Rīdzinieki Mežaparkā vēlas aktīvās atpūtas un atrakciju objektus

Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes gaitā 2010.gada oktobrī veikta rīdzinieku aptauja par parka attīstības vēlamajiem virzieniem.
Novērtējot dažādas ieceres, iedzīvotāji lielāko atbalstu pauduši aktīvās atpūtas un atrakciju objektiem: 88% uzskata, ka ir jāīsteno iecere izveidot jaunus skriešanas, riteņbraukšanas, nūjošanas, slēpošanas, skrituļslidošanas u.tml. aktivitāšu maršrutus un trases, tāpat arī 88% atbalsta sportošanas inventāra nomas punktu atvēršanu visā parka teritorijā, 85% atbalsta ieceri izveidot atrakciju parku. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas rīdzinieku atbalsta dabas skolas izveidi (79%), tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas paviljonu un kiosku izveidi (77%), gaisa tramvaja, mazbānīša vai elektromobiļu satiksmes izveidi (77%), Ķīšezera pludmales paplašināšanu un labiekārtošanu (76%), gājēju promenādes izveidi (76%).
Rīdzinieku aptauju veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs „SKDS”.
28.oktobrī plkst. 18:00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 visi interesenti aicināti uz sanāksmi par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes jautājumiem. Sanāksmes laikā paredzēts apskatīt detālplānojuma izstrādes nosacījumus, uzdevumus, kā arī detalizēti iepazīstināt ar rīdzinieku aptaujas rezultātiem.
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrādes mērķis ir attīstīt esošo kultūras un atpūtas parku „Mežaparks”, nodrošinot kvalitatīvas iedzīvotāju atpūtas, izglītošanās, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas, respektējot kultūrvēsturiskās vides raksturu, plānojuma struktūru, sugu daudzveidību un ainavu arhitektūras detaļas. Detālplānojuma pasūtītājs ir Rīgas dome.
Ar detālplānojuma teritorijas robežu, darba uzdevumu ar rīdzinieku aptaujas kopsavilkumu var iepazīties Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” .

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv