Mežaparka Attīstības biedrības valdes sēde 2009. gada 4. novembrī

Pārunātās tēmas:

Mežaparka sākumskolas gadījums

 • priekšlikums rīkot akciju “Atbalsti Mežaparka skolu” pirms Ziemassvētkiem vai nākamgad pavasarī,
 • nolēma turpināt iesāktās sarunas ar Aldermans kundzi, pieaicinot skolēnu vecāku pārstāvi.
 • pārunāts jautājums par pievienošanos Teikas vidusskolai
 • par skolas statusa atjaunošanu
 • priekšlikums paturēt skolu esošajās telpās līdz tiek atvērtas jaunās telpas.
 • informācija, par 2011.g., kad pašvaldības ēkas, kuras tiek iznomātas varēs iegūt savā īpašumā, ja tās netiek izmantotas pašvaldības vajadzībām.
  Nepieciešams precizēt.

Saulesdārzs

 • mainījies juridiskais saimnieks. Jauns nomnieks, kas iespējams ir tas pats iepriekšējais tikai ar citu vārdu.
 • atklāts jautājums ir par “caurspīdīgumu” konkursa izsludināšanā un iznomāšanā kokrētajam nomniekam.

Sudrabu Edžus ielas dārziņi

 • tiek mainīts teritoriālais zonējums no dārziņiem uz citu. Jānoskaidro.

Sadarbība ar citām apkaimes biedrībām

 • iespēja sadarboties ar Vecrīgas biedrību (Guntis Stirna) par trokšņu līmeņa pieļaujamām normām. Normatīvajos aktos tiek plānots paaugstināt pieļaujamo trokšņa līmeni.

Ietve pie Mežaparka sākumskolas

 • nav paredzēta, jo neesot detalplānojumā. Turpinās iepriekšējās Rīgas Domes atrunas.

Drošība Mežaparkā

 • MAB pārstāvis bija uz pašvaldības policijas rīkoto prezentāciju, kur tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem par iedzīvotāju un policijas sadarbību
 • pilota projekts pašvaldības policijā, kur Rīgu sadala daļās un kur par doršību un sadarbību ar iedzīvotājiem atbild viena persona.
 • pašvaldības policija (Kristīne Brauna no Ziemeļu rajona) ir gatava sadarboties un gaida no Mežaparka iedzīvotājiem problēmas formulējumus un kur un cikos tieši nepieciešama policijas palīdzība drošības uzturēšanai.

Mežaparka parks

 • MAB pārstāvji bija ciemos Mežaparka parkā un iepazinās ar jauno Mežaparka apsaimniekotāju “Rīgas meži”. MAB izteica atzinīgus vārdus par līdz šim veikto parka darbību, kas saskan ar Mežaparka iedzīvotāju (Pētījumos un aptaujās) viedokli par to kādam ir jābūt parkam. MAB vēlas, lai iesāktais
  darbs tiktu turpināts un realizēt.
 • jaunā parka vadība grib, lai parks pelna, izvietojot izklaides objektus. MAB un līdzšinējā parka vīzija ir par PARKA kā dabas vērtības izveidošanu, nevis par motorizētu, trokšņainu un nepiemērotu mežam atrakciju ieviešanu, kas būtu piemērotas citām Rīgas vietām.
 • parkam plāno izstrādāt detalplānojumu, kas liek būt uzmanīgiem.
 • austrumu maģistrāles būvniecībai ir no parka nodalīts zemesgabals, Sarkandaugavas tuvumā. Kur jau tuvāko gadu laikā uzsāks meža izāģēšanu un
  maģistrāles būvniecību.
 • parks izteica gatavību meklēt vietu komposta veidošanai
 • iedzīvotāji ziņo, ka Meža prospektā projektējot kanalizāciju ir jau izbūvētas ejas uz meža pusi, kas liek domāt par Meža prospekta plānoto apbūvi meža pusē.

Lapu kompastēšana

 • ir veiktas sarunas ar kompāniju, kura būtu gatava uzņemties kompasta apsaimniekošanu
 • aktuālākais jautājums, šobrīd, ir piemērotas vietas atrašana

Studenti no Lielbritānijas

 • pirms pāris nedēļām ar Mežaparku iepazinās topošie doktoranti un maģistri par pilsētvidi. Viena no studentu grupām pētīja Mežaparku. ļoti neparasts, dziļš un pamatots skatījums. Galvenā atziņa, ka iedzīvotāji vairāk uzmanību pievērš dārzam nekā mājai. Blogā centīsimies nopublicēt šīs grupas izveidotā plakāta sadaļas.

SADARBĪBA
Piedalies Mežaparka veidošanā un vari iesaistīties augstāk minēto tēmu tālākā attīstībā vai nākt ar savu iniciatīvu. Ikviens aktīvs cilvēks ir nepieciešams. Ja saskati, ka vari uzņemties un aktīvi darboties savā labā, lai Mežaparkā būtu laba dzīvošana, dod mums par to zināt.

Ar cieņu.
Pēteris Urtāns
29446669
mezaparks@gmail.com

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv