Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēde

Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēdes

2011. gada 4. aprīlī pl.18.30

Mežaparka sākumskolā Lībekas ielā 27

Protokols 4/04/2011

Piedalās: Līga Meņģelsone, Mārīte Spiridovska, Biruta Bernacka, Egita Ķirsone, Anda Ozola, Vilnis Šlars, Andis Zīlāns, Kristīne Āboliņa

Protokolē: Kristīne Āboliņa

Darba kārtība:

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa darba grupas stratēģija
 2. MAB valdes priekšsēdētāja vēlēšanas
 3. Dažādi.

1. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) darba grupas stratēģija

NĪN darba grupa tika nodibināta MAB kopsapulcē, tās sastāvā ir Ralfs Ozols, Līga Puriņa, Zigurds Beinerts.

Nolēma:

 1. Jāizstrādā NĪN priekšlikumi, kas veicinātu valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu un atjaunošanu – tātad par pareizu pieminekļa uzturēšanu un rekonstrukciju jāpiemēro atlaides. Pašlaik īpašnieki par vērtīgiem ieguldījumiem pieminekļos tiek „sodīts” – ēkai ceļas vērtība un tādējādi arī nodokļa apmērs.
 2. Turpināt darbu par kultūras piemineklim piemērojamām atlaidēm Mežaparkam kā kopumam.
 3. Meklēt ceļus, kā iesaistīt iedzīvotājus būt aktīviem.
 4. Nākošajā valdes sēdē, 9. maijā apspriest paveikto un meklēt tālākās darbības iespējas.

2. MAB valdes priekšsēdētāja vēlēšanas

Biruta Bernacka valdes priekšsēdētāja amatam izvirza Kristīni Āboliņu.

Klātesošie vienbalsīgi atbalsta izvirzīto kandidatūru.

3. Dažādi

Nolēma:

 1. Par pilsētbūvniecības pieminekļa statusu Mežaparkam – uzrakstīt vēstuli VKPAI ar aicinājumu atstāt līdzšinējās robežas vai pat paplašināt tās līdz Mailes upītei, lai tiktu iekļaut Sudrabu Edžus ielas otra puse un Ezermalas ielas mazstāvu apbūve.
 2. Par Saulesdārzu – ierosināt likumdošanas iniciatīvu – par tautas ziedotiem līdzekļiem iegādātus īpašumus jāiznomā atklātā kārtībā, nomas mērķim jāatbilst objekta mērķim
 3. Sarunās ar Jaunā Mežaparka – bijušā poligona attīstītājiem rosināt veidot attīstības koncepciju ar pazeminātu stāvu skaitu.
 4. Tā kā SIA Lattelekom ir noteicis maksāt par telpu nomu Kokneses prospektā 15 īres maksu, meklēt iespējas ar šo SIA turpināt sadarbību ar iepriekšējiem nosacījumiem – telpu izmantošana bez maksas, kamēr SIA neatrod citus, maksātspējīgus īrniekus.
 5. Nokārtot formalitātes, lai MAB būtu sabiedriskā labuma statusa organizācija.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv