MAB valdes sēdes protokols 2008. gada 30. oktobris

MEŽAPARKA ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS
VALDES SĒDES

PROTOKOLA NR. 08-1
RĪGĀ, 2008. GADA. 30 OKTOBRĪ

Sēdē piedalās:

1. Biruta Bernacka
2. Mārīte Spiridovska
3. Pēteris Urtāns
4. Valdis Vanags
5. Andis Zīlāns

Sēdes vadītājs: A.Zīlāns
Protokolē: A.Zīlāns

Darba kārtībā:

1. Mežaparka avīze “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” 21. / 22. laidiens.
2. Rīgas domes un NVO sadarbības memorands.
3. 2008. gada ielu svētki.
4. Mežaparka Akcenti & sponsori.
5. Citi jautājumi.

I. Avīzes “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” 21./22. laidiens
Avīzes “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” 21. / 22. laidiens redaktore Biruta Bernacka iepazīstināja valdi ar avīzes iecerēto saturu un noformējumu.
M.Spiridovska ieteica izskatīt iespēju apvienot rakstus par ”Ķīšezeru” un ”Kas jauns krastmalā?” vienā rakstā.
P.Urtāns ieteica veidot rakstu par jaunās Mežaparka Dziesmu svētku estrādes projektu, kuru autors ir I.Mailītis;
A.Zīlāns ieteica kontaktēties ar Mežaparka parka vadību, Rīgas Nacionālo Zooloģisko dārzu, Mežaparka Sākumskolu utml. par iespējamiem rakstiem avīzei.

II. Rīgas domes un NVO sadarbības memorands
A.Zīlāns informēja par sadarbības memoranda būtību un iespējamo nozīmi sadarbībā ar Rīgas domi nākotnē. Valde atbalstīja memoranda parakstīšanu.

III. 2008. gada ielu svētki
Valde izteica atzinību Līgai Menģelsonei par ”SIA Ide Line Baltic” firmas piesaisti 2008. gadu ielu svētkiem, nodrošinot tos ar bagātīgu balvu fondu.
Diskusijā par iegūtām mācībām no 2008. gada svētkiem tika minēta nepieciešamība koncentrēt ielu svētku aktivitātes vienvietus, kā arī izvairīties no citu aktivitāšu organizēšanas vienlaikus (piem. Zaļo tirdziņu).

IV. Mežaparka Akcenti & sponsori
Mežaparka Akcentu turpmākai izdošanai nepieciešams piesaistīt sadarbības partnerus. A.Zīlāns ieteica meklēt atbalstu no Rīgas pašvaldības aģentūras ”Mežaparks” un Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza.

IV. Citi jautājumi
Sponsoru turpmākai piesaistei V.Vanags akcentēja nepieciešamību MAB sagatavot pieteikumu ”sabiedriskā labuma” statusa iegūšanai, ko iepriekš apņēmās veikt Z.Beinerts un K.Āboliņa.
A.Zīlāns ierosināja ieskanēt visus līdz šim izdotos avīzes “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” numurus, lai tie turpmāk būtu pieejami plašākai auditorijai elektroniskā formātā.
B.Bernacka ierosināja visus līdz šim izdotos avīzes “Mežaparks. Pirmā dārzu pilsēta Eiropā” numurus izdot kā grāmatu.

Sēdes vadītājs: /A.Zīlāns /

Protokolētājs: /A.Zīlāns/

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv