MAB vēstule Kultūras ministrei un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par nekustamo īpašuma nodokli Mežaparkā 2012

2011. gada 21. decembrī.
Nr. 2011-27

Latvijas Republikas
Kultūras ministrei
Žanetai Jaunzemes-Grendes kundzei

Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
Inspekcijas vadītājam
Jurim Dambja kungam

Ļoti cienītā Jaunzemes-Grendes kundze,
Augsti godātais Dambja kungs,

Lūdzam Kultūras ministriju un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju:
A. Vienoties ar Rīgas domi1 par 50% NĪN atlaidi Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļiem ar
savrupmāju apbūvi, sākot ar 2013. gadu, bet 2012. gadā šiem pieminekļiem atstāt nodokli 2011.
gada apjomā2, atspoguļojot šo lēmumu Rīgas domes saistošajos noteikumos.
B. Vai arī – ieviest grozījumus LR likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, paredzot 50% NĪN
atlaidi ēkām un zemei Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļiem ar savrupmāju apbūvi.

Pašlaik atbilstoši likumam nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2012. gadā par vidējo zemesgabalu
sasniedz 1200 -1600 Ls mājsaimniecībai, turklāt nāk klāt vēl mājokļa nodoklis 500 -1000 Ls, tas ir
nesamaksājams pensionāram, ārstam, universitātes pasniedzējam, policistam, skolotājam, pastniekam,
medicīnas māsai un praktiski jebkuras profesijas pārstāvim, kas strādā valsts sektorā. Vienlaikus pašreiz vēl
pastāvošā apkaimes sociālā daudzveidība un iesakņojušās dzimtas ir pamats Mežaparka kultūras vērtību
saglabāšanai un saudzīgai attīstībai.

Pašlaik pastāvošā piemērojamā NĪN atlaide Rīgā kultūras pieminekļiem nesniedz finansiālu atspaidu
īpašuma uzturēšanā, jo :
– piemērojama ēkām, nevis zemei, un tas sastāda salīdzinoši mazāko daļu;
– piemērojama labi uzturētām ēkām, bet ēkas restaurācijai nepieciešami nesalīdzināmi lielāki līdzekļi,
turklāt ēkas restaurācijas rezultātā ceļas tās vērtība un beigās nodoklis par restaurēto ēku ar
piemēroto atlaidi ir lielāka summa nekā nodoklis par to pašu ēku pirms restaurācijas bez atlaides
piemērošanas.

Ja mūsu cerība uz nākamo gadu – lēmums Rīgas domē par atlaidi nekustamajam īpašumam no 2012. gada –
netiks panākts, tad atbilstoši Maslova piramīdai (savs jumts virs galvas svarīgāks kā valsts kultūras vērtības),
lai izdzīvotu savās mājās, Mežaparka iedzīvotājiem vienīgais atlikušais risinājums būs lūgt likvidēt valsts
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statusu Mežaparkam. Tas pavērtu iespējas gruntsgabalu dalīšanai,
blīvākai apbūvei un ērtākai māju renovācijai, vienlaikus pēc būtības likvidējot pašreizējā pieminekļa vērtības.

Jau iepriekš pateicamies par Jūsu izpratni šī Mežaparka iedzīvotājiem pašlaik visbūtiskākā jautājuma
risināšanā. Ja Jums rodas kādi jautājumi, ļoti labprāt tiktos ar Jums, lai pārrunātu lietas dziļāko būtību.
Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt Mežaparka Attīstības biedrības valdes loceklim Andim Zīlānam pa
tālruni 67518014 vai 28390057 vai Līgai Puriņai pa tālruni 29450951.

Ar cieņu,

Kristīne Āboliņa
valdes priekšsēdētāja

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv