Par Valdības plāniem attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli

Valdim Dombrovska kungam
Ministru Prezidentam
Brīvības bulvārī 36
Rīgā LV-1520

Andrim Vilka kungam
Finanšu Ministram
Smilšu ielā 1
Rīgā LV-1919

Jurim Stinkas kungam
Finanšu Ministrijas Valsts Sekretāra vietniekam nodokļu politikas jautājumos
Smilšu ielā 1
Rīgā LV-1919

Viens no pamatnoteikumiem saimnieciskai izaugsmei ir privāta īpašuma tiesības – skaidra un nepārprotama vienošanās starp valsti un iedzīvotāju par to, ka valdība nekonfiscēs iedzīvotāja īpašumu. Pārliecība par sava īpašuma aizsargātību rosina cilvēkus strādāt, pelnīt, krāt un ieguldīt savā īpašumā, ieguldīt valstī kopumā. Mēs, Mežaparka iedzīvotāji, vēlamies palikt dzīvot un strādāt šeit, Latvijā, un pildīt taisnīgas Valdības prasības, tajā skaitā – maksāt mūsdienu realitātē sakņotus nodokļus. Mēs atsakāmies pieņemt un izpildīt ciniskus uzstādījumus, tādus kā – „kuram šeit kas nepatīk, tas lai brauc prom (no Latvijas?/ Rīgas?/ Mežaparka?)”.

Šodienas fakti ir šādi: Latvijā 57.7%2 iedzīvotāju dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, tajā skaitā – aptuveni 20-25%2 tādos, kuros nav tualetes vai vannas istabas, 25.7%1 iedzīvotāju ir nabadzības riska grupā, 33%1 Latvijas iedzīvotāju izjūt būtisku, dzīvei nepieciešamu lietu trūkumu. Šie rādītāji ir vissliktākie Eiropas Savienībā.

Uzskatām, ka mums ir tiesības sagaidīt no Valdības tādu nodokļu politiku, kas apliecinātu cilvēka tiesības uz pienācīgu mājvietu, nevis sodītu par to. Uzskatām, ka pienācīga mājvieta ir cilvēka fundamentāla vajadzība un tiesības, nevis luksuss, un pieprasām, lai Valdība ar to rēķinātos.

 1. gada 9. maija telefonsarunā ar Juri Stinku, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieku, Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvji noskaidroja, ka darba grupa pagaidām nosliecas 2013. gadā ieviest jaunu koncepciju – pašvaldība (mūsu gadījumā – Rīgas Dome) varēs pilnībā lemt, cik liels nekustamā īpašuma nodoklis tajā jāmaksā, ievērojot robežas no 0.2% līdz 3% (!!!) no zemju un ēku kadastrālās vērtības.

Mūsu gadījumā tas nozīmē, ka daudziem no mums nekustamā īpašuma nodokļa apjoms varētu sasniegt 6000-8000 Ls gadā. Mēs pieprasām, lai Valdība uzņemas atbildību un dara mums zināmu – kā mums plānot savu nākotni Latvijā?

Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Vai mēs pareizi saprotam, ka Mežaparka, citu Rīgas individuālo dzīvojamo māju apkaimju (piemēram, Čiekurkalns, Teika u.c.), Jūrmalas un citu Pierīgas teritoriju iedzīvotāji izvēlēti kā mērķa grupa, kurai sevišķi un neproporcionāli (salīdzinot ar citām teritorijām) jāpiedalās Valdības fiskālo mērķu sasniegšanā?
Vai mēs kā budžeta ieņēmumu palielinājuma sevišķa mērķa grupa tiekam izvēlēti tāpēc, ka attiecīgie nodokļa objekti, tas ir, ēkas un zeme, ir skaidri redzami, publiski reģistrēti un tāpēc viegli apliekami atšķirībā, piemēram, no „ārzonas kompānijām”, kuru konti atvērti Latvijas bankās un kuru patiesie labuma guvēji bankām ir labi zināmi, izpētīti un dokumentēti, bet kuras nodokļus no savas darbības nemaksā?
Vai Valdības mērķis ir veicināt sociālo noslāņošanos? Vai tiek uzskatīts par pareizu, ka cilvēki, kas nespēs maksāt augstos nekustamā īpašuma nodokļus, atstātu, piemēram, Mežaparku un to vietā uz dzīvi ierastos citi?
Vai Valdība ir veikusi individuālo dzīvojamo māju apkaimju iedzīvotāju maksātspējas analīzi un noskaidrojusi, kurām iedzīvotāju grupām attiecīgs nekustamā īpašuma nodokļa slogs būtu panesams un cik iedzīvotāju šī nodokļa dēļ būs spiesti meklēt citu mājvietu? Ja Valdība ir veikusi minēto analīzi, lūdzam iepazīstināt mūs un sabiedrību ar tās rezultātiem.
Ja Valdība nav veikusi 4. punktā minēto analīzi, lūdzam to veikt un iepazīstināt mūs ar tās rezultātiem, pirms tiek virzīti un/ vai pieņemti tālāki lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. Uzskatām, ka šāda analīze Valdībai būtu viegli un operatīvi veicama, izmantojot Valsts Ieņēmumu dienesta datus par iedzīvotāju ieņēmumiem pēc deklarētām dzīvesvietām, un šīs informācijas gaismā izkristalizētos attiecīgas apkaimes iedzīvotāju ieņēmumu vidējie rādītāji un dispersija, bet jo svarīgāk – stratifikācija pa grupām, kā rezultātā visi varētu daudz objektīvāk spriest par tādu nekustamā īpašuma nodokļa slogu, kas būtu uzskatāms par taisnīgu.
Nobeigumā gribam piebilst, ka jebkura pilsētas rajona sociālā noslāņošanās saistās ar negatīvām konsekvencēm, par ko ir pieejami pētījumi, ar kuriem esam gatavi Jūs iepazīstināt. Speciālistu pieredze rāda, ka daudzās rietumu metropolēs ieviesušos situāciju, ka pastāv izteikti “nabago” un “bagāto” rajoni, ir pēcāk grūti izlabot, un šāda pilsēta ir kā geto virkne. Ja pastāv geto sistēma, integrēt dažādu tautību un dažādu sociālo slāņu iedzīvotājus kļūst neiespējami, un šādā vidē zūd sabiedrības kopības apziņa, uzplaukst noziedzība un citas sociālas problēmas.

Esam gatavi konstruktīvi iesaistīties nekustamā īpašuma nodokļa politikas izstrādē un būsim pateicīgi par iespēju klātienē ar Jums tikties un paplašināti izklāstīt savu viedokli.

Lūdzam zvanīt Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvjiem Kristīnei Āboliņai pa tālruni 28390057, vai Andim Zīlānam pa tālruni 67518014, vai Līgai Puriņai pa tālruni 29450951.

Ar cieņu,

Kristīne Āboliņa

Mežaparka Attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv