Pārmaiņas poligonā

Mežaparka kaimiņos – bijušajā armijas poligonā sākušās pārmaiņas. Izzāģētie koki gan ir cita stila sākums, nekā pienāktos t.s. Jaunajam Mežaparkam, un daudzo nojaukto armijas ēku būvgružu tālākais ceļš būs īstais rādītājs tam, vai nākamo teritorijas iedzīvotāju dzīve tiešām ritēs tīrā un nepiesārņotā vidē.

Andis Zīlāns un Kristīne Āboliņa no Mežaparka Attīstības biedrības pēc teritorijas saimnieku – NCH Investīciju fondu grupas vecākā viceprezidenta Kārļa Cerbuļa un SIA Domuss (daļa no NCH Investīciju fondu grupas) direktora Ralfa Jansona (Mežaparka iedzīvotājs) uzaicinājuma apciemoja šo teritoriju un uzzināja cerīgas ziņas. Teritorijas jaunie saimnieki minēja, ka raugās ilgtermiņā un visas Rīgas attīstības kontekstā un labprātāk šai vietā attīstītu 3 līdz 5 stāvu apbūvi, nevis vairāk nekā 20 stāvu augstceltnes, ko pieļauj apstiprinātais detālplānojums. Vienprātība ir par to, ka jaunajai apbūvei būtu jāiemieso vislabākā 21. gadsimta videi draudzīgas teritorijas plānošanas un būvniecības prakse, līdzīgi kā vēsturiskais Mežaparks atspoguļo iepriekšējā gadsimta meistarību pilsētbūvniecībā un arhitektūrā. Tādēļ attīstītāji ir uzsākuši konsultācijas ar pasaulē ievērojamo, Mežaparkā dzimušo ekoarhitektu Vari Bokalderu.

Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvji sarunas gaitā uzsvēra nepieciešamību izveidot labus satiksmes risinājumus, lai Mežaparka šaurās ieliņas nepārpludinātu caurbraucošās mašīnas. Kā iespējams risinājums tika minēts tieša pieslēguma izveide Austrumu maģistrālei un sabiedriskā transporta kustības palielināšana starp Rīgas centru un Mežaparku. Vēl ierosināts saglabāt Mailes upīti un pilnvērtīgi iekļaut to jaunās apbūves teritorijas labiekārtojumā. Jaunā Mežaparka saimnieki teicās sniegt sīkāku izklāstu par savām iecerēm tad, kad plānu idejas būs konkretizētas.

Raksts pārpublicēts no Mežaparka Attīstības biedrības informatīvā izdevuma „Mežaparka akcenti”, 2011. g. aprīļa numura (18)

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv