Britu padome uzsāk projektu “Darbīgās kopienas”

Labdien, Mežaparkā,

Britu padome Latvijā uzsāk projektu “Darbīgās kopienas”, kurā aicināti piedalīties vietējā attīstībā ieinteresēti kopienu un organizāciju pārstāvji no visas Latvijas. Aicinu Jūs izplatīt šo informāciju tālāk – potenciālajiem interesentiem no pašvaldībām. Pieteikšanās termiņš – 2010.gada 20.oktobris.

Vairāk informācijas Britu padomes mājas lapā: http://www.britishcouncil.org/latvia-projects-active-citizens.htm

Paldies jau iepriekš!

Vēlot veiksmīgu dienu,

Ilze

Mob. tālr. 29268257


Projekts „Darbīgās kopienas” piedāvā jaunas zināšanas un iespējas kopienu attīstībai

Līdz 2010.gada 20.oktobrim Britu padome Latvijā aicina pieteikties projektā „Darbīgās kopienas” dažādu Latvijas reģionu, profesiju, vecuma grupu, organizāciju un kopienu pārstāvjus, kurus interesē savas kopienas vai dzīves vietas attīstība, kuri vēlas iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidot sadarbību ar citu kopienu pārstāvjiem no Latvijas un Eiropas.

Projekts „Darbīgās kopienas” („Active Citizens”) ir Britu padomes iniciatīva, kas tiek īstenota 20 Eiropas valstīs, kā arī Āfrikas un Āzijas reģionos. Projekta mērķis ir veicināt pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību.

Projekta vadītāja Ilze Saleniece raksturo projekta aktualitāti: „Katrs mazs vai liels labais darbs sākas ar vienu cilvēku, kurš zin, ko grib, kurš notic saviem spēkiem un atrod domu biedrus. Lai būtu vairāk labo darbu darītāju, projekta „Darbīgās kopienas” ietvaros tiek piedāvāta iespēja piedalīties izglītojošās aktivitātēs, dalīties ar gūtajām zināšanām ar kopienas vai organizācijas biedriem un attīstīt vietēja mēroga projektus, kā arī uzzināt par kopienu darbu citur Latvijā un pasaulē. Šāda pozitīva indivīdu „uzlādēšana” dažādos Latvijas reģionos veicinās darbīgumu, iedzīvotāju pašorganizēšanos un prieku par atbildības uzņemšanos”.

Latvijā projekts „Darbīgās kopienas” ir uzsākts 2010.gada septembrī. Projekta ietvaros galvenais dalībniekus vienojošais elements ir piederības sajūta kādai ģeogrāfiskai vietai (ielai, apkaimei, pilsētai, pagastam vai reģionam utml.) un motivācija ieguldīt savas zināšanas, prasmes un laiku šīs vietas un kopienas attīstībā, tādējādi veicinot pozitīvas pārmaiņas. Projekts atbalsta iedzīvotāju aktivizēšanos, sava potenciāla apzināšanos un tā īstenošanu sabiedrības labā. Projektā tiek aicināti piedalīties gan pieredzējuši kopienu un organizāciju vadītāji, gan jauni – vēl neatklāti vai topošie – kopienu aktīvisti.

Projekts „Darbīgās kopienas” sastāv no 3 galvenajām aktivitātēm:

 1. Izglītības programma „Darbīgās kopienas” (tēmas: indivīda loma sabiedrībā un piederība kopienai; kopienas projektu plānošana un attīstība, balstoties uz pašizziņu, saikņu ar notiekošajiem procesiem vietējā, reģionālā un globālā līmenī apzināšanos; sadarbība ar citu kultūru, citu uzskatu, citu pieredžu pārstāvjiem). Izglītības programmas ietvaros dalībnieki tiks aicināti plānot gūto zināšanu un prasmju tālāknodošanu (multiplicēšanu) savas kopienas vai organizācijas ietvaros;
 2. „Darbīgo kopienu” projekti, kurus plāno un ievieš projekta dalībnieki, balstoties uz izglītības programmā iegūtajām zināšanām un prasmēm;
 3. Dalība starptautiskos pasākumos un „tīklošanās” iespējas ar dalībniekiem no citām projekta valstīm; iespēja mācīties no citu valstu labajiem piemēriem un veidot sadarbību starp dažādām organizācijām un valstīm.

Lai pieteiktos, nepieciešams aizpildīt un parakstīt pieteikuma anketu un līdz 2010.gada 20.oktobrim skanētā versijā nosūtīt uz e-pastu mail@britishcouncil.lv vai pa faksu 67504100. Jautājumu gadījumā rakstiet projekta „Darbīgās kopienas” vadītājai Ilzei Saleniecei uz e-pastu ilze.saleniece@britishcouncil.lv vai zvaniet pa tālruni 67504107.

Projekta aprakstu un pieteikuma formu var atrast Britu padomes mājas lapā: http://www.britishcouncil.org/latvia-projects-active-citizens.htm

Vairāk informācijas par starptautisko projektu „Darbīgās kopienas”: http://activecitizens.britishcouncil.org

Vairāk informācijas par Britu padomi Latvijā: www.britishcouncil.lv

Britu padomes lapa sociālajā tīklā Facebook: www.facebook.com/british.council.latvia


Ilze Saleniece | Partnerships and Projects Manager | British Council Latvia
Blaumana 5a-2 | Riga LV-1011 | Latvia
T +371 67504107 | M +371 29268257 | F +371 67504100 | BCTN 8350 4107 | www.britishcouncil.lv

Follow us also on:

Facebook: www.facebook.com/british.council.latvia
Twitter: http://twitter.com/BCLatvia

Flickr: http://www.flickr.com/photos/british-council-latvia
YouTube: http://www.youtube.com/britishcouncillatvia

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are a registered charity; 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). We build engagement and trust for the UK through the exchange of knowledge and ideas between people worldwide.

This message is for the use of the intended recipient(s) only. If you have received this message in error, please notify the sender and delete it. The British Council accepts no liability for loss or damage caused by software viruses and you are advised to carry out a virus check on any attachments contained in this message.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv