Veidosim Saulesdārzā Latvijas jaunatnes organizāciju centru!

/daži fakti no vēstures/
Rīgas piļu un muižiņu sarakstā ir uzskaitītas 193 būves, un tikai 54 no tām ir saglabājušās līdz mūsdienām. Tā sauktā Saulesdārza teritorijā atrodas Grāves muiža, kura pirmo reizi vēstures rakstos minēta 1678.gadā kā rātskunga Johanna Hillebolda īpašums. 1725.gadā muižu nopirka Lielās ģildes eltermanis Valentīns Grāve – no šī īpašnieka muiža ieguva savu tagadējo nosaukumu.

19.gadsimta beigās – 20.gadsimta sākumā muiža bija Patrika Rica (Ruetz) īpašums. Rics bija populārā Rīgas laikraksta “Rigasche Rundschau” izdevēja radinieks un šajā laikrakstā bieži parādījās Ķīšezera ainas. Muižā toreiz bija skaists, plašs parks, 19.gadsimta beigās par dārznieku strādāja latvietis Johans Vildfangs ar ģimeni un diviem palīgiem.

1913.gadā muižiņas kompleksu no Rica mantiniekiem par 200 000 rubļiem iegādājās Latviešu izglītības biedrība un šo īpašumu nosauca par Saules dārzu. Nosaukumu tā ieguva no saules pulksteņa parkā. Latviešu inteliģence ziedoja ievērojamas naudas summas jaunatnes izglītošanai un sporta nodarbību attīstībai, dārza teritorijā tika izbūvētas ērtas sporta būves, estrāde, parks tika iekopts un strauji kļuva populārs.

Laika posmā starp abiem pasaules kariem Saules dārzā turpinājās aktīva kultūras dzīve, tika tradicionāli organizēti Bērnu svētki.

1936.gadā Saules dārzs nonāca Latvijas Mazpulku rīcībā.
1945.gadā Saules dārzs tika pārdēvēts par Bērnu parku. Bērnu pasākumi parkā turpinājās un bija populāri.
1963.gadā šeit tika izveidota jauna institūcija – Centrālā jauno naturālistu stacija “Saulesdārzs”.

Atjaunojot Latvijas neatkarību, teritorija nonāca IZM Jauno dabas draugu centra “Saulesdārzs” pārziņā.

2000.gadā JDDC „Saulesdārzs” tika likvidēts un sākās neveiksmīgs teritorijas dalīšanas un privatizācijas process.

Biedrības „Latvijas mazpulki” birojs administratīvajā ēkā atrodas kopš 1991.gada, un tas bijis par apgrūtinājumu visiem līdzšinējiem Saulesdārza nomniekiem. Par ēkas uzturēšanu kopš 1996.gada reāli rūpējas SIA „Vides Konsultāciju birojs”.

Pēc vairāku neveiksmīgu nomas izsoļu organizēšanas šobrīd A/S „Valsts nekustāmie īpašumi” izteikuši piedāvājumu Latvijas Mazpulkiem pieņemt Sauledārzu bezatlīdzības lietošanā, jo organizācijas sabiedriskā labuma statuss to pieļauj.

Biedrība „Latvijas Mazpulki” ar Latvijas Jaunatnes padomes, 12 jaunatnes organizāciju, Latvijas Zemnieku savienības un Mežaparka attīstības biedrības atbalstu uzsākusi sarunas LR Izglītības un zinātnes ministrijā par Latvijas Jaunatnes organizāciju centra izveidi Sauledārzā, atvēlot lielākus līdzekļus Valsts jaunatnes programmas īstenošanai 2012.gadā.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv