Nav… tomēr ir!

Mīkla: “Nav, bet tomēr ir. Kas tas ir?” Tā ir Mežaparka sākumskola. Rīgas dome, veicot Rīgas pilsētas skolu tīkla optimizāciju, 2009. gada augustā juridiski likvidēja Mežaparka sākumskolu. Tātad Rīgas skolu sarakstos to vairs neatrast. Bet, aizejot uz Lībekas ielu 27, redzam, ka skola pastāv un bērni ik rītu turp dodas. Tātad skola tomēr ir! Tikai nosaukums cits. Tagad skola ir Rīgas Jāņa Poruka vidusskola, bet turpina darbu savās telpās. Notikumi, kas risinājās saistībā ar skolas slēgšanu un ar cīņu par saglabāšanu, tika plaši apspriesti publiskajā telpā. Nu jau uz visu varam atskatīties kā uz vēsturi, jāteic gan – sāpīgu un vardarbīgu. Šajā laikā skola zaudēja gan skolēnus, gan skolotājus, gan arī vecāku uzticību. Tomēr ir arī savi ieguvumi – Mežaparka bērnu vecāki, kopā cīnoties par skolas saglabāšanu, ir kļuvuši vienotāki, saliedētāki. Pateicoties Ģirtam Granātam, Aināram Taurītim, Initai Andžānei un citiem aktīvajiem vecākiem un viņu konstruktīvajai rīcībai, vedot sarunas ar RD Izglītības un Īpašuma departamentiem, ir izdevies panākt to, ka Mežaparka bērni var mācīties savā skolā un viņiem nav jāmēro ceļš uz Gaujas ielu 23, kur atrodas Rīgas Jāņa Poruka vidusskola.

Sākumā bērniem bija grūti pieņemt jauno skolas nosaukumu un rakstīt to uz burtnīcām, dienasgrāmatas. Tomēr ir kaut kas jāzaudē, lai kaut ko iegūtu. Šoreiz zaudējums ir skolas juridiskais statuss, bet iegūta iespēja turpināt mācības ierastā vidē un kopā ar saviem klasesbiedriem. Veiksmīgi sadarbojoties ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas administrāciju, mūsu skola jau otro mācību gadu turpina strādāt. Mums atkal ir 5. klase! Mums ir 20 braši

skolēni 1. klasē! Mēs mācāmies, svinam svētkus, dodamies ekskursijās, sportojam, dejojam, izzinām apkārtni. Ne mirkli nestāvam dīkā.

Par pagājušā gada darbu esam atkārtoti saņēmuši Vides izglītības fonda augstāko starptautisko atzinību – Zaļo karogu. Mūsu deju kolektīvs “Urdaviņa” braši soļoja Skolēnu

dziesmu un deju svētku gājienā, izturēja karsto svelmi koncertos. Mūsu 4. un 5. klases puišu basketbola komanda ieguva 2. vietu Ziemeļu rajonā. Tagad gatavojamies Ziemassvētkiem – iestudējam ludziņas, mācāmies dziesmas, dzejoļus. Rosība skolā norimst tikai pēc pulksten 17.30, kad pēdējie pagarinātās dienas grupas bērni pavadīti mājās. Jau par tradīciju kļuvuši rudens un pavasara pasākumi Stokholmas ielas 28 pagalmā, kur pulcējas ģimenes sportiskām aktivitātēm un dančiem pie ugunskura. Par to esam pateicīgi Edgaram Karabajevam, kas aicina mūs kopā un laipni atvēl savu pagalmu mūsu jautrajiem pasākumiem. Viss mainās. Arī skolas dzīvi ietekmē izmaiņas sabiedrībā, tās neiet mums secen. Tādēļ ir pareizi jānovērtē situācija un jāturpina strādāt. Mēs Mežaparka skolā cenšamies saglabāt savas tradīcijas, gaisotni, lai skolā bērni, vecāki un skolotāji justos labi.

Skolotāja Egita Ķirsone

Pārpublicēts no „Mežaparka attīstības biedrības avīze”, 23./24. laidiens.

RĪGA 2010. g., decembris

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv