Vēstula Vides pārraudzības valsts biroja direktoram par Rīgas Attīstības plāna grozījumiem

2009-02-15
Nr. K9-2

Vides pārraudzības valsts biroja
Direktoram
Arnoldam Lukšēvica kungam

Lūdzam pievērst uzmanību Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektam Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, kas pašlaik ir nodots sabiedriskajai apspriešanai. Neizpratni rada fakts, kādēļ SIVN ir izstrādāts Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumu variantam, kurš ir atšķirīgs no Rīgas domes puses sabiedriskajai apspriešanai piedāvātā varianta.

Uzskatām, ka vides pārskata veidošanā ir pārkāptas šādas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” normas:
1. Nav ņemta vērā 3.panta 2) punkta prasība ietekmes novērtējumu veikt, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī 16.panta 2) punkts. Novērtējumā nav ņemts vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2008. gada 25. jūlija vēstules 1. punkts par summāro ietekmju novērtēšanu plānotajai attīstībai starp Mežaparku, Čiekurkalnu, Ķīšezeru un kapiem, tādējādi, piemēram, par nebūtisku ietekmi nosaukdami situāciju, kad ieliņās, kur divas mašīnas viena otrai pa brauktuvi garām nevar tikt, neiebraucot zālienā, satiksme palielināsies vismaz 30 REIZES.
2. Pretēji 3.panta 5) punktam par piesardzības principu, vides pārskatā, pat kopumā neizvērtējot paredzētā autosatiksmes pieauguma ietekmi uz vidi Rīgā, autori rekomendē pēc iespējas ātrāk uzsākt jauno automaģistrāļu būvniecību.
3. Nav ņemta vērā 3. panta 6) punkta prasība par ilgtspējīgas attīstības principa ievērošanu, kurā atbilstoši ES pilsētvides tematiskajai stratēģijai un citiem starptautiskajiem dokumentiem ir norādīta sabiedriskā transporta un velotransporta prioritāte salīdzinājumā ar personisko autotransportu. Vides pārskatā netiek pievērsta uzmanība sabiedriskā un velotransporta jautājumu ignorēšanai plānojuma grozījumos salīdzinājumā ar personisko autotransportu.

Uzskatām, ka minētos trūkumus vides pārskatā nav iespējams risināt, ja nepārskata izstrādāto metodoloģiju novērtējuma veikšanai un ja turpina vērtēt katru grozījumu atsevišķi, nevis kumulatīvo efektu, tajā skaitā Rīgas Brīvostas teritorijā paredzētajiem termināļiem. 

SIVN vispār neievēro valsts nozīmes autoceļa (Ziemeļu koridors) plānošanu cauri visai pilsētai, analoģiskos gadījumos citās pilsētās (Saulkrasti, Bauska, u.c.) šāda un mazāka mēroga autosatiksmes kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību, drošību un vidi ir VIENĪGAIS iemesls autoceļa izcelšanai ārpus pilsētas, piešķirot miljonus apbraucamo ceļu būvniecībai. Ignorējot faktu, ka Rīgā jau pašlaik gaisa piesārņojums pārsniedz likumos noteiktās robežas, šī autoceļa būvniecība no vides vērtētāju puses tiek nosaukta kā vēlama un nepieciešama darbība. Rodas jautājums par nodokļu maksātāju apmaksātā darba kvalitāti un lietderību vispār, ja SIVN ziņojuma melnraksts, pirmkārt, neatbilst likuma prasībām un otrkārt, tajā vērojama Rīgas iedzīvotāju vides interešu neaizstāvēšana.

Lūdzam Vides pārraudzības valsts biroju kā kompetento institūciju atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 7. punktam nodrošināt, lai vides pārskata pabeigšanā tiek novērsti minētie trūkumi, tādējādi aizsargājot Rīgas iedzīvotāju pamattiesības uz dzīvi veselībai nekaitīgā un kvalitatīvā vidē.

Patiesā cieņā,
Andis Zīlāns
Mežaparka Attīstības biedrības Valdes priekšsēdētājs.
67518014

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv