Prasība Latvijas Republikas Valsts prezidentam

Labdien, cienījamie Mežaparka iedzīvotāji!

Mežaparka Attīstības biedrība kopā ar Jūrmalas Aizsardzības biedrību un citām organizācijām ir iesniegusi prasību Latvijas Republikas Valsts prezidentam un Saeimas deputātiem izsludināt moratoriju nekustama īpašuma paaugstināšanai līdz brīdim, kad tas ir samērojams ar personas vidējiem gada ienākumiem. Vēstules pielikumā ir prasības teksts. Ja atbalstāt prasību, lūdzam apliecināt to ar savu parakstu. Parakstus (viens cilvēks tikai vienu reizi) var pievienot jebkurš Latvijas iedzīvotājs.
Saistībā ar nepieciešamību saskaitīt un iesiet parakstus par prasību nekustamā īpašuma nodokļa moratorijam, kā arī izplatīt ziņu masu medijos, LŪGUMS parakstus savākt un LAPAS ATSTĀT MEŽAPARKA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PASTKASTĪTĒ ( Kokneses prospektā 15, Pasta ēkā, ieejot uzreiz pa labi) LĪDZ CETURTDIENAS RĪTAM PLKST. 8.15. Savāktie paraksti tiks savākti un centralizēti nogādāti Valsts prezidentam un Saeimas deputātiem. Otrs veids, kā parakstīt prasību, ir to izdarīt Mežaparka sakņu veikaliņā, Kokneses prospektā 18, blakus Saules aptiekai.
Patiesā cieņā,
Mežaparka Attīstības biedrības valdes vārdā
Kristīne Āboliņa

Latvijas Republikas Valsts prezidentam V. Zatleram

Latvijas Republikas Ministru prezidentam V. Dombrovskim

Latvijas Republikas finanšu ministram E. Repšem

Latvijas Republikas pilsoņu Latvijas Republikas Saeimas visu frakciju deputātiem

Informācijai: Latvijas Republikas Saeimas prezidijam

PRASĪBA

 1. gada. jūlijā

Šobrīd noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) apmērs, kas balstās uz nepareizi noteiktām nodokļu likmēm un nepamatoti aprēķinātām īpašumu kadastrālajām vērtībām, ir pretrunā ar LR Satversmei. Savukārt, paredzamais NĪN apmērs 2011. gadam ir noteikts pretrunā vispārējiem tiesību principiem, kā rezultātā NĪN par standarta mājokli atsevišķās Latvijas pilsētās var sasniegt un pat pārsniegt pusi no personas vidējiem gada ienākumiem. Saskaņā ar tiesiskās paļāvības principu katram indivīdam ir jābūt pārliecībai, ka tas varēs izpildīt valsts prasības, tostarp veikt NĪN maksājumus par savu mājokli, ja viņa legālie ienākumi ir vismaz minimālās mēnešalgas apmērā. Tādēļ, lai novērstu Latvijas iedzīvotāju diskrimināciju pēc dzīvesvietas pazīmes un ģeogrāfisko segregāciju, mēs, Latvijas Republikas pilsoņi, prasām:

1 . Izsludināt moratoriju NĪN paaugstināšanai līdz brīdim, kad NĪN regulējošie normatīvie akti tiks pārstrādāti atbilstoši Satversmei un vispārējo tiesību principiem un tiks veikts kadastrālo vērtību bāzes pārrēķins.

2 . Radikāli pārskatīt NĪN likmi, vadoties pēc mājsaimniecību ienākumiem attiecīgajās administratīvajās teritorijās un to infrastruktūras apsaimniekošanas izdevumiem.

3 . Pārskatīt kadastrālo vērtību aprēķināšanas kārtību, vadoties no pašreiz spēkā esošajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajām vērtēšanas metodēm – darījumu salīdzināšanas, ienākumu kapitalizācijas un izmaksu metodēm. Pašreizējā apbūves zemes kadastrālā vērtēšana Valsts zemes dienestā balstās uz noteiktā laikposmā veikto atsavināšanas darījumu cenām, kas, pateicoties izkropļotajai kreditēšanas politikai, radīja Latvijā nepamatotu nekustamo īpašumu cenu un attiecīgi arī kadastrālās vērtības palielinājumu. Uzskatām, ka pēc šīs metodes noteiktā kadastrālā vērtība ir piemērota tikai Zemesgrāmatu nodevas noteikšanai. Savukārt NĪN noteikšanai ir jālieto ienākumu kapitalizācijas metode, ņemot vērā iespējamos nomas vai īres ienākumus. Savukārt ēkām piemērotākā ir izmaksu metode.

Apliecinu, ka piekrītu Prasībā izvirzītajām prasībām

4 . Nosakot NĪN apmēru, ņemt vērā vidējo algas un NĪN attiecības samēru Latvijā un citās ES valstīs.

5 . Noteikt, ka NĪN ieņēmumi netiek ņemti vērā, nosakot pašvaldību ieņēmumu prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un izmaksas no tā.

Paraksts

Vārds, Uzvārds

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv