Aicinām parakstīt vēstuli par Mežaparka sākumskolas saglabāšanu!

Mežaparka Attīstības biedrība un Mežaparka sākumskolas skolēnu vecāki turpina meklēt alternatīvus risinājumus sākumskolas paturēšanai Mežaparka apkaimē. Rīgas attīstības plāns paredz, ka katram mikrorajonam vai apkaimei ir nepieciešama skola. Kopš 1992. gada tāda ir pakāpeniski veidota arī Mežaparkā, nodrošinot izglītību pirmo sešu garumā. Patlaban ir izveidojusies absurda situācija, jo skolas efektivitāte tiek mērīta pēc skolēnu skaita un skolotāju likmju skaita, neņemot vērā ēku uzturēšanas izmaksas, mācību kvalitāti un iedzīvotāju vajadzības. Turklāt, paplašinot skolu līdz 6. klasei un nodrošinot iespēju turpināt mācības ģimnāzijā, skolēnu skaits ir stabili audzis 

Mežaparka iedzīvotāji un skolēnu vecāki aktīvi aizstāv savas tiesības par saviem nodokļos iemaksātajiem līdzekļiem saņemt kvalitatīvu izglītību un atbalstu kopienas aktivitātēm. Ar Rīgas domes Izglītības un sporta departamentu ir panākta vienošanās, ka 1.-4. klases turpina izglītību Mežaparka sākumskolas ēkā, saglabājot skolotāju sastāvu un neliekot bērniem izklīst pa Rīgas skolām. Aicinām rīdziniekus un Rīgas rajona iedzīvotājus atbalstīt skolu un turpināt saņemt tajā izglītību, apzinoties, ka skolēnu skaits un vecāku atbalsts ir izšķiroši skolas tālākai pastāvēšanai. 

Skolēnu vecākus joprojām nodarbina jautājums, kāpēc Mežaparka sākumskolu jāpievieno tieši Jāņa Poruka vidusskolai, kurā skolēnu skaits kopš 2003. gada ir krities no 438 uz 275 skolēniem. Pašreizējie Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveides kritēriji skolas optimizē saskaņā ar valsts dotāciju, tāpēc aicinām Rīgas domi un Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt alternatīvus modeļus sākumskolu uzturēšanai, apvienojot vairākas sākumskolas ar līdzīgām izglītības programmām vienotā administrācijā vai apvienojot sākumskolas ar vidusskolām un ģimnāzijām, kurās sākumskolas beidzēji reāli turpina mācības, nodrošinot pēctecību. Mežaparka sākumskola kvalitatīvi sagatavo skolēnus vairākām Rīgas ģimnāzijām un vidusskolām, liekot pamatu arī šo skolu sasniegumiem. Mežaparka sākumskolas vecāki un Mežaparka iedzīvotāji ir apņēmības pilni pastāvēt par savu skolu un tādu skolu tīklu optimizāciju, kas ņem vērā visas ar izglītību saistītās izmaksas, tai skaitā skolēnu pārvietošanos uz attālākām skolām un ar to saistīto satiksmes plūsmu intensifikāciju. 

Ja, ATBALSTĀT Mežaparka sākumskolas pastāvēšanu, tad aicinām līdz 2009. gada 7. augusta (piektdiena) pulksten 11.00 parakstīt vēstuli un ievietot Mežaparka Attīstības biedrības pasta kastē, Mežaparka pasta ēkā, ieejot uzreiz pa labi!

Pielikumā pievienojam vēstules uzmetumu, ko varat pārkopēt , izdrukāt un parakstīt.

APSTAIGĀJIET arī savus kaimiņus un savāciet pēc iespējas vairāk parakstu. 

Vēstules tiks iesniegtas Rīgas domes deputātiem, kuriem būs jābalso par skolas reorganizāciju, un , atsaucoties uz parakstu skaitu, izmantotas turpmākajās sarunās ar atbildīgajām amatpersonām.

Ieteicamais paraksta formāts: Vārds Uzvārds, p.k., parkasts

VĒSTULE, KURU VARAT PĀRKOPĒT, IZDRUKĀT, PARAKSTĪT un nodot Mežaparka Attīstības biedrībai:2009. gada 4. augusts

Rīgas domes deputātiem

Par Rīgas domes lēmuma projektu “Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveides pasākumiem”

Ļoti cienītās deputātes,
Augsti godātie deputāti,

Iebilstam pret Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2009. gada 30. jūlija lēmumu ”Par Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveides pasākumiem”, kas paredz Mežaparka sākumskolas likvidāciju, apvienojot to ar Jāņa Poruka vidusskolu, un lūdzam Rīgas domi nodrošināt Mežaparka apkaimi ar savu sākumskolas izglītības iestādi.
Uzskatām, ka lēmuma projekts attiecībā uz Mežaparka sākumskolu ir nepamatots, kā arī pretrunā ar Rīgas pilsētas apstiprināto attīstības politiku:
1. Līdz ar skolas likvidāciju Mežaparks ir vienīgā apkaime Rīgā, kas paliek bez savas vietējās sākumskolas, kas ir pretrunā ar izglītības politikas mērķi bērniem nodrošināt pieeju sākumskolas izglītībai savā apkaimē; 

2. Mežaparka sākumskola, kas ir dibināta tūlīt pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas, 17 gadu garumā ir sekmīgi attīstījusies ciešā sadarbībā ar apkaimes iedzīvotājiem un NVO. Ar šo lēmumu sekmīgi strādājoša (2008. gadā Valsts Rīgas 1. ģimnāzijā tika procentuāli vairāk no Mežaparka sākumskolas startējušie nekā no V.Zālīša pamatskolas) un īpaša skola (viena no retajām Ekoskolām Rīgā) tiek iznīcināta. 

3. Rīgas Attīstības plāns (2006.-2018.g.) nosaka kvalitatīvu apkaimju izveidi kā Rīgas pilsētas attīstības pamatu. Mežaparka sākumskola ne tikai sniedz izcilus izglītības pakalpojumus apkaimes bērniem līdz 7. klasei, bet arī kalpo par vietējās sabiedriskās dzīves centru.

4. Saistībā ar jaunā Mežaparka attīstības centra izveidi starp vēsturisko Mežaparka dzīvojamo rajonu un Čiekurkalnu Rīgas Attīstības plāns paredz jaunas skolas izveidi Mežaparkā. Tādējādi 30.07.09. izstrādātais lēmuma projekts ir pretrunā ar Rīgas domes stratēģisko politiku nodrošināt Mežaparku ar savu skolu. 

5. Rīgas pašvaldības skolu tīklu pilnveides plāns paredz ēkā Mežaparkā, Stokholmas ielā 26 izveidot 6 jaunas pirmsskolas grupas ar 120 bērniem. Tas nenoliedzami uzrāda, ka bērnu skaits Mežaparka apkaimē arvien pieaugs, radot pieprasījumu ne tikai pēc jaunas pirmsskolas iestādes, bet arī lielākas sākumskolas.

Lūdzam Jūs nodrošināt nodokļu maksātājiem pienākošos pakalpojumu.

Patiesā cieņā, Mežaparka iedzīvotāji:

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv