Mežaparka Attīstības biedrība neatbalsta izstrādātā detālplānojuma Kokneses prospektā 1A pirmo redakciju

2008. gada 2. decembrī.
Nr. K-12

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam

Mežaparka Attīstības biedrība neatbalsta izstrādātā detālplānojuma Kokneses prospektā 1A pirmo redakciju.
Detālplānojumu neatbalstām sekojošu būtisku punktu dēļ:
1. Plānotais teritorijas apbūves blīvums un darbavietu skaits ir nepamatots un neatbilstošs Latvijas demogrāfiskās attīstības tendencēm un ekonomiskās attīstības prognozēm tuvākajiem 15 gadiem, tādēļ šāda detālplānojuma apstiprināšana var veicināt disharmonisku Rīgas attīstību un puspabeigtu būvobjektu veidošanos šajā teritorijā.
2. Pilsētas attīstības plānā nav paredzēts sabiedriskā transporta uzlabojums šajā rajonā, tādēļ nav pieļaujams tik milzīga cilvēku un darbavietu skaita palielinājums bez atbilstošas infrastruktūras, pretējā gadījumā pilsētas ekonomikai tiks radīti zaudējumi līdz ar jaunu satiksmes sastrēgumu tīšu veidošanu. Gluži otrādi, pilsēta pašlaik samazina sabiedriskā transporta reisu skaitu visos virzienos.
3. Tik lielas teritorijas apjomīgas attīstības apstiprināšana pirms stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanai Rīgas attīstības plāna grozījumiem ir pretrunā ar novērtējuma jēgu – laicīgi risināt potenciālās problēmas. Pretrunā darba uzdevumam nav veikts kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas tīkla rekonstrukcijas nepieciešamības novērtējums.
4. Lietus notekūdeņu novadīšana Mailes upītē, līdz ar to Ķīšezerā bez iepriekšējas attīrīšanas var radīt būtisku vides kvalitātes pasliktināšanos šajā Rīgas mēroga nozīmīgajā rekreācijas un ekosistēmas resursā.
5. Neatbalstām Klaipēdas ielas un citu mazo vietējo Mežaparka ieliņu izmantošanu satiksmes ievadīšanai jaunajā attīstības teritorijā, jo tās nav paredzētas tik lielām slodzēm un radīs ievērojamu vides kvalitātes pasliktināšanos un kaitējumu iedzīvotāju drošībai un personiskajam īpašumam.
6. Tik lielai teritorijai nepieciešams savs pievads Austrumu maģistrālei, kā tika iepriekš plānots Austrumu maģistrāles projektēšanas gaitā un solīts iedzīvotājiem maģistrāles sabiedrisko apspriešanu laikā.
7. Apbūves gabala parcelācija šajā posmā nav pieļaujama, jo veicinās nesaskaņotu un neharmonisku apkaimes veidošanos.
8. Turpmākai teritorijas parcelācijai jānosaka nepieciešamība veidot jaunus detālplānojumus.
9. Uzskatām, ka kvalitatīvas zaļās zonas veidošana nav iespējama uz autostāvvietu jumtiem, jo nav iespējams apstādījumiem pilnvērtīgi izmantot kokus, kam ir izšķiroša nozīme mikroklimata veidošanā un pilsētas klimata ietekmēšanā.
10. Piedāvātais plānojums ir pretrunā ar Mežaparka veidošanas tradīcijām, tādēļ G.Kufalta vārda piedēvēšana šī plānojuma detaļām ir nepiedienīga.

Lai detālplānojums gūtu Mežaparka Attīstības biedrības atbalstu, ierosinām samazināt plānoto apbūves un iedzīvotāju blīvumu atbilstoši reālām prognozēm un uzlabot augstākminētās problēmas, novēršot Rīgas vides kvalitātes potenciālu degradāciju. Aicinām izmantot šo teritoriju kvalitatīvas dzīvojamās apkaimes veidošanai, kur ēku augstums nepārsniegtu 4 stāvus.

Mežaparka Attīstības biedrība saskata potenciālus likuma par Ietekmes uz vidi novērtējumu un LR Satversmes pārkāpumus šajā redakcijas projektā, tādēļ aicinām pārskatīt plānojuma redakciju, lai potenciāli neradītu zaudējumus attīstītājiem nekvalitatīva projekta īstenošanas gadījumā.

Lūdzam sniegt rakstisku atbildi un argumentāciju iebildumiem 1.-10.
Lūdzam sniegt paskaidrojumu, kādēļ iepriekšējā sabiedriskajā apspriešanā sniegtie Mežaparka Attīstības biedrības priekšlikumi nav ņemti vērā.

Patiesā cieņā,

Andis Zīlāns,
Mežaparka Attīstības biedrības
Valdes priekšsēdētājs

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv