Sadzirdēt ēkas dvēseli…

Mežaparks ir izcils arhitektūras piemineklis gan kā pilsētbūvniecisks ansamblis, gan arī kā atsevišķas ēkas. Šeit ir sastopami izcili sava laika arhitektūras paraugi. Tieši apkaimes īpašā noskaņa ir tas, kas pievelk cilvēkus, kuri vēlas iegādāties īpašumu mūsu skaistajā rajonā. Zaļā teritorija atpūtas parkā un skaidri nolasāmā pilsētas – dārza koncepcija pievilina ārvalstu tūristus Mežaparkā. Droši vien arī Latvijā ir daudz cilvēku, kas ir apmeklējuši

kādu no Mežaparka apskates objektiem – Brāļu kapus, Zoodārzu, atrakciju parku vai Dziesmu svētku estrādi. Katrs no šiem objektiem ir mūsu apkaimes nozīmīga sastāvdaļa.

Diemžēl ļoti bieži potenciālie jaunie (un arī senie) īpašnieki nespēj novērtēt ēkas kultūrvēsturisko nozīmīgumu – oriģinālo arhitektonisko detaļu un augstvērtīgo amatniecības kvalitāti. Tiek pieņemti lēmumi par ēku un to daļu pārbūvi, nerēķinoties ar Pieminekļu aizsardzības likuma prasībām un līdzīpašnieku tiesībām. Vēl nav pienācis šīs oriģinalitātes pieprasījuma laiks, taču domāju, ka pēc gadiem desmit saglābt kaut daļu no glābjamā var būt arī par vēlu. Nezinot to, ka pieminekļus aizsargā likums, cilvēki ārkārtīgi nevērīgi izturas pret noteikto kārtību, nepieaicinot speciālistus, – vienkārši nopērk lielveikalā plastikāta logus (sliktākajā gadījumā) un metāla durvis, pilnībā ignorējot ēkas oriģinālo formu un materiālu valodu un graujot smalki proporcionēto uzbūvi. Dažādas oriģinālās detaļas tiek aizstātas ar mazvērtīgiem rūpnieciskiem izstrādājumiem – plakanā skārda vietā izmantojot skārdu, kas izskatās pēc dakstiņiem ar netektoniskiem pieslēguma elementiem; koka logu vietā, pēc savas izpratnes, izmainot vērtņu vietas logā vai ieviešot plastikāta t.s. klibos logus un vienkāršojot detalizāciju atbilstoši rūpnieciski izgatavojamu logu tehnoloģijai; koka durvju vietā ieliekot metāla durvis ar vāji imitētu koka faktūru un profilējumu. Iznīcinot arhitektoniskus elementus, ēkas dvēsele tiek neglābjami traumēta. Šādu ēku var salīdzināt ar smaidošu cilvēku, kuram ir izsisti priekšzobi.

Neapšaubāmi, liela daļa vainas attiecas uz būvniecību pārraugošo institūciju darbību. Pēc padomju laika vispārējās nabadzības radītā kvalitatīvu remontu trūkuma dēļ ielaistā tehniskā degradācija komplektā ar atjaunotās republikas ieilgušo būvvaldes apjukumu, pieredzes trūkumu un nespēju nodrošināt pieminekļu uzraudzību un pārbūves kvalitāti ir norakstījusi zaudējumos būves un interjerus.

Otrs iemesls nevērīgas sabiedrības attieksmes veidošanā ir degradētā zināšanu un prasmju nozīme. Katrs šoferis var iedomāties ķerties pie ēkas “remontēšanas”, jo kādu brīdi “trekno” gadu laikā ir bijis pieprasīts kā celtnieks – “meistars”. Skaidrs, ka ir ievērojama atšķirība

starp profesionāļa un amatiera izpratni. Sodu niecīgais apmērs un atsaukšanās uz vispārējo bezatbildību ļauj bez īpaša satraukuma turpināt graut mūsu pagātnes kultūras liecības. Filmā, skatoties, kā misters Bīns sev labo zobus, mēs smejamies un neapzināmies, ka, bez profesionāļiem pārveidojot ēkas, rīkojamies tāpat.

Bieži tiek aizmirsts, ka radītās vērtības ir visas tautas īpašums, lai arī cik tas patētiski skanētu. Tikai pārdodot savu Mežaparka īpašumu, visi atceras, cik tas ir vērtīgs, jo tajā brīdī nevienam par to nav šaubu. Šī brīža dzīves situācija neļauj man radīt manifestu, bet ir pāris lietu, kurām aicinu sekot mūsu apkaimes iedzīvotājus.

1. Pieaiciniet arhitektu, kad vēlaties sākt īpašuma sakārtošanu.

Mums ir pāris izcilu jaunās arhitektūras piemēru un daudz labi atjaunotu ēku. Profesionāļi palīdzēs izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem nākotnē un, iespējams, ietaupīt lielus līdzekļus ilgtermiņā. Ja jūsu ēka ir arhitektūras piemineklis, nozīmīgas var būt visvienkāršākās detaļas, pat gaismas ķermeņi, karoga turētāji, margas vai noteku gali. Ja jums pieder dzīvoklis kopīpašumā, logu un durvju nomaiņai ir nepieciešama līdzīpašnieku piekrišana, jo kopīpašums ir ēkas pamatkonstrukcijas un fasādes – viss, kas atrodas ārpus jūsu

dzīvokļa robežām, ieskaitot ārdurvis uz koplietošanas kāpnēm. Arhitekta padoms būs noderīgs, arī veidojot īpašuma dalītas lietošanas līgumus un izplānojot funkcionālo zemes un telpu dalījumu.

Atcerieties, ka arī žoga dizains ir izstrādājams, ievērojot īpašus noteikumus. Konsultējieties arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (www.mantojums.lv). Informāciju par to, vai jūsu ēka ir valsts vai vietējās nozīmes piemineklis, varat atrast blogā www.vilnisslars.

blogspot.com vai VKPAI mājaslapā. Esmu Mežaparka bibliotēkā iesniedzis būvvaldes izstrādātus materiālus – norādes par vēsturisko logu atjaunošanas noteikumiem, kā arī esmu apņēmies sabiedriskā kārtā konsultēt mūsu kopienas iedzīvotājus par šiem jautājumiem.

2. Saglabājiet vēsturiskās detaļas, pat krāsojumu un atjaunojiet visu, ko varat.

Pēc laika visu šo lietu autentiskums būs “cenā”, vēsturisko logu lielāko daļu var atjaunot salīdzinoši ekonomiski pamatoti. Krāmu tirgū var arī vairumā nopirkt dažādas atbilstošas detaļas, pat oriģinālās skrūves. Pats esmu piemeklējis atslēgas slēdzenēm un blakus ēkās pircis un restaurējis iekšdurvis. Šo lietu saglabāšana var palīdzēt jums

saņemt nodokļu atlaides.

3. Cieniet mūsu vidi un lepojieties ar to!

Cieniet izcilos meistarus, kuri ir radījuši šo kultūrvēstures daļu, un uzturiet to dzīvu arī priekš saviem bērniem. Esiet maksimāli sabiedriski aktīvi! Atbalstiet mūsu darbību Mežaparka Attīstības biedrībā, palīdziet risināt mūsu saimnieciskos jautājumus. Jo mūsu rajons un mēs visi esam ļoti īpaši!

Arhitekts Vilnis Šlars

Tel. +37129250892

www.arteks-ab.lv

Pārpublicēts no „Mežaparka attīstības biedrības avīze”, 23./24. laidiens. RĪGA 2010. g., decembris,

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv