Mežaparka Attīstības biedrības februāra valdes sēdes protokols

Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēdes

2011. gada 16. februārī pl.18.00

Mežaparka sākumskolā

Protokols 16/02/2011

Piedalās: Mārīte Spiridovska, Biruta Bernacka, Egita Ķirsone, Ralfs Ozols, Andis Zīlāns, Zigurds Beinerts, Kristīne Āboliņa

Protokolē: Kristīne Āboliņa

Darba kārtība:

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa aktualitātes
 2. Gatavošanās MAB kopsapulcei
 3. Dažādi.

1. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aktualitātes

NĪN nodoklis kopā ar mājokļa nodokli būs ievērojams trieciens Mežaparka ģimenēm ar mazāku maksātspēju. Daudzi nesaprot nodokļa aprēķināšanas kārtību un iespējamās atlaides.

Nolēma:

 1. Stratēģiskais mērķis ir pazemināt kadastrālo vērtību Mežaparkā, kas ir neatbilstoša piedāvātajiem pilsētas pakalpojumiem šeit (nav ārsta prakse, apkaimes skola, ceļus ziemā slikti tīra) un aprēķināta uz pāris tirgus darījumu pamata, kā arī ir nesamērojama ar vidējo algu valstī.
 2. Turpināt iesāktās aktivitātes NĪN samazināšanai valstī kopā ar Jūrmalas aizsardzības biedrību.
 3. Meklēt ceļus, kā iesaistīt iedzīvotājus būt aktīviem.

2. MAB pilnsapulces organizēšana

Biedrības kopsapulce notiks 2011. gada 19. martā pl.11.00 Mežaparka sākumskolā, Lībekas ielā 27.

Nolēma:

 1. Pirms sapulces atkal izdalīt paziņojumus par sapulci un tās darba kārtību pastkastītēs.
 2. Uzaicināt viesus: Jūrmalas aizsardzības biedrības pārstāvi par NĪN, amatpersonu no Valsts Zemes dienesta par NĪN, deputātu J.Stradiņu par iespējām risināt NĪN un Parka attīstības jautājumus; Solvitu Kalvīti no Pilsētas Attīstības departamenta par Parka detālplānojuma gaitu.
 3. Sapulces gaisotni veidot pozitīvu – informācija par finansējumiem māju siltināšanai, alternatīvajām enerģijām utt.
 4. Sapulcē iekļaut ideju ģenerēšanu par MP tēlu.

3. Dažādi

 1. meklēt risinājumus organisko atkritumu – lapu centralizētām kompostēšanas iespējām – bijušā armijas poligona teritorija?
 2. Dažkārt reklāmai var izmantot 11. tramvaja piedāvātās iespējas.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv