Vai maksāsim nekustamā īpašuma nodokli 8 tūkstoši latu gadā par dzīvesvietu Mežaparkā?

Cik liels būs nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2012. gadā?
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumiem 2011. gads bija pēdējais, kurā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums nedrīkstēja pieaugt vairāk kā par 25% no iepriekšējā gada līmeņa. Minētā likuma 3. pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme ir:
1) 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības: zemei; ēkām vai to daļām, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētās ēkas un to daļas; inženierbūvēm;
2) dzīvojamām mājām …, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai: 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 Ls; 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 Ls, bet nepārsniedz 75 000 Ls; 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 Ls.
Pamodelēsim nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2012. gadā dažiem tipiskiem Mežaparka īpašumiem (modeļa informācija saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem) (sk.tabulu).


Nākotnē ir iecerētas vērienīgas pārmaiņas. Ministru prezidents izveidojis darba grupu, kuras uzdevums – izstrādāt jaunas nostādnes nekustamā īpašuma nodokļa jomā. Tās tiks ziņotas Ministru Kabinetam līdz 15. jūlijam. Šā gada 9. maija telefonsarunā ar Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieku Juri Stinku noskaidrojām, ka darba grupa pagaidām plāno 2013. gadā ieviest jaunu koncepciju – pašvaldība (arī Rīgas Dome) varētu pilnībā lemt, cik liels nekustamā īpašuma nodoklis kuram jāmaksā, ievērojot robežas no 0.2% līdz 3% (!!!) no zemju un ēku kadastrālās vērtības (pašlaik nodokļa likmes noteiktas ar likumu un ir visā valstī vienādas).
Cik liels būtu nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2013. gadā? (likme 3% gadā no zemju un ēku kadastrālās vērtības) (sk.tabulu).

Šajā brīdi kāds neticībā iekliegsies – tas taču nevar būt! Vai tiešām man būs jāmaksā 8, 6 vai 4 tūkstoši gadā tikai par to, ka es šeit dzīvoju? Nu nē, gan jau kāds labais politiķis par mani parūpēsies. Tas politiķis, par kuru es balsoju – gan jau viņš (-a) pārzina šīs šausmas. Gulēšu mierīgi tālāk…
Vai būsim pasīvi un maksāsim prasītos tūkstošus, kamēr spēsim?
Ministru Prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos Jānis Miķelsons šā gada 9. maija telefonsarunas laikā bija izbrīnīts, kāpēc persona, kurai pieder 100 000 un vairāk latu vērts īpašums, kamēr daudziem nav nekā, nevarētu maksāt nekustamā īpašuma nodokli pāris tūkstošus gadā. Uz iebildi, ka, piemēram, ārsts to nevar samaksāt, padomnieks komentēja, ka katram esot jādzīvo tādā rajonā, kas atbilstu viņa iespējām. Tik loģiskiem argumentiem, taktiski un pieklājīgi izteiktiem, grūti nepiekrist, vai ne? Bet – kad mēs balsojām par politiķiem, vai mēs
balsojām par gudriem argumentiem vai tomēr par dzīviem cilvēkiem, kuriem rūp mūsu intereses? Ja iesāktais turpināsies, daudzi no mums tiks izspiesti no ierastām dzīves vietām, bet citu ģimeņu rocība būtiski samazināsies.
Tā kā nekustamā īpašuma nodoklis tiek ieskaitīts pašvaldību budžetā, tad šā gada 12. maijā devāmies uzRīgas Domi pie valdošās frakcijas – “Saskaņas Centra” frakcijas priekšsēdētāja vietnieka Mihaila Kameņecka, lai jautātu, kā Rīgas Dome raugās uz plānoto nekustamā
īpašuma nodokļu palielināšanas procesu. “Rīgas Dome nav ieinteresēta, lai cilvēki, kam vēl ir darbs un kas vēl var maksāt nodokļus, būtu spiesti aiziet no savām ierastām dzīves vietām. Pašvaldība pati varot samazināt nodokli dažādām grupām, un Rīgas Dome to arī dara, bet valsts uzstādījums nav godīgs – Rīgas Domes piešķirtie atvieglojumi atsevišķām iedzīvotāju grupām netiek ņemti vērā pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, un Rīgas Domei jāieskaita izlīdzināšanas fondā tāda summa, it kā nekādi nodokļu atvieglojumi Rīgas zemju un ēku īpašniekiem nemaz nebūtu piešķirti”, norādīja Kameņeckis.
Ko darīt?
Neviens par mums neparūpēsies, ja mēs paši to nedarīsim.
Tuvākajā laikā Mežaparka Attīstības biedrības valde:

 1. Plāno izsūtīt vēstuli Ministru Prezidentam un Finanšu Ministram, kurā tiks izklāstītas Mežaparka iedzīvotāju bažas un uzstādīti vairāki jautājumi par turpmāko politiku.
 2. Plāno izsūtīt līdzīgas vēstules arī visiem Saeimā un Rīgas Domē pārstāvētiem politiskiem spēkiem.
 3. Plāno informēt Mežaparka iedzīvotājus par saņemtām atbildēm un notikumu attīstības gaitu.
 4. Plāno rīkot diskusijas starp Mežaparka iedzīvotājiem un politiķiem par nekustamā īpašuma nodokli. Noskaidrosim, kuri politiķi gatavi kaut ko konkrēti darīt, lai nodoklis būtu samērīgs un taisnīgs.
  Lūdzam jebkuru, kam rūp gaidāmais nodokļa pieaugums, sūtīt priekšlikumus un jautājumus uz
  e-pastu meazaparks@gmail.com vai zvanīt Līgai Puriņai 29450951 vai Andim Zīlānam 67518014. Ja negribam ziedot laiku, pūles, līdzekļus kopīgai lietai, tad vēlāk varēsim vainot tikai sevi.

Pārpublicēts no „Mežaparka akcenti”, Mežaparka Attīstības biedrības informatīvais izdevums

 1. gada maijā (19)

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv