1.OKTOBRĪ 11.00 MEŽAPARKA BAZNĪCĀ NOTIKS MĀCĪTĀJA ROBERTA FELDMAŅA IELAS ATKLĀŠANAS / IESVĒTĪŠANAS SVĒTKI

Divi KĀPĒC?
1.Kāpēc tieši Mežaparkā? Lai gan Mežaparka dievnams ir mazākais no Latvijas dievnamiem, tomēr tajā ir norisinājušies notikumi, kuru ietekme tālu pārsniedz draudzes, Mežaparka un pat Latvijas robežas. Tam par iemeslu ir mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa (1910–2002) kalpošana šai draudzē no 1969. līdz 1998. gadam. Vēl padomju okupācijas režīma laikā, 80-jos gadu sākumā šai draudzē sākās mūsu baznīcas garīgā atdzimšana un atmoda, kas vēlāk iespaidoja un faktiski pārveidoja Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu līdz pat pēdējai mazākajai un attālākajai draudzei.

2.Kāpēc tieši Roberts Feldmanis? R. Feldmaņa izcilības vērtība salīdzinājumā ar citiem ievērojamiem latviešu Dieva kalpiem ir nevis uzrakstīto darbu skaitliskā daudzumā vai ieņemto amatu lielumā, bet gan atstātajā ietekmē – augļos. Dzīves noslēguma posmā Feldmaņa garīgie „dēli” (potenciālie mācītāji) viņu pamatoti sāka saukt par tēvu, toreiz vēl pašiem nezinot, ka tādā veidā viņi iesāk mutvārdu tradīciju, kas šodien nav mitējusies, bet ir tikusi papildināta ar vārdu Baznīca – Baznīcas tēvs. Tieši šis fenomens – lielais sekotāju pulks – garīgie „dēli” (un arī „meitas”) ir padarījis Feldmani par luteriskās Baznīcas tēvu, kurš aiz sevis ir atstājis labi izaudzinātu, izskolotu un kalpošanai sagatavotu jauno mācītāju paaudzi.

Iela. Lai iemūžinātu izcilā mācītāja Roberta Feldmaņa nozīmīgo kalpošanu Mežaparka baznīcā, draudze ar pilnu pienākuma apziņu pret latviešu tautu un baznīcu, ir rosinājusi ielu, uz kuras atrodas dievnams, pārdēvēt profesora Roberta Feldmaņa vārdā. Dieva žēlastības un mīlestības darbi mūsu zemē un baznīcā, kas tik spilgti bija atklājušies caur šī mācītāja kalpošanu Mežaparkā, ir dārgs mūsu visu kopīgs mantojums, kas ir saglabājams un nododams tālāk nākamajām paaudzēm. Tāpēc apzinoties tā vērtību un nozīmi, ir pamatoti un godīgi, ka šī vieta turpmāk nākotnē tiek saistīta un izcelta visupirms ar profesora Roberta Feldmaņa vārdu. Savā mūža kalpošanā Kristum un cilvēkam, viņš bija, ir un paliks paraugs un mēraukla ikvienam baznīcēnam un jo īpaši draudžu mācītājiem.

Vienkāršs mācītāja mūžs. Mācītājs pats sava mūža vērtīgāko saredzēja tieši mācītāja kalpošanā. Mūža nogalē, atskatoties uz paveikto, viņš teica: “Mana dzīve bija tikai mācītāja dzīve – mans darbs bija tikai vienkāršs mācītāja darbs”. Mācītājs Roberts Feldmanis bija latviešu kristiešu spēka zars, kura ticības degsmi bija pārbaudījusi – ļaunums, nodevība, vajāšanas, slimības un ciešanas. Tādēļ viņu pamatoti uzskatīja par Baznīcas leģendu vēl dzīvam esot. Pavisam 67 no 92 mūža gadiem viņš kalpoja kā mācītājs Dieva svētības un labvēlības apstarots.

Mantojums. Bez viņa paša pazemīgā mūža vērtējuma, ir jāatceras, ka viņu var uzskatīt par ievērojamāko pagājušā gadsimta LELB mācītāju; Latviešu tautas nacionālās un garīgās atmodas veicinātāju, morālo vērtību sargātāju un glabātāju; par plašākās un pilnīgākās Latvijas ev.lut. baznīcas vēstures autors; 1998. gada 30. oktobrī par nopelniem Latvijas labā, viņu iecēla par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku; pēc nāves viņam tika piešķirts politiski represētās personas statuss. Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga māc. R. Feldmaņa nāves sakarā izteica līdzjūtību ar vārdiem: „Viņš vienmēr paliks tautas atmiņā kā mācītājs, kurš sirdsapziņas un ticības vārdu, mīlestību pret savu zemi un tās cilvēkiem turējis augstāk par visu”.

Mežaparka, Baldones draudzes mācītājs

Mg.theol. Ilmārs Rubenis

Gaidām Jūs 1. oktobrī Mežaparka baznīcā, Roberta Feldmaņa ielā 1.
Svētku programmā: uzrunas, iesvētīšana, sadraudzība.
Piedalās mūziķi Kaspars Dimiters un Ieva Akurātere.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv