Mežaparka Attīstības biedrības vēstule par nekustamā īpašuma nodokli atbildīgajām personām

Labdien,

Mēs – Mežaparka iedzīvotāji un iedzīvotāju interesēs – Mežaparka attīstības biedrības pārstāvji, sekojam līdzi Valdības plānotām izmaiņām nekustamā īpašuma nodoklī un esam konstatējuši, ka:


1) ar 2012. gadu beidzas un netiek pagarināts līdz šim likumā noteiktais 25% nodokļa pieauguma ierobežojums zemei;

2) ar 2013. gadu pašvaldībām (mūsu gadījumā – Rīgas Domei) tiek deleģētas tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokli pilnībā pēc saviem ieskatiem koridora ietvaros 0.2%-3%(!!!) gadā.

(Vairāk informācijas lūdzu skatīt Finanšu ministra A. Vilka 17.11.2011. informatīvā ziņojumā, kuru saņēmām tieši no Finanšu ministrijas, pievienots Pielikumā)

Jau 16. novembrī sazinājāmies ar Jūsu partijas (Zatlera Reformu partija) biroju, lai tiktos un noskaidrotu Jūsu kā Valdībā pārstāvētas partijas pozīciju šajā mums – Mežaparka iedzīvotājiem, ļoti svarīgā jautājumā. Birojā valdīja zināma neizpratne par to, kurš no Jūsu partijas varētu ar mums tikties, tikām sūtīti pie Zatlera un Sprūdža kungiem ar piebildi par viņu ārkārtīgo aizņemtību, un šie kungi līdz šim nav atsaukušies uz mūsu 16. novembra e-pastu. Griezties pie Ozloiņa kunga kā Zatlera Reformu partijas pārstāvja mums rekomendēja Imants Parādnieka kungs, Saeimas deputāts.

Lietas būtība ir sekojoša:

Mežaparka dzīvojamais rajons, ko ietver Meža prospekts – Ķīšezera krasts -Sudrabu Edžus iela – E.Glika iela – Stendera iela – Visbijas prospekts – Inčukalna iela, ir apstiprināts kā Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Mežaparks

(pieminekļa numurs Nr.7444) ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128. Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018. gadam ar grozījumiem ietvertie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka šādus apbūves ierobežojumus:

„400.1. minimālā jaunveidojama zemesgabala platība ir 1800 m2 vai kvartālā

iedibinātā zemesgabala platība;

400.2. maksimālais apbūves stāvu skaits ir 3 stāvi, bet būves augstums ne

augstāks par 12 m;

400.3. saglabā esošo vēsturisko apbūves mērogu un raksturu;

400.4. saglabā esošo vēsturisko ielu tīklu;

400.5. maksimālā zemesgabala apbūves intensitāte ir 20%, bet minimālais

brīvās teritorijas rādītājs – 400%;

400.8. uz zemesgabala var būt viena māja un viena ēka palīgizmantošanai.”

Kā redzams, Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai Mežaparks raksturīga privātmāju apbūve ar lielu brīvas zemes platību, kas izveidojusies vēsturiski un noteikta saistošos tiesību aktos. Tādējādi mēs – Mežaparka iedzīvotāji, kļūstam piederīgi tādai atsevišķai valsts teritorijai, kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs. Sniedzam konkrētus piemērus:


Zemes platība
Zemes kadastrālā vērtība 2011.g.Zemes gabala kadastrālā vērtība 2011. g.Faktiskais nodoklis par zemi 2011. gadāNodoklis par zemi 2012. gadā 1.5%*Nodok-ļa pieaug-umsNodok-ļa pieaug-ums
m2LVL/m2LVLLVLLVLLVLreizes
S ģimene Glika ielā1 1666475 0325501 1255762.0
M ģimene Gatartas ielā1 8774889 7966151 3477322.2
B ģimene Bernātu ielā2 42244107 0527381 6068682.2
K ģimene Ernsta Bergmaņa ielā2 1104696 5546671 4487812.2

No tabulas redzams, ka nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2012. gadā kļūst nesamaksājams pensionāram, ārstam, universitātes pasniedzējam, policistam, skolotājam, pastniekam, medicīnas māsai un praktiski jebkuras profesijas pārstāvim. Un, ja Rīgas Dome 2013. gadā īsteno tiesības uzlikt Mežaparka zemei nodokli 3% apmērā no kadastrālās vērtības? Šāda apmēra nodokļus bez grūtībām varēs samaksāt tikai lielu uzņēmumu īpašnieki, vadītāji, augsta ranga valsts ierēdņi, valsts struktūru un uzņēmumu vadītāji, iespējams, turīgi nerezidenti.

Mums rodas virkne jautājumu – kāpēc tik milzīgu nodokļu slogu uzlikt nelielai saujiņai ļaužu, kas vēsturiski vai pēc pašu izvēles izvēlējušies dzīvot Mežaparkā? Kāds labums gremdēt iesakņojušās ģimenes, dzīt ārā no ierastām dzīves vietām? Vai vēlamies veidot Rīgu kā kādu „geto” sistēmu, kur pastāvēs izteikti “nabago” un “bagāto” rajoni? Ir pieejami pētījumi un speciālistu pieredze rāda, ka, ja pastāv geto sistēma, integrēt iedzīvotājus kļūst neiespējami, un šādā vidē zūd sabiedrības kopības apziņa, uzplaukst noziedzība un citas sociālas problēmas.

Finanšu ministrijas (tātad – Valdības) nostāja ir, ka pēc nodokļu „atlaidēm” mums esot jāgriežas Rīgas Domē. Mēs apzināmies politiskos pretstatus – Valdībā pārstāvētās partijas reti kur ir pašvaldību vadībā, bet pašvaldību vadošās partijas nav pārstāvētas Valdībā. Kādēļ Valdība liek mums cerēt, ka mūs kā zemes un privātmāju īpašniekus ņems vērā Rīgas pašvaldībā? Izvirzām Jums kā Valdībā pārstāvētai partijai sekojošus priekšlikumus:

1. Ar likumu noteikt, ka nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadā salīdzinot ar 2011. gadu nedrīkst pieaugt vispār, bet sākot ar 2013. gadu nodoklis nedrīkst pieaugt vairāk kā par 25% gadā vienam objektam. Ja šo noteikt ar likumu nav iespējams, Valdībai panākt attiecīgu vienošanos ar Rīgas Domi. Piekrītam, ka šo normu (atvieglojumu) var nepiemērot nekustamiem īpašumiem, kuri tiek iegādāti pēc 2012. gada beigām.

2. Ar likumu noteikt, ka pašvaldības nekādos apstākļos un nekad nedrīkst noteikt nodokļu likmi augstāku par 1.5% gadā dzīvojamām ēkām (tajā skaitā – privātmājām) piekrītošai zemei, neatkarīgi no zemes un ēku platības, atrašanās vietas, tajās dzīvojošo cilvēku skaita, „ekskluzivitātes” un tamlīdzīgām subjektīvām iezīmēm. Izņēmumus definēt likumā un tikai saskaņā ar objektīviem kritērijiem (piem., grausti, nesakopta zeme utml.)

3. Ar likumu noteikt, ka zemei un ēkām, kuras atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, piešķirama 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaide. Nodokļa atlaides piešķiršanas pamats ir pats zemes un ēku atrašanās fakts Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, un atlaides piešķiršana nav atkarīga no kādiem valsts vai pašvaldību iestāžu birokrātiskiem procesiem. Pretējā gadījumā iedzīvotāju interesēs varētu būt, lai pilsētbūvniecības pieminekļa statuss Mežaparkam tiek atņemts, jo tas rada apgrūtinājumus, nesniedzot itin nekādas priekšrocības.

Lūdzu STEIDZAMI dariet zināmu, vai un kad Jūs būtu gatavi tikties ar Mežaparka attīstības biedrības pārstāvjiem par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem.

Paldies un ceram uz Jūsu atsaucību!

Ar cieņu,

Līga Puriņa

Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,

biedrības 19.03.2011. kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

29450951

Kristīne Āboliņa

Mežaparka Attīstības Biedrības Valdes priekšsēdētāja

Andis Zīlāns

Mežaparka Attīstības Biedrības Valdes loceklis

28390057

67518014

———- Pārsūtītā vēstule ———-
No: Kaļāne Astra
Kam: ‘ligacruz@inbox.lv
Datums: Thu, 17 Nov 2011 09:32:34 +0000
Temats: FW: No Mežaparka attīstības biedrības

Labdien,

Atbildot uz Jūs š.g. 15.novembra e-pastu, kas adresēts Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniekam Jurim Stinkam informējam, ka:

1)      Saskaņā ar Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē lemto nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums netiks noteikts likumā, bet 2012. gadā tiks dotas tiesības pašvaldībām pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma piemērošanu vai nepiemērošanu.
2)      Attiecībā uz vēstulē minēto citēto informāciju, ka saskaņā ar minētajām izmaiņām  nekustamā īpašuma nodoklī pašvaldību budžeta ieņēmumi varētu pieaugt par  10,5 miljoniem latu, jānorāda, ka jūsu vēstulē minētais citāts varēja radīt neviennozīmīgu izpratni par situāciju, jo 2012.gadā šādu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu FM nesagaida saistībā ar 1.punktā minēto, jo uzskata, ka pašvaldības 2012.gadā izmantos tām deleģētās tiesības.
3)      FM rīcībā nav tādas informācijas, kas norādītu, ka Rīgas pilsētas dome grasītos neizmantot tām deleģētās tiesības, mūsuprāt,  par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma nepiemērošanu drīzāk varētu lemt tās pašvaldības (galvenokārt lauku), kurās kadastrālā vērtība ir salīdzinoši neliela.
Attiecībā uz Jūsu ierosinājumu tikties, gribam norādīt, ka par priekšlikumiem par lielāku tiesību deleģēšanu pašvaldībām lēma gan ar Ministru prezidenta 2011.gada 17.februāra rīkojumu Nr.53 „Par darba grupu” izveidotā darba grupa, lai sagatavotu priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā, tai skaitā izvērtējot iespējas šai procesā dot lielākas tiesības pašvaldībām, gan tāds bija Ministru prezidenta uzdevums minētajai darba grupai. Līdz ar to, mūsuprāt, šobrīd varētu nebūt lietderīgi diskutēt ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem par Ministru kabineta konceptuāli pieņemtu lēmumu. Tomēr, saprotot Jūsu bažas, iesakām Jums vērsties Rīgas domē ar aicinājumu skaidrot domes plānoto nekustāmā īpašuma nodokļa politiku attiecībā uz nodokļa pieauguma ierobežojumu piemērošanu 2012. gadā.
Pielikumā pievienoju Ministru kabineta š.g. 8.novembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu.

Ar cieņu,

Astra Kaļāne,
Finanšu ministrijas
Tiešo nodokļu departamenta direktore

t.67095491

From: Liga Cruz [mailto:ligacruz@inbox.lv]
Sent: Tuesday, November 15, 2011 10:38 PM
To: Stinka Juris
Cc: Andis Zilans; Kristine Abolina
Subject: No Mežaparka attīstības biedrības

Sveicināti!

Mēs – Mežaparka iedzīvotāji un iedzīvotāju interesēs – Mežaparka attīstības biedrības pārstāvji, ar interesi sekojam Valdības sarunām ar Starptautiskiem aizdevējiem un ar satraukumu šodien lasījām ziņu, ka

“FM norāda, ka no kopējās papildu summas 29,1 miljona latu apmērā ieņēmumu daļā 10,5 miljonus latu veido plānotās nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) izmaiņas. No 2012.gada 1.janvāra plānots atcelt 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, lai gan pašvaldības varēs arī izlemt saglabāt nodokļa pieauguma “griestus”.”

Avots: Portāls Delfi

Savā 08.07.2011. vēstulē nr. 4-1-04/ 4393 Jūs mums rakstījāt: “vēlamies uzsvērt, ka nekustamā īpašuma nodokļa reformas mērķis nav saistīts ar ienākumu palielināšanu vai īpašas nodokļu politikas attiecināšanu uz atsevišķām valsts teritorijām.”

Ņemot vērā faktu, ka Valsts pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijai Mežaparks raksturīga privātmāju apbūve ar lielu brīvas zemes platību, kas izveidojusies vēsturiski un noteikta saistošos tiesību aktos, mēs – Mežaparka iedzīvotāji, patiešām tomēr varam izrādīties tāda “atsevišķa valsts teritorija”, kuras iedzīvotājiem sevišķi un neproporcionāli palielināsies nodokļu slogs. Mūsu aprēķini rāda, ka atsevišķiem īpašumiem – privātmājām ar zemi, pie likmes 3% gadā, nodokļa slogs var sasniegt pat 8000LVL gadā, kamēr saglabājoties esošai likmei (1.5% gadā par zemi) nodokļa slogs divkāršosies!

Mēs kā tā sabiedrības daļa, uz kuru visvairāk attieksies nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums – jo esam privātmāju un zemes īpašnieki, esam tomēr pilnīgi neinformēti par Valdības un Finanšu ministrijas plāniem attiecībā uz mūsu nākotni. Šie Jūsu plāni mums ir ļoti svarīgi, un pašreizējā mūsu neinformētības pakāpe ir neapmierinoša un biedējoša.

Lūdzam rast iespēju tikties ar Mežaparka attīstības biedrības pārstāvjiem vistuvākajā laikā.

Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve,
biedrības kopsapulcē ievēlēta pārstāvēt biedrību nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos
29450951

———- Pārsūtītās vēstules beigas ———-

PIELIKUMS:  http://ow.ly/7AOcZ

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv