Mežaparka Attīstības Biedrības par nekustamā īpašuma nodokli (turpinājums)

Valdim Dombrovska kungam

Ministru Prezidentam

Andrim Vilka kungam

Finanšu Ministram

Jurim Stinkas kungam

Finanšu Ministrijas Valsts Sekretāra vietniekam nodokļu politikas jautājumos

Astrai Kaļānes kundzei

Finanšu Ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktorei

Kopija: Mežaparka Attīstības Biedrības biedriem, Mežaparka iedzīvotājiem

Labdien!

Vispirms paldies Astrai Kaļānes kundzei par ļoti savlaicīgo atbildi uz Mežaparka Attīstības Biedrības 15. novembra e-pastu par nekustamā īpašuma nodokli.

Saeimas mājas lapā iepazināmies ar Ministru kabineta piektdien, 02.12.2011. iesniegto likumprojektu Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kurš ietilpst 2012. gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketē, un tā Anotāciju.

Mežaparka privātmāju un zemes īpašniekiem patīkamu jaunumu likumprojektā nav – viss palicis tāpat kā bija izlemts jau pavasarī pie iepriekšējās Valdības un Saeimas – tas ir, kā jau toreiz bija ieplānojusi ar Ministru prezidenta 2011.gada 17.februāra rīkojumu Nr.53 “Par darba grupu” izveidotā darba grupa. Redzams, ka darba grupas toreizējais viedoklis galu galā materializējās šīs darba grupas Informatīvajā ziņojumā un sekojoši likumprojektā.

Lai Jums būtu skaidrāks ieskats, kādas summas būs jāmaksā Mežaparka dzīvojamā rajona iedzīvotājiem, sniedzam konkrētus piemērus par gaidāmiem nekustamā īpašuma nodokļiem tikai zemei Mežaparkā:


Zemes gabala kadastrālā vērtība
Faktiskais nodoklis par zemi 2011. gadāNodoklis par zemi 1.5%(iespējams 2012. gadāNodoklis par zemi 3%(iespējams 2013. gadā)
LVLLVLLVLLVL
S ģimene Glika ielā75 0325501 1252 251
M ģimene Gatartas ielā89 7966151 3472 694
B ģimene Bernātu ielā107 0527381 6063 212
K ģimene Ernsta Bergmaņa ielā96 5546671 4482 897

Vilšanos likumprojektā izraisa sekojošas lietas:

1) Par likumprojekta mērķa grupu Anotācijā netiek uzskatīti nodokļu maksātāji – privātmāju un tām piekrītošas zemes īpašnieki Rīgā (piemēram, Mežaparkā, par ko turpmāk atsevišķi), kur zemei ir augsta kadastrālā vērtība, kaut arī tieši šie nodokļu maksātāji visvairāk tiks skarti no Valdības plānotām izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī. Tieši ierobežojuma atcēlums nodokļa pieaugumam [zemei] došot valsts budžetā pozitīvu „ietekmi uz 2012.gadu – 3 513,4 tūkst. latu, uz 2013.gadu – 10 513,4 tūkst. latu”, kamēr pozitīvā ietekme no izmaiņām attiecībā uz palīgēkām, reliģiskām organizācijām un inženierbūvēm būšot vien 486,6 tūkstoši latu 2012. gadā (par sekojošiem gadiem informācija Anotācijā netiek sniegta). Tātad, 88% (2012. gadā) un 75% (2013. gadā) no nekustamā īpašuma nodokļa papildus ieņēmumiem valsts budžetā tikšot gūti tieši no šī nodokļa paaugstinājuma, atceļot tā pieauguma ierobežojumus un nododot pilnas lemttiesības pašvaldībām, bet par iedzīvotāju grupām, kurām šis milzīgais papildus nodoklis būs jāsamaksā, šis slogs jānes, Anotācijā vispār netiek runāts! Mūsu (Mežaparka Attīstības Biedrības) rīcībā nav informācijas par Mežaparka iedzīvotāju maksātspēju, kamēr Valdības rīcībā ir visplašākās datu bāzes un nesalīdzināmi administratīvi resursi, bet sarūgtina tas, ka Valdība attiecīgu analīzi un izvērtējumu nav veikusi. Nav veikti saistītie politikas ietekmes pētījumi un novērtējumi, kaut arī Mežaparka Attīstības Biedrība aicināja tādus veikt, skatīt mūsu 01.06.2011. vēstuli nr. 11-7 Valdim Dombrovskim, Ministru Prezidentam, Andrim Vilkam, Finanšu Ministram, Jurim Stinkam, Finanšu Ministrijas Valsts sekretāra vietniekam nodokļu politikas jautājumos. Iedzīvotāju maksātspējas pētījumus Valdībai būtu bijis vienkārši veikt, izmantojot valsts rīcībā esošās datu bāzes par zemes kadastrālām vērtībām, īpašumtiesībām, iedzīvotāju deklarētām dzīvesvietām un ieņēmumiem.

2) Uzskatām, ka, lai arī ir pamats Valdības argumentācijai par visu lemttiesību nekustamā īpašuma nodokļa jomā nodošanu pašvaldībām, tomēr vajag ievērtēt īpašus gadījumus, kur tieši valsts (nevis pašvaldība) ir ievērojami ierobežojusi privātīpašnieku tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu. Piemēram, Mežaparka dzīvojamais rajons, ko ietver Meža prospekts – Ķīšezera krasts -Sudrabu Edžus iela – E.Glika iela – Stendera iela – Visbijas prospekts – Inčukalna iela, ir apstiprināts kā Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Mežaparks (pieminekļa numurs Nr.7444) ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128. Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem ietvertie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka šādus apbūves ierobežojumus:

„400.1. minimālā jaunveidojama zemesgabala platība ir 1800 m2 vai kvartālā

iedibinātā zemesgabala platība;

400.2. maksimālais apbūves stāvu skaits ir 3 stāvi, bet būves augstums ne

augstāks par 12 m;

400.3. saglabā esošo vēsturisko apbūves mērogu un raksturu;

400.4. saglabā esošo vēsturisko ielu tīklu;

400.5. maksimālā zemesgabala apbūves intensitāte ir 20%, bet minimālais

brīvās teritorijas rādītājs – 400%;

400.8. uz zemesgabala var būt viena māja un viena ēka palīgizmantošanai.”

Tādējādi mēs – Mežaparka iedzīvotāji, kļūstam piederīgi tādai atsevišķai valsts teritorijai, kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs, tomēr vienlaicīgi mums nav iespējas savus zemes gabalus sadalīt, uzcelt lielākas ēkas, vairāk ēku vai kā citādi iegūt līdzekļus paaugstināto nodokļu nomaksai. Valsts mums ir uzlikusi par pienākumu par saviem līdzekļiem saglabāt un uzturēt šo kultūras mantojumu, tomēr mūsu mājām piekrītošo lielo zemes gabalu dēļ mūsu nodokļu slogs arvien palielinās un draud kļūt nepanesams. Mūsuprāt, būtu taisnīgi un ir nepieciešams ar likumu noteikt vismaz 50% atlaidi nodoklim par ēkām un zemi, kuras atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās.

Astra Kaļānes kundze savā e-pastā norādīja, ka neesot lietderīgi diskutēt par šiem jautājumiem ar Valdības un Finanšu Ministrijas pārstāvjiem, acīmredzot, uzskatot, ka galīgie lēmumi jau pieņemti. Tomēr vēlējāmies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka nekustamā īpašuma nodokļa jautājumi no dienaskārtības nepazudīs un it sevišķi saasināsies pēc tam, kad iedzīvotāji būs saņēmuši nodokļa paziņojumus par 2012. gadu.

Ar cieņu,

Līga Puriņa

Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,

biedrības 19.03.2011. kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

t. 29450951

Citējot Kaļāne AstraLabdien,

Atbildot uz Jūs š.g. 15.novembra e-pastu, kas adresēts Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniekam Jurim Stinkam informējam, ka:

1)      Saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē lemto nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums netiks noteikts likumā, bet 2012. gadā tiks dotas tiesības pašvaldībām pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu vai nepiemērošanu.
2)      Attiecībā uz vēstulē minēto citēto informāciju, ka saskaņā ar minētajām izmaiņām  nekustamā īpašuma nodoklī pašvaldību budžeta ieņēmumi varētu pieaugt par  10,5 miljoniem latu, jānorāda, ka jūsu vēstulē minētais citāts varēja radīt neviennozīmīgu izpratni par situāciju, jo 2012.gadā šādu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu FM nesagaida saistībā ar 1.punktā minēto, jo uzskata, ka pašvaldības 2012.gadā izmantos tām deleģētās tiesības.
3)      FM rīcībā nav tādas informācijas, kas norādītu, ka Rīgas pilsētas dome grasītos neizmantot tām deleģētās tiesības, mūsuprāt,  par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma nepiemērošanu drīzāk varētu lemt tās pašvaldības (galvenokārt lauku), kurās kadastrālā vērtība ir salīdzinoši neliela.
Attiecībā uz Jūsu ierosinājumu tikties, gribam norādīt, ka par priekšlikumiem par lielāku tiesību deleģēšanu pašvaldībām lēma gan ar Ministru prezidenta 2011.gada 17.februāra rīkojumu Nr.53 „Par darba grupu” izveidotā darba grupa, lai sagatavotu priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā, tai skaitā izvērtējot iespējas šai procesā dot lielākas tiesības pašvaldībām, gan tāds bija Ministru prezidenta uzdevums minētajai darba grupai. Līdz ar to, mūsuprāt, šobrīd varētu nebūt lietderīgi diskutēt ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par Ministru kabineta konceptuāli pieņemtu lēmumu. Tomēr, saprotot Jūsu bažas, iesakām Jums vērsties Rīgas domē ar aicinājumu skaidrot domes plānoto nekustāmā īpašuma nodokļa politiku attiecībā uz nodokļa pieauguma ierobežojumu piemērošanu 2012. gadā.  
Pielikumā pievienoju Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu.

Ar cieņu,

Astra Kaļāne,
Finanšu ministrijas
Tiešo nodokļu departamenta direktore
 t.67095491

From: Liga Cruz [mailto:ligacruz@inbox.lv]
Sent: Tuesday, November 15, 2011 10:38 PM

Sveicināti!

Mēs – Mežaparka iedzīvotāji un iedzīvotāju interesēs – Mežaparka attīstības biedrības pārstāvji, ar interesi sekojam Valdības sarunām ar Starptautiskiem aizdevējiem un ar satraukumu šodien lasījām ziņu, ka

“FM norāda, ka no kopējās papildu summas 29,1 miljona latu apmērā ieņēmumu daļā 10,5 miljonus latu veido plānotās nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izmaiņas. No 2012.gada 1.janvāra plānots atcelt 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, lai gan pašvaldības varēs arī izlemt saglabāt nodokļa pieauguma “griestus”.”

Avots: Portāls Delfi

Savā 08.07.2011. vēstulē nr. 4-1-04/ 4393 Jūs mums rakstījāt: “vēlamies uzsvērt, ka nekustamā īpašuma nodokļa reformas mērķis nav saistīts ar ienākumu palielināšanu vai īpašas nodokļu politikas attiecināšanu uz atsevišķām valsts teritorijām.” 

Ņemot vērā faktu, ka Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai Mežaparks raksturīga privātmāju apbūve ar lielu brīvas zemes platību, kas izveidojusies vēsturiski un noteikta saistošos tiesību aktos, mēs – Mežaparka iedzīvotāji, patiešām tomēr varam izrādīties tāda “atsevišķa valsts teritorija”, kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs. Mūsu aprēķini rāda, ka atsevišķiem īpašumiem – privātmājām ar zemi, pie likmes 3% gadā, nodokļa slogs var sasniegt pat 8000LVL gadā, kamēr saglabājoties esošai likmei (1.5% gadā par zemi) nodokļa slogs divkāršosies!

Mēs kā tā sabiedrības daļa, uz kuru visvairāk attieksies nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums – jo esam privātmāju un zemes īpašnieki, esam tomēr pilnīgi neinformēti par Valdības un Finanšu ministrijas plāniem attiecībā uz mūsu nākotni. Šie Jūsu plāni mums ir ļoti svarīgi, un pašreizējā mūsu neinformētības pakāpe ir neapmierinoša un biedējoša.

Lūdzam rast iespēju tikties ar Mežaparka attīstības biedrības pārstāvjiem vistuvākajā laikā.

Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,
biedrības kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos
29450951

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv