Mežaparka Attīstības Biedrība aptaujā politiskās partijas, kas kandidē 11. Saeimas vēlēšanās par nekustamā īpašuma nodokļa politikas jautājumiem

Tuvojoties 11. Saeimas vēlēšanām, Mežaparka iedzīvotāju degpunktā ir jautājums par nepamatoti un nesamērīgi lielo un arvien pieaugošo nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN). Jau tagad daudzi Mežaparka iedzīvotāji, tai skaitā tādu profesiju cilvēki kā ārsti, skolotāji, universitāšu pasniedzēji, zinātnieki, kultūras darbinieki u.c., kā arī ģimenes, kuras vairākās paaudzēs dzīvo savas dzimtas mājās, nespēj samaksāt NĪN, kļūst par parādniekiem un ir spiestas pamest dzīvesvietu. Turklāt Mežaparka dzīvojamais rajons ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis un ievērojama daļa no Mežaparka savrupmājām ir arhitektūras pieminekļi, kas to īpašniekiem uzliek ierobežojumus attiecībā uz izmantošanu un papildus finansiālo slogu to uzturēšanā. Tādēļ pirmsvēlēšanu laikā Mežaparka Attīstības biedrība (turpmāk – MAB) vērsās pie politiskām partijām un to apvienībām (“Saskaņas centrs”, “Vienotība”, Zaļo un zemnieku savienība”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! – “Tēvzemei un brīvībai”/ LNNK, “Par prezidentālu republiku”, Šlesera reformu partija LPP/LC, “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, “Tautas kontrole”, Pēdējā partija, Kristīgi demokrātiskā savienība, Zatlera reformu partija un partija “Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām”), lai noskaidrotu šo partiju nostāju attiecībā uz NĪN politiku valstī. Visām partijām tika lūgts izteikt viedokli par sešiem jautājumiem:
1.Vai, Jūsuprāt, ģimenes 1. mājoklim (un tam pieguļošajai zemei), kuru tā izmanto kā dzīvesvietu, būtu piemērojama atšķirīga NĪN politika/ likme nekā citiem ģimenes īpašumiem?

 1. Vai atbalstāt NĪN ”neapliekamā minimuma” ieviešanu ģimenes mājoklim un tam pieguļošajai zemei, kuru izmanto kā dzīvesvietu?
 2. Jūsuprāt, vai NĪN likmju noteikšanā vajadzētu ievērot noteiktu attiecību starp NĪN lielumu un vietējo iedzīvotāju maksātspēju/ vidējiem ienākumiem? Piemēram, cik vidējās mēneša algas būtu samērīga samaksa par NĪN gadā?
 3. Vai uzskatāt par pareizu, ka cilvēkiem, kas nespēj maksāt augstos NĪN, savs mājoklis jāatstāj?
  Kādas izmaiņas iesakāt attiecībā uz valsts NĪN politiku, lai iedzīvotāji nebūtu spiesti pamest savu mājokli nesamērīgi augsta NĪN dēļ.
 4. Jūsuprāt, vai nekustamam īpašumam, kas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī (piemēram, Mežaparka mazstāvu dzīvojamā apbūve) būtu piemērojama atšķirīga NĪN likme vai NĪN atvieglojums? Lūdzu, pamatojiet Jūsu atbildi.
 5. Jūsuprāt, vai pašvaldībām vajadzētu piešķirt tiesības pašām noteikt NĪN likmi? Kāpēc jā? Kāpēc nē? Lūdzu, pamatojiet Jūsu atbildi.

No uzrunātajām partijām tikai četras sniedza rakstisku atbildi uz MAB jautājumiem – Kristīgi demokrātiskā savienība; Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija; Šlesera Reformu partija/LPP/LC; partija Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām.
Atbildes sarindotas atbilstoši partiju pārstāvju izlozētajiem vēlēšanu sarakstu kārtas numuriem.

Kristīgi demokrātiskā savienība
Lai atbildētu uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, sākumā ir jāsakārto nodokļu politika un jāatbild uz
jautājumu: “Kādu ekonomiku mēs gribam redzēt Latvijā?“. Tātad, sākumā jāizvēlas ekonomika un tad jānosprauž pamatnostādnes, tai skaitā jādefinē, ko mēs saprotam zem nosaukuma “ģimenes mājoklis” – vienam tā ir pils, citam villa, citam lauku māja, bet vēl citam vienistabas dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā.
Kristīgi demokrātiskā savienība ir par sociālu tirgus ekonomiku, bet tas nozīmē, ka esam par diferencētu un taisnīgu NĪN nodokli, kas atkarīgs no daudziem kritērijiem: mājokļa lieluma, atrašanās vietas, kadastrālās vērtības, izmantošanas mērķa, netiek vispār izmantots, ģimenes ieņēmumu lieluma utt.
Protams, tikai sākumā jādefinē,

 1. kas ir ģimenes mājoklis un kādiem kritērijiem tam jāatbilst, jo, protams, par tādu nevar saukt “ģimenes pili”, kurā dzīvo divi cilvēki. Vācijā, piemēram, ir precīzi definēts, cik lielai jābūt minimālai platībai vienam, diviem, trim utt. cilvēkiem.
 2. Protams, atbalstām. Tikai sākumā jānosaka šī neapliekamā minimuma lielums.
 3. Protams, tikai tas nevar būt vienīgais kritērijs.
 4. Tas nav normāli, ja cilvēkam jāatstāj savumājokli tikai tāpēc, ka liels NĪN. Valsts var palīdzēt,
  ieviešot diferencētu NĪN.
 5. Uz šo jautājumu nevar atbildēt ar vienkāršu “jā” vai “nē”. Te ir jādiskutē un jāizstrādā vadlīnijas un kritēriji, jo katrs gadījums ir atšķirīgs. Kā piemēru varam minēt Jūgendstila ēkas Rīgā, kas iekļautas UNESCO mantojumā. Nedomājam, ka saimniekam, kas saņem par vidēji lielu īres dzīvokli EUR 800,- mēnesī, būtu vēl jādod kādas NĪN nodokļu atlaides, bet Rīgas guļamrajonā dzīvojošam būtu jāmaksā pēc pilnas programmas. Šim jautājumam jāpieiet diferencēti, tāpat kā citiem mājokļiem, tikai jāizstrādā papildus kritēriji.
 6. Protams, ka tas jādara pašvaldībai, jo demokrātijas un sociālā tirgus ekonomikas pamatā ir
  subsidiaritātes princips.

Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Mājokļa likmes jādiferencē atkarībā no platības uz iedzīvotāju. Būtu jānosaka minimālā likme 0,1% par platību līdz 30m2 uz vienu mājas iedzīvotāju, savukārt par platību virs 50m2 – 0,4%. Šādas likmes būtu piemērojamas esošajām ēkām. Savukārt mājām, kas tiek būvētas pēc likuma izmaiņām, būtu piemērojam šāda likme (par dzīvojamo platību): līdz 30m2 – 0,1%, b) 30-50 m2 – 0,3%, c) virs 50 m2– 0,8%. Šāda sistēma pasargātu tos mājokļu īpašniekus, kuri savas mājas ir būvējuši vai ieguvuši laikā, kad mājokļi netika aplikti ar nodokli.
Neatbalstām arī augstāku likmi par neizīrētām un neapdzīvotām platībām.
Par zemi nodoklis būtu saglabājams līdzšinējā līmenī. Par dzīvojamajām ēkām 0,1 līdz 0,8%. Par saimniecības ēkām 0,1% ar nosacījumu, ka tiek novērtēta to vērtība. Tāda pati likme jāpiemēro
dzīvojamās mājās esošām saimniecības telpām (garāžām, darbnīcām, pagrabiem , noliktavām) ar
nosacījumu, ka šis telpas neaizņem vairāk par 30% no dzīvojamās platības.
Nodosim pašvaldībām tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokli. Mūsu atbalstītais subsidiaritātes princips ļautu Rīgas pašvaldībai pašai lemt par atsevišķiem atvieglojumiem, konkrēti Mežaparkā, kas ļautu ņemt vērā konkrēta īpašuma stāvokli un īpašnieku reālo materiālo stāvokli, kas ļautu izvairīties no atsevišķu iedzīvotāju maksātnespējas vai pat piespiedu šķiršanās no sava mājokļa.
Atbalstām arī ideju, ka pašvaldības pašas varētu noteikt NĪN likmes un piemērot speciālas atlaides iedzīvotājiem (vidējie ienākumi, invalīdi, pensionāri, mantinieki utt.). Likmes varētu arī diferencēt no saņemto pašvaldību pakalpojumu līmeņa (apgaismojums, satiksme, ceļu segums, infrastruktūra u.c.).

Šlesera Reformu partija/LPP/LC

 1. Atbildot uz Jūsu pirmo jautājumu, partija uzskata, ka ģimenes mājoklim (un tam pieguļošajai zemei), kuru tā izmanto kā dzīvesvietu, būtu piemērojama atsevišķa nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) politika, nekā citiem ģimenes īpašumiem, kurus izmanto saimnieciskās darbības veikšanai. Principiem un politikai būtu jābūt vienlīdzīgiem, gan tajā gadījumā, kad īpašumi, to daļas un māju palīgēkas ir apvienotas, gan tajā gadījumā, kad tās atrodas atsevišķi viena no otras.
 2. Partija atbalsta NĪN “neapliekamā minimuma” ieviešanu ģimenes mājoklim un tam pieguļošajai zemei, kuru izmanto kā dzīvesvietu, bet būtu skaidri jānosaka sociālās grupas, kurām tas varētu pienākties, kā arī “neapliekamā minimuma” saprātīgas robežas, ņemot vērā kadastra informācijas sistēmas mājokļu datus, lai ideja un labums, ko iegūst sabiedrība, sasniegtu mērķi.
 3. Partija uzskata, ka mājoklis ir būtisks ikviena cilvēka dzīves, darba un pat eksistences faktors, kā arī to, ka personas, kuru ienākumi (arī pensijas) ir zemāki par minimālo algu šobrīd, ir daļēji vai pilnībā atbrīvojami no jebkāda nodokļu sloga. Partija uzskata, ka NĪN nodoklim jābūt tik lielam, lai segtu minimālās valsts administratīvās izmaksas nodokļa piemērošanā un statistisko datu apkopošanā, kas saistās ar nekustamo īpašumu nozari.
 4. Cilvēks savā dzīvē dažādu darbību rezultātā pats izvēlas vietu un variantu, kur un kā dzīvot. Cilvēkam ir jāsaprot savu vēlmju iespējas un vajadzību nepieciešamība. Partija uzskata, ka nekādā gadījumā par galveno iemeslu sava mājokļa pamešanai nevar kalpot NĪN augstais maksājums vai parāds. Pametot māju, problēma ar to netiek risināta. Noteikti ir iespējams izmainīt īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanas formulu, kas sastāv no vairākām mainīgām komponentēm – samazināt formulas bāzes vērtību, pārskatīt standartplatību lielumus un koeficientu robežas, ja šīs platības ir lielākas, kā arī paplašināt NĪN maksātāju kategoriju skaitu, kas var pretendēt uz pašvaldību atvieglojumiem. Bieži vien informācijas nepietiekamība par NĪN aprēķināšanas kārtību, kā arī atvieglojumu iespējām, ko piešķir pašvaldība, cilvēkus noved pie mājokļu pamešanas.
 5. Partija uzskata, ka, dzīvojot Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī, iedzīvotājam viennozīmīgi būtu jāpiešķir NĪN nodokļu atvieglojums vai jāpiemēro atšķirīga NĪN likme. Ņemot vērā Latvijas valsts krasi atšķirīgo kadastrālo vērtību diapazonu un ar to saistītās lietas, dažādās valsts vietās, to nevar pilnvērtīgi izdarīt likuma līmenī. Pēc partijas domām šī atvieglojumu piešķiršanas un atšķirīgās NĪN likmes funkcija būtu pilnībā jānodod pašvaldību rokās. Pašvaldība profesionālāk un sīkāk varētu izvērtēt attiecīgā reģiona, apgabala nepieciešamību pēc kādas no atbalsta programmām. Iedzīvotājam, dzīvojot šāda veida apgabalā, ir gan savas priekšrocības – apbūves augstums, apbūves blīvums, vide, gan savi pienākumi un ierobežojumi attiecībā pret pilsētbūvniecības pieminekli vai kultūrvēsturisko centru. Katrā ziņā, nosakot gan aprēķināmo NĪN, gan iespējamos atvieglojumus, tiem jābūt samērīgiem, kā arī jāņem vērā visi attiecīgā apgabala cilvēka tiesības ierobežojošie faktori un pienākumu daudzums.
 6. Partija atbalsta tiesību piešķiršanu pašvaldībām NĪN likmes noteikšanā. Viennozīmīgi tas būtu labāks un skaidrāks atbalsta instruments nekā atvieglojumu piešķiršana, jo šobrīd pašvaldībai ir jāņem vērā viens būtisks apstāklis, ka, piešķirot atvieglojumus NĪN maksātājiem, tas iespaido attiecīgo pašvaldības budžetu, jo šie atvieglojumi netiek ņemti vērā, nosakot NĪN prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā. Tādā veidā pašvaldības ir ieinteresētas attiecīgo nodokļu prognozi mākslīgi samazināt,
  degradējot pašvaldību izlīdzināšanas fonda sistēmu. NĪN likmes noteikšanas funkcijas nodošana
  pašvaldībām varētu pavērt jaunas iespējas intensīvāk attīstīt dažādus rajonus tās teritorijā un noteikt to attīstības prioritātes, piemēram, piesaistīt investorus un attīstīt spēcīgu ražošanas reģionu, vai attīstīt kultūras un tūrisma reģionu, kur, piemēram, rūpnīcu un guļamrajonu klātbūtne būtu pavisam lieka. Finanšu ministrija, pēc būtības, nevar nosaukt NĪN koeficientus un tos ierakstīt ārējā normatīvajā aktā, kas vienlīdz pareizi būtu gan Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Latgalē, gan Rīgā, bet tā var iedot saprātīgas procentuālās robežas, kuru aprisēs pašvaldība pati izvērtēs un noteiks piemērojamo NĪN likmi katram īpašajam gadījumam atsevišķi.
  Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām
 7. Vienīgajam mājoklim NĪN jābūt proporcionāli mazākam nekā par katru nākamo, jo, mūsuprāt,
  katrs nākamais privātais mājoklis līdzinās luksa precēm. Piebilde: Ir iespējams, ka naudas izteiksmē maksājamā summa ir lielāka par dzīvojamo māju nekā par vasarnīcu, kas, piemēram, atrodas uz maza zemes gabala un ir maziņa. Taču proporcionāli pret īpašuma vērtību – maksa par nākamo īpašumu būs lielāka.
 8. NĪN “neapliekamais minumums” varētu būt viens no veidiem, kā realizēt 1.punktā minēto principu.
 9. Uzskatām, ka pilnajam NĪN jābūt atkarīgam tikai un vienīgi no īpašuma raksturlielumiem, nevis no vēl kādiem citiem faktoriem. Principu, kas minēts 1.punktā būtu jāiedzīvina kā pilnā NĪN samazinājumu caur atvieglojumiem, “neapliekamo minimumu” vai kā citādi.
 10. Nevajadzētu pieļaut situāciju, kurā dotas nepamatotas priekšrocības cilvēkiem, kuri nespēj uzturēt savu īpašumu. Tomēr, tā kā NĪN saņēmējs ir pašvaldība, tad pašvaldība noteiktu ietvaru robežās varētu būt tiesīga izvērtēt konkrētos gadījumus un lemt par atvieglojumu piešķiršanu.
 11. Pilnīgi piekrītam, ka nepieciešami atvieglojumi, un, iespējams, papildus atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšānai.
 12. NĪN aprēķinam jābūt vienotam visā valsts teritorijā, lai neradītu stihiskas izmaiņas nodokļu sistēmā. Savukārt pašvaldībai zināmu ietvaru robežās noteiktos gadījumos vajadzētu būt iespējai piemērot atlvieglojumus vai pat nodokļa palielinājumu (nekoptiem īpašumiem).
  Lai atspoguļotu visu partiju nostāju attiecībā uz NĪN politiku, pārējo partiju viedoklis tika iegūts no atbildēm, kuras tās sniedza uz “Latvijas Avīzes” (27.08.2011.) redakcijas sešiem uzdotajiem jautājumiem:
  1.Vai jūsu partija atbalsta 1. priekšlikumu no 2012. gada aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli zemi, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, kā ierosināts Finanšu ministrijas ziņojumā (koncepcija) valdībai par nekustamā īpašuma nodokļa reformu?
 13. Nekustamā īpašuma nodoklis jāpalielina vai jāpazemina?
 14. Ja nodoklis jāpalielina vai jāpazemina, kāpēc?
 15. Vai atbalstāt priekšlikumu dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”?
 16. Pēc Finanšu ministrijas priekšlikuma no 2012. gada būtu nosakāmas nodokļa likmes: par zemi – 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības*; par dzīvojamo māju – 0,2 līdz 0,6% no
  ēkas kadastrālās vērtības; par katru saimniecības ēku – 0,2 līdz 0,6% no ēku kadastrālās vērtības.
  Vai atbalstāt šādu nekustamā īpašuma nodokļa likmju ieviešanu?
  *MAB piezīme: Šādas NĪN politikas ieviešana 2012.gadā nozīmētu, ka līdz šim spēkā esošā norma ierobežot NĪN nodokļa palielināšanu par 25% no iepriekšējā gada tiktu atcelts un zemes nodoklis Mežaparkā 2012.gadā dubultotos salīdzinājumā ar 2011. gadu.
 17. Vai jānosaka augstāka nodokļa likme (piemēram, 3% no kadastrālās vērtības) par neizīrētiem
  dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, kā arī gadiem ilgi nekoptiem namiem – līdzīgi kā pašlaik tas ar likumu noteikts par neapstrādātu zemi?

Vienotība
Koncepcijā (Finanšu ministrijas priekšlikums) rakstīts, ka no 2012. gada palīgēkas ar NĪN var aplikt tās pašvaldības, kuras tam ir gatavas. Vispārējā palīgēku aplikšana paredzēta no 2013. gada, dodot iespēju sakārtot kadastru. No 2013. gada pašvaldības varēs pašas noteikt likmes. Tiks saglabāts atbrīvojums lauksaimniecības ražošanas ēkām. Likmēm jāpaliek esošajā līmenī. Par paaugstināšanu varētu lemt attiecībā uz neizmantotiem, neapdzīvotiem īpašumiem – dzīvokļiem un industriālām telpām. Nodoklis jālīdzsvaro, novēršot pārmērīgi lielu vai zemu slogu. Tas izdarāms, pilnveidojot kadastrālo vērtēšanu un dodot pašvaldībām tiesības noteikt nodokļa likmi.
Atbalstām dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”.
Atbalstām Finanšu ministrijas priekšlikumu nodokļa likmēm 2012. gadā.
Atbalstām Finanšu ministrijas priekšlikumu augstākām nodokļa likmēm (piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…).

Zatlera Reformu partija
Atbalstām nodokļa sloga pārlikšanu no darbaspēka uz nekustamajiem īpašumiem. Tomēr nodokļa piemērošanai un administrēšanai mums ir savs redzējums, kas nesakrīt ar Finanšu ministrijas pozīcijām. Piemēram, uzskatām, ka ir nepieciešamas dažādas pieejas nodokļa aprēķināšanai dzīvojamām mājām un saimniecības ēkām.
Piedāvājam palielināt to, vienlaikus samazinot nodokļu slogu darbaspēkam par 9%. Pirmkārt, jāsamazina nodokļu slogs darbaspēkam, kas ir viens no visaugstākajiem pasaulē. Tāpēc ir
aplokšņu algas, ēnu ekonomika, izkropļota konkurence un gausa ekonomikas attīstība. Otrkārt, šāda nodokļu sloga pārlikšana ir solis ceļā uz sociāli taisnīgāku un progresīvāku nodokļu sistēmu, kas samazinās izdevumus ģimenēm ar maziem ienākumiem. Jā, iedzīvotāju reālie ienākumi vienmēr neatbilst viņu nekustamo īpašumu tirgus vērtībai. Izņēmumi ir nepieciešami, tāpēc ka pašvaldības labāk pārzina savu iedzīvotāju finanšu stāvokli. Pašvaldībām jādod lielas
tiesības piešķirt nodokļa atlaides.
Finanšu ministrijas piedāvātās likmes nevar ne atbalstīt, ne noraidīt, kamēr nav sakārtota nekustamo īpašumu kadastrālās vērtēšanas sistēma. Nodokļu likmes nav pašmērķis, bet līdzeklis, kā samazināt slogu nodarbinātajiem. Svarīgāk panākt, lai īpašumu kadastrālās vērtības precīzi atspoguļo reālo tirgus vērtību. Tie ir divi priekšnosacījumi likmju noteikšanai un mūsu galvenās prioritātes nākamajam gadam. Jebkāda nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšana var notikt tikai vienlaikus ar līdzsvarotu darbaspēka nodokļu samazināšanu.

 1. Vai, Jūsuprāt, ģimenes mājoklis (un tam pieguļošajai zemei), kuru tā izmanto kā dzīvesvietu, būtu piemērojama atšķirīga NĪN politika/likme nekā citiem ģimenes īpašumiem?
  Mūsuprāt, ka nē. Tomēr kopumā mēs paredzam saglabāt pašvaldībām tiesības piešķirt nodokļu atvieglojumus līdz pat 70% no aprēķinātā NĪN. Šādas tiesības piešķiram pašvaldībām, jo tām ir jābūt pieejamai viskvalitatīvākai informācijai par tās iedzīvotāju ienākumu atbilstību/neatbalstību NĪ vērtībai un aprēķinātai NĪN summai.
  Kopumā, īstenojot partijas plānotās nodokļu sistēmas izmaiņas, kad nodokļu slogs daļēji (2%punkti) tiks pārlikts no darba spēka nodokļa uz NĪN, ģimenes vidējie ieņēmumi nemainīsies.
 2. Vai atbalstāt NĪN „neapliekamā minimuma” ieviešanu ģimenes mājoklim un tam pieguļošajai zemei, kuru izmanto kā dzīvesvietu?
  Šis ir apspriežams jautājums, taču uz doto brīdi ZRP šādu viedokli nav izstrādājis.
 3. Jūsuprāt, vai NĪN likmju noteikšanā vajadzētu ievērot noteiktu attiecību starp NĪN lielumu un vietējo iedzīvotāju maksātspēju/vidējiem ienākumiem? Piemēram, cik vidējās mēnešalgas būtu samērīga samaksa par NĪN gadā?
  Kā jau minējām iepriekš, ZRP iestājas par lielāku tiesību piešķiršanu pašvaldībām, jo tām ir pieejama viskvalitatīvākā informācija par ģimeņu finansiālo stāvokli.
 4. Vai uzskatāt par pareizu, ka cilvēkiem, kas nespēj maksāt augstos NĪN, jāatstāj savu mājokli? Kādas izmaiņas iesakāt attiecībā uz valsts NĪN politiku, lai iedzīvotāji nebūtu spiesti pamest savu mājokli dēļ nesamērīgi augsta NĪN.
  Noteikti, ka nē. Šajā gadījumā, kad ģimene nespēj segt NĪN samaksu, pašvaldība, izvērtējot apstākļus, ir tiesīga piemērot atvieglojumus šādām ģimenēm. ZRP paredz iespēju uzkrāt NĪN parādu.
 5. Jūsuprāt, vai nekustamajam īpašumam, kas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī (piemēram, Mežaparka mazstāvju dzīvojamā apbūve) būtu piemērojama atšķīrīga NĪN likme vai NĪN atvieglojums? Lūdzu, pamatojiet savu atbildi.
  Domājam, ka nē, taču paužam nostāju, ka NĪN politika ir rūpīgi jāizvertē.
 6. Jūsuprāt, vai pašvaldībām vajadzētu piešķirt tiesības pašām noteikt NĪN likmi? Kāpēc jā? Kāpēc nē? Lūdzu, pamatojiet Jūsu atbildi.
  Uzskatām, ka NĪN likmes var noteikt tikai valsts, savukārt šī nodokļa iekasēšanu plānojam nodot Valsts ieņēmumu dienestam, noteikti izvērtējot arī NĪ kadastrālo vērtību noteikšanas metodiku. Ņemot vērā, ka pašvaldībām tiek saglabātas tiesības pieškirt atlaides, kas būtība sanāk, ka pašvaldība, piešķirot atvieglojumus, spēj individuāli noteikt NĪN likmi.

Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
Jāreformē visa nodokļu sistēma, proti, ekonomiski pamatotā laikposmā jāpārceļ nodokļu slogs no ražošanas rezultāta uz zemi un neražojošiem resursiem. Reforma jāveic, lai līdztekus valsts maksātspējas saglabāšanai nodrošinātu arī augstu motivāciju ekonomikas attīstībai, mazinātu interesi izvairīties no nodokļu maksāšanas un lai palielinātu budžeta ienākumus.
Ekonomiski pamatotā laikposmā: jāsamazina nodoklis par ēkām un būvēm; jāatbrīvo no nodokļa nelielas dzīvojamās telpas; jāveic zemesgabalu pārvērtēšana atkarībā no to izmantošanas veida un atbilstoši pārvērtēšanas rezultātiem jānosaka nodoklis par zemi. Piedāvājam pārcelt nodokļu slogu no ražošanas rezultāta uz zemi un neražojošiem resursiem. Tādēļ zemei jākļūst par nodokļu sistēmas pamatu un pēc zemes pārvērtēšanas jānosaka tādas likmes, lai līdzsvarotu ienākuma un pievienotās vērtības nodokļa likmju pazeminājumu. Reizē jāveicina zemesgabalu attīstība sociālo funkciju izpildei, tādēļ nodoklis par ēkām un būvēm ir jāsamazina, bet nelielas dzīvojamās
telpas jāatbrīvo no nodokļa, lai atvieglotu nodokļu slogu personām ar maziem ienākumiem.
Atbalstām dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”.
Neatbalstām Finanšu ministrijas piedāvātās likmes, jo ar šādām likmēm lielākais nodokļu slogs tiek uzlikts tiem, kas dzīvo pilsētu dzīvokļos vai padomju laikos būvētās mazās savrupmājās, nevis tiem, kam pieder lielu platību īpašumi. Piedāvājam neaplikt ar nodokli dzīvojamās platības, kuru kadastrālā vērtība nepārsniedz 75 000 latu.
Neatbalstām arī palīgēku aplikšanu, kamēr nav pabeigta nodokļu sistēmas reforma. Nevar ierosināt konkrētas nodokļa likmes, kamēr nav notikusi zemes kadastrālo vērtību pārvērtēšana. Jo zemesgabals vairāk attīstīts un izmantots sociālo funkciju izpildei, jo nodokļa likmei jābūt zemākai.
Atbalstām Finanšu ministrijas priekšlikumu augstākām nodokļa likmēm (piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…).

Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā
Neatbalstām priekšlikumu no 2012. gada aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli zemi, dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, kā ierosināts Finanšu ministrijas ziņojumā valdībai par nekustamā īpašuma nodokļa reform. Vērts runāt tikai par nodokļa palielināšanu dārgiem namīpašumiem Saglabāt esošā līmenī, palielinot tikai īpašumiem ar lielu kadastrālo vērtību. Paralēli jāsakārto kadastrālās vērtēšanas sistēma, lai kadastrālais novērtējums atbilstu īpašumu reālajām tirgus vērtībām. Palielināt nodokli nozīmētu pastiprināt sociālo spriedzi. Pazemināt – zaudēt daļu no budžeta ieņēmumiem. Mēs esam par esošo likmju saglabāšanu, pieļaujot grozījumus atsevišķos gadījumos.
Atbalstām dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”.
Ierosinām neaplikt jaunus objektus. Neatbalstām (Finanšu ministrijas priekšlikumu augstākām nodokļa likmēm, iemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…), jo valsts nevar piespiest īpašnieku par naudu izīrēt dzīvokli, ja viņš to jau ir patapinājis bez maksas kādam savam radiniekam un viņu ir reģistrējis šajā namā. Bet, vai radinieks tur dzīvo un nemaksā īpašniekam, to pārbaudīt nav iespējams. Nesakoptu namu īpašniekiem jāpalielina sodi.
Nacionālā apvienība Visu Latvijai/ Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
Principiāli nostādnes (Finanšu ministrijas priekšlikumi 2012. gadam) ir pareizas. Noteikti jāsakārto kadastrālās vērtības, to noteikšanas kārtībai jāatbilst reālajai tirgus vērtībai.
Pašlaik tās jāatstāj, kā plānots. Nākotnē jāpalielina dzīvojamām ēkām, naudu novirzot Latvijas pilsoņu izglītībai, uzņēmējdarbības atbalstam un citiem pasākumiem, arī veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, panākot latviešu konkurētspējas palielināšanu. Ekskluzīviem īpašumiem piemērojama visaugstākā likme.
Jāpanāk, lai latvieši atbildīgi saimnieko paši savā īpašumā, bet svešzemnieki to veic Latvijas valsts ilgtspējas interesēs. Šo mērķi var sasniegt, izvēloties dažādas, pat principiāli atšķirīgas pieejas nodokļa aprēķinam, tomēr visos gadījumos tas ir risināms kompleksi ar vispārējo nodokļu politiku. Atbalstām dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”.
Likumā noteiktajiem “rāmjiem” un principiem jābūt skaidri definētiem, lai mazinātu korupcijas risku un garantētu samazinātas nodokļu likmes tiem, kam tās patiesi pienākas, – daudzbērnu ģimenēm, ražojošiem uzņēmumiem, privātām izglītības iestādēm un citiem objektiem ar augstu sabiedrisko nozīmi.
Atbalstām: par zemi – 1,5% apmērā; par dzīvojamo māju, saimniecības ēkām – 0,2 – 0,6%; atsevišķiem īpašumiem – līdz 1,5%. Nākotnē palielinot šo nodokli, vienlaikus jāsamazina darbaspēka nodokļi un jāpalielina neapliekamais minimums, kā arī atvieglojumu apmērs par katru apgādībā esošo bērnu. Jāparedz zemāka likme ēkām, kas sasniegušas noteiktu zemu enerģijas patēriņa līmeni. Atbalstām (Finanšu ministrijas priekšlikumu augstākām nodokļa likmēm, piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…). Tas liks īpašniekiem sakārtot savus īpašumus vai nodot tos krietna saimnieka rokās. Šāda paaugstināta nodokļa likme nosakāma arī par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas
tiek noplicināta ar īpaši intensīvu lauksaimniecību, tādējādi piespiežot rūpēties par zemes auglību ilgtermiņā.

Par prezidentālu republiku
Pirms sākam runāt par noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa likmju atbilstību, nepieciešams ieviest kārtību nekustamā īpašuma valsts kadastrā. Kadastrā norādītajai nekustamā īpašuma vērtībai ir jāatbilst reālajai tirgus cenai. Jānodrošina,lai kadastra informācija reizi gadā tiktu atjaunota, atbilstoši īpašuma tehniskā stāvokļa izmaiņām. Nekustamā īpašuma nodokļu piemērošana ir jāpārskata, īpaši privātmājām un dzīvokļiem, kur varētu būt simboliska NĪ nodokļa likme, kas samazinātu iedzīvotājiem uzlikto nodokļu slogu, kā arī nodokļu likmei vajadzētu atšķirties, atkarībā no nekustamā īpašuma lietošanas veida. Lielāka patstāvība jāpiešķir pašvaldībām lemt par nodokļa diferencēšanu savā teritorijā.
Neatbalstām (Finanšu ministrijas priekšlikumi 2012. gadam), ja tas skar jaunaudzes, lauksaimniecības ražošanas ēkas, elektropārvades līnijas, hidroelektrostacijas (HES) vai tiek būtiski mainīta nodokļa aprēķināšanas metodika mājokļiem un zemei. No nodokļu sloga palielināšanas plānoto ieguvumu – 8,88 milj. latu – vienkāršāk un nesāpīgāk var iegūt, īstenojot valsts pārvaldes izdevumu samazināšanu. Nodokļu likmes jāatstāj pašreizējā līmenī, bet jāsakārto valsts kadastrs, lai tas atspoguļo īpašumu patiesās vērtības. Nodoklis jāpaaugstina: degradētai rūpniecības zemei; pamestiem karjeriem; neapmežotai meža un neapstrādātai lauksaimniecības zemei; ilgstoši neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām un
graustiem. Paaugstināts nodoklis degradētai rūpniecības zemei un citām minētajām teritorijām rosinās īpašniekus sakārtot vai iznomāt savus īpašumus.
Atbalstām dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī”, jo tas ir instruments uzņēmējdarbības stimulēšanai pašvaldības teritorijā.
Maksātāju bāzes paplašināšanu neatbalstām. Par degradētu rūpniecības zemi, pamestiem karjeriem, neapmežotu meža zemi un neapstrādātu lauksaimniecības zemi būtu jāpiemēro NĪN likme 5 – 10%. Jānosaka augstāka likme 5 – 10% apmērā (Finanšu ministrijas priekšlikums augstākām nodokļa likmēm, piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…). Par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām nepieciešams īpašs regulējums, ievērojot, ka ~ 25% īpašumu pašlaik pieder bankām.

Pēdējā partija
Atbalstām saprātīgu un pamatotu nodokļa paaugstinājumu. Vienīgā mājokļa īpašniekiem jānosaka pazeminātā nodokļa likme, vienlaikus ņemot vērā platību vienai deklarētajai personai.
Nodoklis būtu saprātīgi jāpalielina, reizē samazinot darbaspēka nodokļu likmes.
Nodoklis ir vieglāk iekasējams un ir samērā taisnīgs, kas liktu turīgākajiem maksāt vairāk. Pašvaldībām jādod tiesības dažādot nodokļa likmi,
lai aizsargātu sociāli mazāk nodrošinātās personas. Tāpat jādod tiesības samazināt likmi uz noteiktu laiku tām personām, kuras nonākušas īslaicīgās finanšu grūtībās.
Nevaram komentēt plānoto likmju (Finanšu ministrijas priekšlikumi no 2012. gada) pamatotību, jo nav bijusi iespēja piekļūt pilnīgai informācijai, kā tās ietekmēs budžetu.
Atbalstām (Finanšu ministrijas priekšlikums augstākām nodokļa likmēm, piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…).

Zaļo un zemnieku savienība
Neatbalstām Finanšu ministrijas priekšlikumus 2012. gadam.
Lemjot par jebkādu nodokļa palielinājumu, pieejai jābūt diferencētai.
Nodoklim jābūt samērīgam ar īpašumu vērtību.
Nodokli var palielināt tādiem īpašumiem, kam noteikta nesamērīgi maza kadastrālā vērtība.
Partijā pagaidām nav vienota viedokļa (dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī).
Finanšu ministrijas iesniegtie priekšlikumi, sevišķi par saimniecības palīgēku aplikšanu ar nodokli, ir neapdomīgi. Noteikti nedrīkst aplikt ar nodokli palīgēkas.
Par to nepieciešama diskusija (Finanšu ministrijas priekšlikums augstākām nodokļa likmēm, piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…). Arī par šādiem īpašumiem pieejai jābūt diferencētai.

Tautas kontrole
Neatbalstām Finanšu ministrijas priekšlikumus 2012. gadam.
Nodoklis jāsaista ar labklājības līmeni valstī un minimālā atalgojuma lielumu. Tas jāsamazina
ģimenēm ar ienākumiem, kuri mazāki par 200 latiem vienam ģimenes piederīgajam.
Kamēr valstī nav reāla ekonomikas uzplaukuma, nodokļu pacelšana ir tautas apzagšana. Neatbalstām, kamēr nav izstrādāti stingri noteikumi (dot tiesības pašvaldībām noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes ar likumu noteiktā likmju “rāmī). Likmēm jābūt atbilstošām dzīves līmenim un cilvēku ienākumiem. Piedāvātās neko neizsaka.
Atbalstām (Finanšu ministrijas priekšlikums augstākām nodokļa likmēm, piemēram, 3% no kadastrālās vērtības par neizīrētiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām…), tiklīdz valstī sāksies
ekonomikas attīstība.
Pēc apkopotajām atbildēm iedzīvotāji paši var spriest, kuras partijas spēj piedāvāt Mežaparka iedzīvotājiem pieņemamus risinājumus NĪN politikas pilnveidošanai.

Pēc vēlēšanām neatkarīgi no to rezultātiem MAB plāno līdzdarboties NĪN politikas izstrādē sadarbībā ar 11. Saeimu un jauno Valdību. MA

Pārpublicēts no
„Mežaparka attīstības biedrības avīze”, RĪGA 2011. g., septembris (20).

Pēc publikācijas saņēmām atbildi arī no Nacionālā apvienība „Visu Latvijai”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Atbildot uz Jūsu 2011. gada 20. augustā mums adresētu vēstuli
ar prieku varam Jūs informēt, ka mūsu Apvienības nostāja, kas attiecas
uz nekustamā nodokļa likmēm un kadastrālās vērtības aprēķināšanas
metodiku ir līdzīgas Jūsu viedoklim, kurš ir atspoguļots Jūs vēstulē. Mūsu
Apvienība atbalsta tādas nodokļu likmes, kuras dod iespēju attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašniekam samaksāt noteikto nekustamā īpašuma
nodokli, neradot nepanesamu slogu savam ģimenes budžetam. Vēl vairāk,
nekustamā īpašuma nodoklis nevar būt par instrumentu valsts rokās,
kas piespiež nekustamā īpašuma īpašnieku zaudēt savu īpašumu. NIN
nodoklim jābūt samērīgam un taisnīgam. Nodoklim no vienas puses ir
jāpapildina valsts un pašvaldības kasi, lai kalpotu sabiedrībai kopumā,
no otras puses nekustamā īpašuma nodokļu slogs ir jābūt atbilstošam
sabiedrības maksātspējai un vienlaicīgi nodokļos ieviešot atlaides un
papildlikmes ir jāveicina konkrētās nozares attīstību. Visiem nodokļiem
ir jābūt noteiktiem ilgtermiņa, lai iedzīvotāji varētu prognozēt savus
izdevumus. Nav pieļaujams, ka nodokļa likmes mainās katru gadu.
Pieņemot likumu par nodokļa izmaiņām, vienlaicīgi ir jānosaka termiņš,
kādā šīs likmes būs spēkā un šis termiņš nevar būt mazākas par trim,
pieciem gadiem, bet vēl labāk desmit gadi. Nodokļu prognozējamība ļauj
pareizāk aprēķināt savas iespējas ņemot kredītu un vispār, mazina sociālo
spriedzi. Attiecībā uz īpašuma kadastrālajām vērtībām, tad tām ir jābūt
atbilstošām nekustamā īpašuma tirgus vērtībai. Savukārt, ja šīs vērtības
apdraud iedzīvotāju spēju samaksāt nekustamā īpašuma nodokli, tad šo
mehānismu ir jāregulē veicot izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli”. Tomēr, kadastrālām vērtībām ir jābūt prognozējamākām. Nevar
būt lielas atšķirības kadastrālajās vērtībās līdzīgiem nekustamajiem
īpašumiem, kuri atrodas netālu viens no otra.
Mēs uzskatam, ka pašreizējo nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1.5% procenti no kadastrālās vērtības kopumā nedrīkst paaugstināt,
saglabājot visus atvieglojumus, kā arī saglabājot samazināto nekustamā
īpašuma nodokļa likmi uz dzīvojamām platībām. Tas ir pamats. Tajā pat
laikā ir jāievieš atvieglojumi atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa
segmentiem, tāpat, ka atsevišķiem objektiem ir jāpalielina nekustamā
īpašuma nodoklis. Nodokļa palielinājumi ir attiecināmi uz spekulatīvos
nolūkos iegūtiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti, stāv tukši un kuri
nedod ieguldījumus Latvijas tautsaimniecības attīstībai
Atsevišķos Rīgas un Jūrmalas rajonos ir izveidojies stāvoklis,
kad nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ir ļoti augstas. Iemesls ir

daudzi šajos rajonos veiktie ļoti dārgie darījumi ar nekustamo īpašumu,
kuri iespaidoja visu īpašumu kadastrālo vērtību. Tas negatīvi iespaido
šajos rajonos dzīvojošos iedzīvotājus, jo viņiem tiek uzlikts nepanesams
nekustamā īpašuma slogs. Tādu stāvokli nevar pieļaut. Apzinoties
problēmu, Nacionālā apvienība uzskata, ka likumos un citos normatīvos
aktos ir jāiestrādā aizsardzības mehānismi, kas neuzliktu Mežaparka un
citu līdzīgu Rīgas un Jūrmalas rajonu iedzīvotājiem pārmērīgu nekustamā
īpašuma slogu. Nacionālā apvienības programmā nodokļu sadaļā attiecībā
uz nekustamā īpašuma nodokli ir rakstīts, ka „ieviesīsim nodokļa atlaides
rezidentiem līdz 90% nekustamajam īpašumam pilsētās – Jūrmalā un
Rīgas pilsētā, kas iegādāti līdz 2000.gada 1.janvārim. Nodokļa atlaižu
piešķiršanas kārtību noteiks pašvaldība savos saistošajos noteikumos.”
(skatīties www.visulatvijai.lv sadaļā „programma” 14. lapaspusē). Tādas
normas ieviešana likumā „Par nekustamo nodokli” aizsargās Rīgas un
Jūrmalas dārgos rajonos vēsturiski dzīvojošos iedzīvotājus no pārmērīgā
nodokļa sloga.

Tagad atbildes uz Jūsu vēstulē uzdotajiem jautājumiem:

 1. Vai, Jūsuprāt, ģimenes mājoklim (un tam pieguļošajai zemei),
  kuru tā izmanto kā dzīvesvietu, būtu piemērojama atšķirīga NĪN politika/
  likme nekā citiem ģimenes īpašumiem?
  Jā, mūsuprāt ģimenes mājoklim ir jāpiemēro pazemināta
  nekustamā īpašuma nodokļa likme. Tas ir atspoguļots mūsu
  programmā, kur ir teikts, ka piemērosim atlaides mājokļiem atbilstoši
  deklarēto cilvēku skaitam, par katru cilvēku nosakot 5% atlaidi
  no aprēķinātā(skatīties www.visulatvijai.lv sadaļā Programma 14.
  lapaspusē).
 2. Vai atbalstāt NĪN ”neapliekamā minimuma” ieviešanu ģimenes
  mājoklim un tam pieguļošajai zemei, kuru izmanto kā dzīvesvietu?
  Neapliekamo minimumu ir jāievieš, par to mūs Apvienībā tiek
  veiktas diskusijas, jautājums ir tikai par to, kādi varētu būt šī neapliekamā
  minimuma apmēri.
 3. Jūsuprāt, vai NĪN likmju noteikšanā vajadzētu ievērot noteiktu
  attiecību starp NĪN lielumu un vietējo iedzīvotāju maksātspēju/ vidējiem
  ienākumiem? Piemēram, cik vidējās mēneša algas būtu samērīga samaksa
  par NĪN gadā?
  Protams, viens no mūsu programmas stūrakmeņiem attiecībā
  nodokļu apmēra noteikšanu ir ņemt vērā iedzīvotāju maksātspēju. Nevar
  būt runa par to, ka iedzīvotājiem būtu jāatdod savā darbā nopelnītā
  mēnešalga nekustamā nodokļa samaksai par savu mājokli.
 4. Vai uzskatāt par pareizu, ka cilvēkiem, kas nespēj maksāt
  augstos NĪN, jāatstāj savu mājokli? Kādas izmaiņas iesakāt attiecībā uz
  valsts NĪN politiku, lai iedzīvotāji nebūtu spiesti pamest savu mājokli dēļ
  nesamērīgi augsta NĪN.
  Nē, mēs uzskatām, ka nekustamā nodokļa likmēs ir jāiestrādā
  atlaides vēsturiski izveidotam iedzīvotāja slānim, kurš dzīvo rajonos
  ar paaugstinātu kadastrālo vērtību nekustamam īpašumam (skatīties
  www.visulatvijai.lv sadaļā „programma” 14. lapaspusē).
 5. Jūsuprāt, vai nekustamam īpašumam, kas atrodas Valsts nozīmes
  pilsētbūvniecības piemineklī (piemēram, Mežaparka mazstāvu dzīvojamā
  apbūve) būtu piemērojama atšķirīga NĪN likme vai NĪN atvieglojums?
  Lūdzu, pamatojiet Jūsu atbildi.
  Mēs uzskatām, ka nekustamā īpašuma atlaides ir jāpiemēro
  atsevišķām iedzīvotāju kategorijām samērīgi viņu maksātspējai,
  neatkarīgi no tā, kādos rajonos viņi dzīvo. Atlaides attiecībā uz pašu
  nekustamo īpašumu var tikt piemērotas atkarībā no viņa kultūrvēsturiskās
  vērtības.
 6. Jūsuprāt, vai pašvaldībām vajadzētu piešķirt tiesības pašām
  noteikt NĪN likmi? Kāpēc jā? Kāpēc nē? Lūdzu, pamatojiet Jūsu atbildi.
  Mēs uzskatām, ka nekustamā īpašuma pamatlikmēm ir jābūt
  noteiktām ar likumu, tāpat likumā ir jābūt noteiktām svarīgākām
  nekustamā īpašuma atlaidēm attiecībā uz noteikto iedzīvotāju kategorijām
  un nekustamo īpašumu kultūrvēsturisko vērtību, kā arī likumā ir jābūt
  noteiktām nekustamā īpašuma paaugstinātām likmēm atsevišķiem
  nekustamā īpašuma tirgus sektoriem. Vienlaicīgi, likumā „Par
  nekustamā īpašuma nodokli” ir iestrādājamas normas, kuras dotu iespēju
  pašvaldībām noteikt ievērojamas, līdz pat 90% atlaides attiecībā uz
  nekustamā īpašuma nodokļi atkarībā no iedzīvotāju maksātspējas, jo
  pašvaldības ir tuvākas iedzīvotājiem un pašvaldībās ir institūcijas, kurām
  ir informācija par iedzīvotāju ienākumiem.

Papildus informējam Jūs, ka tā kā mūsu programma ir atvērta un notiek
pastāvīgas diskusijas par tajā iekļaujamiem punktiem, pašreiz Nacionāla
Apvienībā ir iesniegti sekojoši priekšlikumi, kuri tiek diskutēti:

1.Ieviest būtiskas nodokļu atlaides ēkām, kas pēc neatkarības
atjaunošanas ir tikušas denacionalizētas un kurās dzīvojošie iedzīvotāji
nav nodrošināti ar mūsdienu prasībām atbilstošām ērtībām.

 1. Ieviest būtiskas nodokļu atlaides dzīvojamām mājām, kuras
  atzītas par valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekli un zemi to
  uzturēšanai, ja tās netiek izmantotas saimnieciskai darbībai.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv