APTAUJA par Mežaparka apkaimes sākumskolu

Kopš 1991.gada Mežaparkā, Lībekas ielā 27, darbojās Mežaparka sākumskola. Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla attīstības plānu, Mežaparka sākumskola 2009.gadā tika pievienota J.Poruka vidusskolai un patstāvīgas skolas statusu zaudēja. Patlaban atrasts kompromisa risinājums – bijusī Mežaparka sākumskola turpina darboties Lībekas ielā 27 kā J.Poruka skolas sastāvdaļa – „mazā” skola 1.-6. klašu skolēniem.

Pēc vecāku padomes iniciatīvas ir sākta Rīgas skolu tīkla pilnveides plāna rezultātu izvērtēšana – vai Mežaparka sākumskolas likvidēšana, pievienojot J.Poruka vidusskolai, ir devusi cerēto efektu gan no izmaksu, gan no J.Poruka skolas piepildījuma viedokļa. Rīgas domes atbildīgās amatpersonas un Mežaparka apkaimes iedzīvotāji – skolēnu vecāki diskutē par iespēju celt jaunu skolas ēku.

Patlaban Mežaparka apkaime ir viena no retajām Rīgā, kurai nav savas sākumskolas un Rīgas attīstības plānā pašvaldībai piederošā zemesgabala Sudrabu Edžus ielā izmantošana paredzēta Rīgas pilsētas vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai. Aptaujas rezultāti par bērnudārza un sākumskolas nepieciešamību Mežaparka apkaimē ļaus noskaidrot un prognozēt pakalpojuma pieprasījumu un kalpos par argumentu tālākas sarunās ar Rīgas domi par jaunu izglītības iestāžu būvniecību un Mežaparka sākumskolas saglabāšanu.

Aptauju organizē skolas vecāku padome sadarbībā ar Mežaparka attīstības biedrību (MAB). Jautājumus un ierosinājumus sūtīt mezaparkaskola@gmail.com

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv