Ko jaunu nolēmusi Mežaparka Attīstības biedrība?

Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēdes protokols

 1. gada 19. janvārī 18.00,

Mežaparka sākumskolā

Piedalās: Biruta Bernacka, Anda Ozola, Vilnis Šlars, Kristīne Āboliņa, Egita Ķirsone, Mārīte Spiridovska, Ralfs Ozols.

Sēdi vada K.Āboliņa

Protokolē: M.Spiridovska

Darba kārtībā:

Avīzes apskats un izdalīšanas stratēģija
Pieteikuma apspriešana Rīgas domes sabiedrības integrācijas projektu konkursam
Dažādi
Avīzes apskats un izdalīšanas stratēģija. Nolemts:

Par avīzes sekmīgu iznākšanu pateicība Birutai Bernackai, kā arī Inesei Mailītei, kura palīdzēja to skaisti mākslinieciski noformēt.

Avīzes izdalīšanā plānots iesaistīt pastnieku, lai avīze nonāktu pilnīgi visās Mežaparka adresātu pastkastītēs.

Vilnis Šlars uzņemas izgatavot papildus lapiņu, kurā būtu aicinājums iesaistīties biedrībā un informācija par nākamo valdes sēdi, veltītu nodokļu jautājumiem.

Mežaparka mājaslapā, kurā arī būs ievietota avīzes digitālā versija, jāievieto aicinājums finansiāli atbalstīt avīzes tapšanu, jo Kultūras projekta finansējums 400 Ls nesedza avīzes drukāšanas un maketēšanas pilnas izmaksas.

Pieteikuma apspriešana Rīgas domes sabiedrības integrācijas projektu konkursam. Nolemts:

Piedalīties projektu konkursā, kur pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 31. janvāris. K.Āboliņa sagatavos pieteikuma uzmetumu un izsūtīs valdes locekļiem pārskatīšanai.

Projekta ietvaros nolemts iekļaut šādus pasākumus – ielu svētki, avīzes pirmā pusgada numurs, vides reklāmas inovatīvi pasākumi, Mežaparka iedzīvotāju piederības sajūtas Mežaparkam paaugstināšana, sadarbība ar bērnu nama bērniem, skolu un Nacionālo zooloģisko dārzu, dažādi konkursi ar balvu fondu, kā arī diskusija ar deputātiem un diskusija par parka detālplānojuma tapšanas gaitu.

Jautājums ir atklāts par efektīvāko veidu krievvalodīgo aktīvākai iesaistīšanai Mežaparka attīstības veidošanā, vēlamais – potenciāli viens nākamās valdes loceklis ar plašākiem kontaktiem krieviski runājošajā Mežaparka kopienā.

JA VĒL KĀDAM IR IDEJAS PAR PROJEKTĀ IEKĻAUJAMĀM AKTIVITĀTĒM, TĀS TIEK GAIDĪTAS aab.kristine@apollo.lv

Dažādi

Nekustamā īpašuma nodokļa jautājums. Nolemts:

Apzināt katrā ielā koordinatoru, kurš savā ielā kontaktēsies ar iedzīvotājiem dažādu parakstu vākšanas gadījumos.

Sudrabu Edžus iela – Ralfs Ozols.

Nekustamā īpašuma nodokļa jautājums ir potenciālais sadarbības jautājums ar citām apkaimju NVO. V.Šlars šo jautājumu pārrunās Darbīgo kopienu pasākumā ar Vecrīgas biedrību (G.Stirna).

Nākamā valdes sēde veltīta nodokļu jautājumam.

Sabiedrības un lēmumu pieņēmēju uzmanības pievēršana NĪN jautājumiem var notikt arī netradicionālā veidā, tai skaitā mākslinieciskām akcijām (karogi pie sētām utt).

A.Ozola izskatīs iespēju šī jautājuma saistībai ar Satversmes tiesu.

Mežaparka apkārtējo teritoriju potenciālā attīstība. Nolemts.

Pašlaik, kad Rīgas Attīstības plāns un atsevišķie detālplānojumi ir apstiprināti, nekas nav iesākams, tomēr jābūt gataviem iesaistīties šo jautājumu pārskatīšanā pie pirmās izdevības – īpaši atļautā stāvu skaita iespējama samazināšana augstceltnēm.

Biedrības nākamās darbības plāns. Nolemts:

Nākamā atklātā valdes sēde, UZ KURU ĪPAŠI AICINĀTI VISI INTERESENTI NĪN JAUTĀJUMOS, paredzēta 17. februārī 18.00 Mežaparka sākumskolā Lībekas 27.

Mežaparka Attīstības biedrības atskaišu pārvēlēšanu sapulce paredzēta sestdien, 19. martā plkst.11.00

Sabiedriskie pasākumi

Tika apspriests arī jautājums par tirdziņa iespējamību Mežaparkā, tur jāsadarbojas ar apkaimē esošajām organizācijām vai jāsaista ar kādu jau populāru notiekošu pasākumu.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv