Mežaparka Attīstības biedrība ielūdz jūs uz atklāto gada kopsapulci!

Kopsapulce notiks sestdien, 2010. gada 17. aprīlī plkst. 11.00Mežaparka sākumskolā Lībekas ielā 27, otrajā stāvā.

Aicinām piedalīties biedrības biedrus, Mežaparka iedzīvotājus un visus, kuriem rūp Mežaparks.


Mežaparka Attīstības biedrības 2010. gada atklātās kopsapulces darba kārtība:

10.30 Reģistrācija

11.00 Ievads

11.10 Parka apsaimniekotāju „Rīgas Meži” pārstāvis par attīstības iecerēm Mežaparka parkā

11.30 Mežaparka sākumskolas pārmaiņas un nākotnes redzējums, Ģirts Granāts

12.00 Pārskats par iepriekšējā gadā biedrībā paveikto

12.15 Diskusija par biedrības nākamā gada darbības plānu – iespēja ikvienam izteikties, ierosināt un iesaistīties darba grupu veidošanā, sev aktuālu jautājumu risināšanai

12.45 Biedrības valdes vēlēšanas

13.00 Mežaparka jaunumi, sarunas pie kafijas un groziņiem.

MAB biedri

Pasākuma laikā ikvienam ir iespējams iestāties Mežaparka Attīstības biedrībā, aizpildot pieteikuma anketu un samaksājot iestāšanās samaksu Ls2,-.

Biedrībai ir svarīgs katrs jauns biedrs, jo vairāk biedru, jo lielāks atbalsts un spēks – aizstāvot Mežaparka intereses.

Arī esošajiem Mežaparka Attīstības biedriem pasākuma laikā būs iespēja samaksāt ikgadējo biedra naudu Ls 2,-.

Par biedru skaitās tie, kuri ir aizpildījuši Biedru aptaujas lapu un samaksājuši biedra naudu 2Ls vērtībā par pašreizējo gadu.

Biedru naudu var samaksāt skaidrā naudā pasākuma laikā vai ar pārskaitījumu uz Mežaparka Attīstības biedrības kontu Hansa bankā: LV76HABA000140J037742, norādot maksājuma mērķi un biedra vārdu un uzvārdu.

Lai uzzinātu un precizētu biedru naudas maksājumus, kā arī par biedru aptaujas lapu saņemšanu, ja neplānojat ierasties personīgi, zvaniet Birutai Bernackai 67557381, 29176843 vai sūtiet pieprasījumu uz mezaparks@gmail.com.


Esi informēts par to, kas notiek Tavā Mežaparkā!

Sūtiet aktuālu informāciju uz mezaparks@gmail.com

Parakstieties uz e-pasta aktuālākajām ziņām par un ap Mežaparku. Nosūtiet pieprasījuma e-pastu uz mezaparks@gmail.com, sūti SMS ar e-pastu uz 29446669 vai piereģistrējiet savu e-pastu Mežaparka Attīstības biedrības blogā: http://mezaparks.blogspot.com/

Seko līdzi arī draugiem.lv
http://www.draugiem.lv/mezaparks

Mežaparka Attīstības biedrība

(MAB) ir pirmā apkaimes iedzīvotāju izveidotā sabiedriskā organizācija Latvijā un jau 12 gadus aktīvā darbībā apvieno Mežaparka iedzīvotājus un uzņēmējus, lai saglabātu Mežaparka pilsētbūvniecības arhitektūras pieminekļa unikalitāti, tā ekonomisko un kultūrvēsturisko vērtību. MAB darbības pamatā ir brīvprātīgo biedru princips. Tajā var iestāties ikviens, kam rūp Mežaparka attīstība un tā vērtību saglabāšana.

Biedri reizi gadā ievēl valdi. Ikviens – Mežaparka iedzīvotājs ir aicināts iestāties Mežaparka Attīstības biedrībā un nākt ar savu iniciatīvu projektu attīstībā, vadībā un ideju atbalstīšanā. Biedrības darbība balstās uz ekspertu ieteikumiem, Mežaparka iedzīvotāju izteiktajiem viedokļiem un uz kopistiski izstrādātā Mežaparka līdzsvarotas attīstības plāna.


Atbalsts Mežaparka Attīstības biedrībai

Paldies visiem iepriekšēja gada atbalstītājiem un ziedotājiem!

Kā ir iespējams atbalstīt MAB? Iesaistieties MAB darbībā, kļūstiet par tās biedru vai arī vienojoties par cita veida atbalstu, vai arī pārskaitot ziedojumu Mežaparka Attīstības biedrībai uz kontu Hansabankā: LV76HABA000140J037742, norādot ziedojuma mērķi.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv