Sidraba birzs dziesmu kalnā

AUTORI: AUSTRIS MAILĪTIS, IVARS MAILĪTIS, MATĪSS MAILĪTIS. ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA KONCEPTGRUPA MAILĪTIS A.I.I.M. – TĒLA UN ARHITEKTONISKĀS KONCEPCIJAS AUTORI SADARBĪBĀ AR ARHITEKTA JURA POGAS BIROJU.

1. vieta metu konkursā “Dziesmu svētku estrādes pārbūve Mežaparkā”. Dziesmu svētku estrāde ir tautas svētnīca, tādēļ konkursa priekšlikums paredz to veidot kā tēlu. Tas ietver sevī sajūtu par latvietības identitāti. Ar šādu pārliecību mežaparcnieku Mailīšu ģimene jau piecas reizes pēc kārtas visi kopā teicami veic Svētku galvenā mākslinieka pienākumus. Šoreiz, ņemot vērā katru Dziesmu svētku unikalitāti un estrādes izmantošanas dažādību, šis tēls tiek piedāvāts transformējams atbilstoši katru Dziesmu svētku īpašajai mākslinieciskajai iecerei.

DZIESMU SVĒTKU ESTRĀDES TĒLS UN ARHITEKTONISKĀ KONCEPCIJA
Dziesmu svētku estrādes jeb Mežaparka Lielās estrādes mākslinieciskās un arhitektoniskās koncepcijas pamatā ir šādu simbolu kopums: KALNS, KOKS, BIRZS, LAPAS, LAPOTNE.
Šie simboli veido estrādes koptēlu un telpisko uzbūvi, kas asociatīvi saistās ar latviešu tautasdziesmās apdziedāto latvisko ainavu un dzīves gudrību. ”Caur sidraba birzi gāju – ne zariņa nenolauzu…”
Dziedātāju tribīne simboliski ir KALNS.
Estrādes jumta konstrukcijas simboliskais pamatelements ir KOKS.
Kokiem savstarpēji savijoties, veidojas BIRZS – jumta konstrukcija, kura pārsedz estrādes ēku un dziedātāju tribīnes. Simboliski koki liec savus zarus pāri dziedātājiem.
Pie estrādes jumta konstrukcijas tiek stiprināta manipulējama estrādes mašinērija: akustiskie vairogi, skaņas iekārtas, ekrāni, gaismas dekorācijas, no lietus norobežojoši elementi u.c. Simboliski tās ir koku LAPAS, kuras veido LAPOTNI. Šī estrādes daļa dod iespēju veidot maināmu, dažāda rakstura pasākumiem atbilstošu akustiku un scenogrāfiju.
Estrāde kopumā (skatuves daļa kopā ar skatītāju daļu) veido formu, kura atgādina šūpuli vai olu – simboliski tas ir DZIESMU ŠŪPULIS, SĀKUMA UN GAISMAS SIMBOLS. Dziesmu svētku estrādes arhitektoniskais veidols tiek tuvināts dabiskajai videi, kurā tas atrodas.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv