Ārvalstu arhitektūras studenti modelēs Mežaparka publisko telpu

Pirmdien, 4. augustā, plkst. 10.30 Rīgā, laikmetīgās kultūras centrā «Noass» pie AB dambja pretī viesnīcai «Radisson SAS Daugava» notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamenta un Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) rīkotās starptautiskās vasaras universitātes «Kultūra. Zooloģija. Urbānisms.» atklāšana, kur pulcēsies Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersonas, RTU vadība un 20 arhitektūras studenti no 9 valstīm. Vasaras skola ilgs līdz 17. augustam, un tās laikā studenti modelēs Rīgas Mežaparka areāla publiskās ārtelpas daudzveidīgas izmantošanas perspektīvas.

Vasaras universitātes mērķis ir stimulēt urbānā dizaina procesus un rosināt sabiedrībā plašāku diskusiju par pilsēttelpas pilnvērtīgas un ilgtspējīgas lietošanas un attīstības aspektiem.

Vasaras universitātes tēmas «Kultūra. Zooloģija. Urbānisms.» kontekstā paredzēts apskatīt Rīgas Zoodārza un Kultūras un atpūtas parka «Mežaparks» mijiedarbību un attīstības perspektīvas.

Vasaras universitātes laikā darbosies vairākas studentu darba grupas, kas pētīs Mežaparka infrastruktūras attīstības iespējas un draudus, diskutēs par Mežaparka rekreatīvo funkciju paplašināšanas iespējām, modelēs indivīda emocionālās sajūtas sociālo aktivitāšu laikā, izzinās esošās Mežaparka strukturālās, ainaviskās, kultūras, izglītojošās un izklaidējošās identitātes šķautnes, lai saskaņā ar prognozējamām Mežaparka iedzīvotāju un apmeklētāju interešu tendencēm ilgtermiņā meklētu jaunus Mežaparka identitātes attīstības aspektus. Vasaras universitātes dalībnieki aplūkos Rīgas Zoodārzu kā mērķtiecīgi organizētas dzīvestelpas alegoriju, filozofiski vispārināti līdzībās aplūkojot sabiedrības un vides attiecību aktualitātes. Šā gada vasaras universitātes laikā, pētot pilsētvidi un izstrādājot tās attīstības priekšlikumus, akcents tiks likts uz vietas identitāti ietekmējošo faktoru apzināšanu un ievērtēšanu gan arhitektoniski telpiskajā, gan sociālajā aspektā.
Lai paplašinātu skatījumu uz Mežaparka publiskās ārtelpas izmantošanas iespējām, paredzēts, ka vasaras universitātē kopā ar arhitektūras studentiem piedalīsies arī vairāki citu jomu – mākslas vēstures, kultūras menedžmenta, sociālo zinātņu – studenti, kas ieinteresēti patīkamas pilsētvides veidošanā.
Vasaras universitātes darbi tiks izstrādāti saskaņā ar Rīgas pašvaldības aģentūras «Mežaparks» izstrādāto darbības un attīstības stratēģiju 2007.–2011. gadam, kurā galvenais mērķis ir izveidot Rīgas pilsētas kultūras un atpūtas zonā «Mežaparks» vienotu apsaimniekošanas un īpašumu pārvaldīšanas sistēmu un radīt patīkamu kultūras pasākumu un izklaides objektu vidi, uzturot objekta kultūrvēsturisko nozīmi.

Priekšlikumi Mežaparka attīstībai tiks izstrādāti vizuāli baudāmā formā un visus interesentus priecēs izstādē, kas tiks atvērta Arhitektu namā 15. augustā.

Vasaras universitātē piedalīsies gan Latvijas studenti, gan studenti no ASV, Austrijas, Igaunijas, Gruzijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Rumānijas un Vācijas. Studenti par dalību vasaras universitātē saņems RTU tālākizglītības sertifikātus un trīs ECTS kredītpunktus.
Starptautisku vasaras universitāti arhitektūras studentiem RTU organizē jau sesto gadu pēc kārtas.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv