežaparka dzīvojamais rajons, ko ietver Meža prospekts – Ķīšezera krasts -Sudrabu
Edžus iela – E.Glika iela – Stendera iela – Visbijas prospekts – Inčukalna iela, ir
apstiprināts par Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekli Mežaparks (pieminekļa
numurs Nr.7444).

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka šādus apbūves
ierobežojumus: „400.1. minimālā jaunveidojama zemesgabala platība ir 1800 m2 vai
kvartālā iedibinātā zemesgabala platība;

400.2. maksimālais apbūves stāvu skaits ir 3 stāvi, bet būves augstums neaugstāks par
12 m;

400.3. saglabā esošo vēsturisko apbūves mērogu un raksturu;

400.4. saglabā esošo vēsturisko ielu tīklu;

400.5. maksimālā zemesgabala apbūves intensitāte ir 20%, bet minimālais brīvās
teritorijas rādītājs – 400%; …

400.8. uz zemesgabala var būt viena māja un viena ēka palīgizmantošanai.”

Tādējādi mēs – Mežaparka iedzīvotāji, kļūstam piederīgi tādai atsevišķai valsts teritorijai,
kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs, tomēr
vienlaicīgi mums nav iespējas savus zemes gabalus sadalīt, uzcelt lielākas ēkas, vairāk
ēku vai kā citādi iegūt līdzekļus paaugstināto nodokļu nomaksai. Valsts mums ir uzlikusi
par pienākumu par saviem līdzekļiem saglabāt un uzturēt šo kultūras mantojumu, tomēr
mūsu mājām piekrītošo lielo zemes gabalu dēļ mūsu nodokļu slogs arvien palielinās un
draud kļūt nepanesams.

Sniedzam konkrētus piemērus par nekustamā īpašuma nodokļiem tikai piemājas zemei
(neskaitot ēkas) dažām ģimenēm (kopumā šādu ģimeņu ir vairāk kā 400) Mežaparkā:

Zemes gabala kadastrālā vērtībaFaktiskais nodoklis parzemi 2011. gadāNodoklis par zemi1.5%
(iespējams 2012. gadā
Nodoklis par zemi 3%
(iespējams 2013. gadā)
LVLLVLLVLLVL
S ģimene Glika ielā75 0325501 1252 251
M ģimene Gatartas ielā89 7966151 3472 694
B ģimene Bernātu ielā107 0527381 6063 212
K ģimene Ernsta Bergmaņa ielā96 5546671 4482 897

No tabulas redzams, ka pie likmes 1.5% nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā
divkāršojas, bet pie likmes 3% – četrkāršojas, un kļūst nesamaksājams pensionāram,
ārstam, universitātes pasniedzējam, policistam, skolotājam, pastniekam, medicīnas māsai
un praktiski jebkuras profesijas pārstāvim, kādu Mežaparkā dzīvo ne mazums. Vai ir
lietderīgi tik milzīgu nodokļu slogu uzlikt nelielai saujiņai ļaužu, kas vēsturiski vai
pēc pašu izvēles izvēlējušies dzīvot Mežaparkā? Kāds labums gremdēt iesakņojušās
ģimenes, dzīt ārā no ierastām dzīves vietām? Vai vēlamies veidot Rīgu kā
kādu „geto” sistēmu, kur pastāvēs izteikti “nabago” un “bagāto” rajoni? Ir pieejami
pētījumi un speciālistu pieredze rāda, ka, ja pastāv geto sistēma, integrēt iedzīvotājus
kļūst neiespējami, un šādā vidē zūd sabiedrības kopības apziņa, uzplaukst noziedzība un
citas sociālas problēmas.

Mēs aicinām Jūs kā Rīgas Domes priekšsēdētāju un partijas „Saskaņas Centrs” vadītāju:

1) ņemt vērā iedzīvotāju intereses un 2012. gadā saglabāt zemes nodokli Rīgā un
Mežaparkā 2011. gada līmenī;

2) veikt izvērtējumu (kurā arī mēs – Mežaparka iedzīvotāji, labprāt iesaistītos)
par to, kādas nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2013. gadā un turpmāk būtu
piemērotas Rīgas privātmāju rajoniem, lai saglabātu šo rajonu pieejamību to
esošajiem iedzīvotājiem un dažādu profesiju rīdziniekiem; kā arī, ņemot vērā
Mežaparka specifiku (lieli zemes gabali, strikti apbūves ierobežojumi, papildus
pienākumi kultūras mantojuma saglabāšanā un uzturēšanā) un Mežaparka nozīmi
kā tūrisma, izglītības un atpūtas objektam, piemērot 50% atlaidi nekustamā
īpašuma nodoklim par Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā
esošām ēkām un zemi.

Mēs, Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāvji, vēlamies ar Jums tikties, lai tuvāk

pārrunātu šos jautājumus, kā arī esam gatavi jebkurā laikā organizēt Jūsu tikšanos ar
Mežaparka iedzīvotājiem.

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu izpratni šī Mežaparka iedzīvotājiem pašlaik
visbūtiskākā jautājuma risināšanā. Ja Jums rodas kādi jautājumi vai priekšlikumi, lūdzu
zvanīt Mežaparka Attīstības Biedrības Valdes loceklim Andim Zīlānam

Ar cieņu,

Līga Puriņa
Ar Mežaparka Attīstības biedrības kopsapulces 19.03.2011. lēmumu ievēlēta par
Biedrības pārstāvi nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

Informācijai: Mežaparka Attīstības biedrība ir pirmā apkaimes iedzīvotāju izveidotā
sabiedriskā organizācija Latvijā un jau kopš 1997. gada aktīvā darbībā apvieno
Mežaparka iedzīvotājus un uzņēmējus, lai saglabātu Mežaparka pilsētbūvniecības
arhitektūras pieminekļa unikalitāti, tā ekonomisko un kultūrvēsturisko vērtību. Vairāk par
Mežaparka Attīstības biedrību

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv